Been Management Consulting ondertekent Green Deal ‘Duurzame Zorg’

04 februari 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Been Management Consulting heeft de Green Deal ‘Duurzame zorg voor gezonde toekomst’ ondertekend. Daarmee sluit het adviesbureau zich aan bij 200 organisaties die samen de zorg willen verduurzamen.

Je zou het misschien niet verwachten, maar de Nederlandse zorgsector is goed voor meer CO2-uitstoot dan de luchtvaart: 7% tegenover 6%. Bovendien is deze uitstoot niet de enige manier waarop de gezondheidszorg een negatieve impact heeft op de aarde. Denk bijvoorbeeld aan medicijnresten in oppervlaktewater en de enorme hoeveelheid (plastic) afval die overblijft na één simpele medische ingreep.

Er is dan ook genoeg ruimte voor verbetering. Om (zorg)organisaties daarbij op weg te helpen werd in 2015 de eerste Green Deal van de zorgsector afgesloten: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’.

Been MC ondertekent Green Deal ‘Duurzame Zorg’

De in 2011 geïntroduceerde Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden die helpen duurzame plannen uit te voeren op gebieden als energie, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, bouw en dus ook de zorg.

De eerste Green Deal voor de zorg zette de beweging richting een duurzamere zorg in gang, waarna in 2018 de tweede Green Deal voor de sector van start ging: ‘Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’. Been Management Consulting heeft deze nu ondertekend.

“Wij willen meebouwen aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame zorg voor iedereen”, vertelt Patrick Filius, samen met Daniël Brouwer verantwoordelijk voor Health Transition binnen Been Management Consulting.

“Daarvoor moeten we echt anders gaan denken: hoe kunnen we de waarde van zorg vergroten? Dat gaat verder dan denken in kosten en opbrengsten alleen. Om de zorg houdbaar en betaalbaar te houden is moeten de waarde voor de patiënt en de planeet centraal gaan stellen.”

Systeemverandering

Het idee van een sectorbreed samenwerkingsverband sluit goed aan op de expertise en visie van Been Management Consulting, dat zich als organisatieadviesbureau richt op het realiseren van systemische verandering. En dat is precies het soort verandering dat volgens Filius nodig is om grote uitdagingen als verduurzaming aan te pakken.

“Elke zorgverlener opereert in een complex ecosysteem, samen met zorgverzekeraars, industrie en overheden. Als je naast patiënt en bedrijfsvoering ook de planeet centraal wilt stellen, is er een verandering nodig in het hele ecosysteem. Dat noemen wij systemic change. Deze Green Deal gaat uit van hetzelfde principe: verduurzamen doe je met zorginstellingen, overheden en industrie samen.”

Ambitieus en concreet

In het werken aan deze verduurzaming staan binnen de Green Deal vier doelstellingen centraal: (1) het terugdringen van de CO2-uitstoot van de sector, (2) het bevorderen van circulair werken, (3) het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in oppervlakte- en grondwater en (4) het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

“De Green Deal is ambitieus en stelt concrete doelen”, vertelt Marieke Siero, zorgexpert binnen Been Management Consulting. “Om dit allemaal waar te maken, moet er nog heel wat gebeuren. En dat lukt alleen samen. Hoe koop je maatschappelijk verantwoord in als zorgverzekeraars vooral sturen op kosten en capaciteit? Hoe richt je een ‘groene OK’ in? Hoe realiseer je de gezondheidsuitkomsten tegen de laagst mogelijke kosten?”

In elkaars schoenen stappen

Been Management Consulting denkt bij te kunnen dragen aan het oplossen van dergelijke lastige vraagstukken door het gesprek te faciliteren tussen de vele betrokken partijen. “Als je echt iets wilt veranderen, moeten bestuursleden van zorginstellingen, zorgverzekeraars en de industrie samen om tafel”, aldus Filius. “Een openhartig gesprek waarin bestuursleden in elkaar schoenen stappen en samen oplossingen zoeken voor gezamenlijke problemen.”

“Het begint wat mij betreft ook met inzicht”, vult Siero aan. “Wat is eigenlijk de CO2-footprint nu? En wat is er al aanwezig om die goede werk- en leefomgeving te organiseren? Dat heeft onszelf ook geholpen in onze reis om duurzaamheid te verankeren in onze organisatie.”