Kamp volgt advies van KWINK groep op, gaat door met Green Deals

19 juli 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de aanbevelingen van KWINK groep overgenomen om door te gaan met Green Deals. Het overheidsinitiatief, dat erop gericht is meer ruimte te creëren voor duurzame innovaties in de Nederlandse samenleving, werd in opdracht van het ministerie geëvalueerd.

In het najaar van 2011 heeft de Nederlandse overheid de Green Deal-aanpak geïntroduceerd, een nieuw instrument om groene economische groei in Nederland te stimuleren. De Green Deals worden gesloten tussen partijen uit de samenleving en de overheid om de duurzame ambitie van die partijen te faciliteren. Dit doet de overheid niet door in duurzame initiatieven te investeren, maar door er voor te zorgen dat wet- en regelgeving en belastingdruk minder zwaar voor hen wegen. Sinds 2011 zijn meer dan 200 Green Deals gesloten met uiteenlopende thema’s als mobiliteit, energie, klimaat, biodiversiteit en circulaire economie.

De overheid riep de Green Deals in het leven om op laagdrempelige wijze groene groei te bevorderen in Nederland. Deze doelstelling is volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken extra van belang geworden door de afspraken die gemaakt zijn tijdens de klimaattop in Parijs van eind 2015. “De urgentie voor groene groei wordt onderstreept door het recent in Parijs gesloten Klimaatakkoord, waarmee landen zich inzetten de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, die met Green Deals kan worden gefaciliteerd”, schrijft hij in een recente brief aan de Tweede Kamer.

Om te onderzoeken of de Green Deals aanpak nog aan de gestelde doelstelling voldoet schakelde het ministerie van Economische Zaken de hulp in van KWINK groep, een adviesbureau uit Den Haag. Voor de evaluatie van het overheidsinitiatief is gebruik gemaakt van documentonderzoek en data-analyse van de monitoringsinformatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bovendien is door het bureau een enquête afgenomen onder veldpartijen en ambtelijke contactpersonen, evenals (telefonische) interviews met veldpartijen, departementen, experts en andere betrokkenen. 

Op basis van de uitkomsten van het evaluatieonderzoek heeft KWINK groep, dat eerder ook al betrokken was bij het monitoren van de Green Deal aanpak, enkele aanbevelingen en adviezen opgesteld. “Uit de evaluatie blijkt dat de Green Deals zijn uitgegroeid tot een nuttig en waardevol instrument in het groene groei beleid”, aldus Boris Gooskens, consultant bij KWINK groep en medeauteur van het onderzoek. Het bureau doet dan ook de aanbeveling om vooral door te gaan met het sluiten van nieuwe Green Deals, vanwege de vermeende positieve impact die deze aanpak heeft. “Het blijft echter lastig om kwantitatieve duurzaamheidseffecten en economische effecten te meten”, licht Gooskens toe. 

Desondanks raden de onderzoekers aan om de aanpak verder te ontwikkelen, door onder meer nieuwe veldpartijen te benaderen en meer aandacht te besteden aan opschaling en reflectie. Ook zou volgens het bureau meer aandacht moeten gaan naar de monitoring van de effecten en het vervolgens daadwerkelijk benutten van de monitoringsinformatie.

Tot slot heeft KWINK groep het ministerie aanbevolen om de kennis en expertise over deze nieuwe vorm van samenwerking te bundelen, zodat ook andere initiatieven en sectoren kunnen profiteren van de ondersteuningsstructuur die is ontwikkeld binnen de Green Deals aanpak.

KWINK groep - Greendeals

Kamp schrijft in zijn brief aan de Kamer: “Op basis van de uitkomsten van de evaluatie constateer ik dat de Green Deals een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling om vernieuwende initiatieven op het gebied van groene groei te genereren, die vervolgens ook tot concrete resultaten leiden. Daarbij voelen dealpartijen zich gesteund door het hebben van één aanspreekpunt binnen de Rijksoverheid.”

Om die reden heeft hij besloten om alle aanbevelingen uit de evaluatie over te nemen. Kamp laat weten door te willen gaan met het sluiten van nieuwe Green Deals. De doorontwikkeling van de Green Deals aanpak en benodigde aandacht voor monitoring en kennisbundeling wordt door de minister verder uitgewerkt in een plan van aanpak.