Verduurzamen zorgvastgoed kost tot 2030 ruim €8 miljard

30 maart 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het verduurzamen van al het vastgoed waarvan de langdurige zorgsector gebruikmaakt zal tot 2030 meer dan €8 miljard gaan kosten. Dat concluderen ABN Amro en adviesbureau Hevo in een gezamenlijk onderzoeksrapport. 

Ook de langdurige zorg wordt door het Klimaatakkoord gedwongen om voor 2030 zijn CO2-uitstoot te halveren, wat voor deze sector met name neerkomt op het verduurzamen van zijn vastgoed. En daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Volgens de onderzoekers van ABN Amro en Hevo kunnen de zorginstellingen het benodigde geld weliswaar zelf ophoesten, maar niet zonder risico op de langere termijn.

Verbouwen of nieuwbouwen?

Het grootste deel van het zorgvastgoed in Nederland is meer dan dertig jaar oud. De onderzoekers stellen dat het renoveren van deze panden meestal geen zin heeft: “Dit vastgoed is sterk verouderd en daarom is vervanging vaak de enige oplossing.”

Voor een deel van het zorgvastgoed dat tussen 1990 en 2000 is gebouwd kan grootschalige renovatie wel uitkomst bieden, “maar veel zorginstellingen kiezen hier niet voor”. Dat komt omdat verbouwen praktische problemen en extra kosten met zich meebrengt: waar laat je bijvoorbeeld patiënten tijdens een langdurige renovatie?Verduurzamen zorgvastgoed kost tot 2030 ruim €8,0 miljard“Voor veel zorginstellingen is nieuwbouw dus aantrekkelijker”, concluderen de onderzoekers, die hierom een scenario hebben onderzocht waarbinnen al het zorgvastgoed van meer dan twintig jaar oud wordt vervangen door nieuwbouw, wat neerkomt op 37% van al het zorgvastgoed. Op basis van “een gemiddelde schatting” denken de onderzoekers dat dit plan zo’n €8,1 miljard gaat kosten.

De verbouwingskosten van zorgvastgoed dat jonger is dan twintig jaar zijn niet meegenomen in deze berekening. Wel stellen de onderzoekers dat bij deze panden zonder al te grote inspanningen een CO2-reductie van 20% kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld ketels en ramen te vervangen, waarvan de kosten naar schatting neerkomen op circa €2.500 per wooneenheid. Dit betekent dat de renovatie van het zorgvastgoed dat jonger is dan twintig jaar minimaal €393,4 miljoen zal gaan kosten. 

Hogere jaarlijkse vastgoedlasten

Hoewel zorginstellingen over voldoende middelen beschikken om de verduurzamingsplannen te bekostigen, liggen op de langere termijn mogelijk problemen op de loer. Bij vernieuwd of nieuw vastgoed komen namelijk meer jaarlijkse vastgoedkosten kijken, zoals hogere rentelasten, die druk zetten op de financiële huishouding van zorginstellingen.Verduurzamen zorgvastgoed kost tot 2030 ruim €8,0 miljardBij een realisatie van het scenario van ABN Amro en Hevo zullen deze vastgoedlasten voor langdurige zorginstellingen stijgen naar €432 miljoen per jaar. “De ouderenzorg lijkt de extra jaarlijkse kosten van €246 miljoen het beste te kunnen absorberen. De marges in de gehandicaptenzorg worden met een extra last van €130 miljoen echter erg dun en de geestelijke gezondheidszorg komt zelfs €40 miljoen in het rood”, waarschuwen de onderzoekers. “De jaarlijkse vastgoedlasten blijven dus wel een aandachtspunt.”