Cmotions

Cmotions bestaat uit zo’n 65 gedreven professionals die allemaal werkzaam zijn op het snijvlak van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties. Het is onze overtuiging dat een multidisciplinaire visie en aanpak leiden tot optimale resultaten.

Mensen, organisaties, markten. Allemaal zijn ze in beweging en continu aan verandering onderhevig. Belangrijk is deze bewegingen te volgen, te verklaren en zo mogelijk te voorspellen. Wij nemen deze ‘Client motions’ als basis voor het vaststellen van een gedragen richting voor verdere ontwikkeling van een organisatie.

Wij hebben een open en transparante cultuur waarin we de kwaliteiten van onze consultants optimaal tot hun recht laten komen. We zijn bovendien nuchter, pragmatisch en gedreven, en houden van een hands-on aanpak.

Lees meer over ‘Werken bij Cmotions‘.

Onze missie

Wij verklaren en voorspellen ontwikkelingen die van belang zijn voor de besturing van een organisatie. Daartoe maken we gebruik van advanced analytics en data science. Dit zorgt voor een optimale inzet van mensen, processen en middelen.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontsluiten, analyseren en toepassen van data voor strategische, tactische en operationele beslissingen. Vandaar Fact Based Decisions.

Op basis van analytische competenties komen wij met de opdrachtgever tot optimale managementbeslissingen. Activiteiten die hieruit voortvloeien, realiseren wij op een pragmatische, resultaatgerichte en meetbare manier.

Advies

Businessplanning en strategievorming
Samen met onze opdrachtgevers stellen we de ambities vast en komen we tot een heldere strategie en data gestuurde aanpak. Op deze manier geven we richting en grip. Beslissingen die genomen worden zijn gebaseerd op ervaring, ondersteund met analyses en modellen.

Hoe kan ik mijn organisatie ontwikkelen? In hoeverre kan ik met mijn huidige data nieuwe verdienmodellen ontwikkelen? Welke data governance structuur heb ik hiervoor nodig? Wat zijn haalbare scenario’s? Welke inspanningen en kosten zijn daarvoor nodig? Wat zijn mijn resultaat en performance indicatoren? Aan welke knoppen kan ik draaien en hoe hangen deze met elkaar samen? Hoe krijg ik deze geaccepteerd in de organisatie? Welke resultaten kan ik verwachten? En ten slotte: wat levert dat op?

Inrichten en besturen
Bij een business strategie die gebaseerd is op het optimaal toepassen van data science behoort een juiste inzet van mensen, tooling, data processen en systemen.

Wat bepaalt de klanttevredenheid en in welke mate draagt dit bij aan het rendement? Hoe ziet een optimale customer journey er uit? Waar moet ik mijn acquisitie op richten en wat is een verantwoord budget hiervoor? Hoe zorg ik voor optimaal contact en optimale interactie met mijn doelgroep? Welke kanalen zijn het meest effectief? Hoe kan ik mijn risico’s beheersen en welke zijn dit? Welke tooling en competenties heb ik nodig. Kan ik dit beter zelf doen of uitbesteden? 

Analyseren en optimaliseren
Veel analyses geven inzicht in operationele vraagstukken. Hoe effectief is een campagne, welke klanten lijken ons te verlaten, hoe kan ik als verzekeraar mijn schadelast verlagen, hoe bepaal ik het juiste klantsegment om te acquireren. Heb ik hiervoor de juiste data en het juiste klantbeeld?

 

Cmotions | Nieuws