EZ en KWINK groep monitoren Green Deal aanpak

07 januari 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Rijk helpt organisaties al sinds 2011 met de Green Deal aanpak, waarmee het hen ondersteunt bij het opzetten van duurzame initiatieven. Het ministerie van Economische Zaken schakelde KWINK groep in om de mogelijkheden te verkennen om resultaten van de Green Deals inzichtelijk te maken. Om de voortgang van het programma te evalueren schakelde het ministerie van Economische Zaken adviesbureau KWINK groep in om de eerste resultaten inzichtelijk te maken.

Duurzaamheid is de afgelopen jaren een steeds grotere rol gaan spelen in de maatschappij. Als gevolg hiervan zetten bedrijven, maatschappelijke organisaties en lagere overheden meer duurzame initiatieven op. Maar hoe deze te financieren, en wat komt er verder eigenlijk kijken bij duurzaamheid? Sinds 2011 heeft de Rijksoverheid meer dan 170 organisaties ondersteund bij duurzame vraagstukken middels de Green Deal, door bijvoorbeeld belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen of netwerken toegankelijk te maken, met als doel de ontwikkeling van initiatieven gericht op groene groei te ondersteunen en concrete initiatieven van de grond te krijgen.

Hoe werkt de Green Deal

Inzicht in eerste resultaten
Inmiddels is het Green Deal programma in een fase beland waarin het aan nieuwe eisen ten opzichte van monitoring dient te voldoen. Om daarnaast inzicht te krijgen in de eerste resultaten, de mate waarin de Green Deals na afronding worden opgeschaald, en de meerwaarde ervan ten opzichte van andere beleidsinstrumenten te meten, heeft het ministerie van Economische Zaken adviesbureau KWINK groep ingehuurd om een verkennend onderzoek uit te voeren.

Hierbij zal KWINK groep het ministerie van Economische Zaken van aanvullende mogelijkheden voorzien om de resultaten van de Green Deal aanpak inzichtelijk te maken, waarbij de focus in het onderzoek zal liggen op de thema’s Bouw en Biobased Economy. Ook zal het adviesbureau redeneerlijnen opstellen om een verband tussen de doelstellingen van de Green Deal aanpak, de inspanningen die zijn gepleegd en de concrete resultaten en de maatschappelijke effecten te leggen.

Zes voorbeelden Green Deals

Eerdere werkzaamheden
KWINK groep verrichte al eerder werkzaamheden voor het ministerie van Economische Zaken met betrekking tot de Green Deal aanpak. Afgelopen jaar werd het adviesbureau gevraagd een audit uit te voeren van de aanpak, met als centrale vraag: Hoe draagt de Green Deal aanpak bij aan het bevorderen van groene groei? KWINK groep onderzocht de effectiviteit van de aanpak, de toegevoegde waarde ervan ten opzichte van andere instrumenten en de rollen van de overheid, het veld en de interactie tussen beide. Het eindrapport werd in oktober 2013 uitgebracht.