Adviesbureaus uiten zorgen over energietransitie aan politiek

17 december 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Een groep advies- en ingenieursbureaus heeft een brief ondertekend – gericht aan het aankomende kabinet – waarin de bureaus hun zorgen uiten over de energietransitie. 

Wil Nederland in 2050 de Parijse klimaatdoelstellingen verwezenlijken, dan moeten de handen flink uit de mouwen. Zo moeten miljarden euro’s worden geïnvesteerd in ons elektriciteitsnet en in hernieuwbare energiebronnen, terwijl het Nederlandse wagenpark eveneens moet worden verduurzaamd. 

Zoals het er nu uitziet gaan we de klimaatdoelstellingen alleen halen als het tempo van de energietransitie flink omhoog gaat. Ter illustratie: volgens de planning moest in 2020 minimaal 14% van het energieverbruik in ons land duurzaam worden opgewekt, momenteel gaat het echter om slechts 11%.

Adviesbureaus uiten zorgen aan politiek over energietransitie

Er is dus nog veel werk aan de winkel. Tot diezelfde conclusie kwamen ook twintig Nederlandse advies- en ingenieursbureaus, die zich enige tijd geleden verenigden en een brief opstelden. Deze is gericht aan het nieuwe kabinet, dat momenteel wordt gevormd onder leiding van Mark Rutte, die gisteravond door de Tweede Kamer is benoemd tot formateur.

De ondertekenaars – waaronder Over Morgen, Antea Group, BerenschotWitteveen+Bos en Fakton Consultancy – uitten in de brief met name hun zorgen over de de uitvoerbaarheid van de verbouwing van ons energiesysteem.

“Voor een verbouwing heb je knappe koppen en handige handen nodig die niet alleen plannen maken, maar die deze ook om kunnen zetten in praktijk. Wij zien dat er een enorm tekort is aan die hoofden en handen en dat dit tekort steeds groter wordt.” 

In een recente studie waarschuwde Ecorys ook al voor het oplopende tekort aan installateurs en technici. Volgens dat onderzoek zijn er tot 2030 circa 25.000 extra technische professionals nodig om van de energietransitie een succes te maken.

En tijdens hun werkzaamheden ervaren de advies- en ingenieursbureaus dit tekort aan den lijve. “We zitten dagelijks met gemeenten, provincies, woningcorporaties, warmtebedrijven en netbeheerders aan tafel en daar zien we dat het nu al knelt in de capaciteit. En dat terwijl we pas net begonnen zijn.”

Oproep

“Wij roepen het nieuwe kabinet op het tekort aan handen in de energietransitie bovenaan de politieke agenda te zetten en de investeringen te doen die daarvoor noodzakelijk zijn. Plannen zijn er, nu is het aan het Rijk om over de brug te komen met de middelen en instrumenten voor de uitvoering.” 

Daartoe moet het kabinet er volgens de ondertekenaars onder andere voor gaan zorgen dat elke Nederlandse gemeente voldoende financiële middelen ter beschikking krijgt om met wijkaanpakken aan de slag te gaan. “En investeer daarnaast ook voldoende in de omscholing en bijscholing van technische mensen", adviseren de bureaus.

“Maar kijk ook verder: maak vaart met wetgeving en met subsidiemogelijkheden. Durf nieuwe standaarden te benoemen waar mogelijk, zodat met minder mensen meer werk verzet kan worden en elke gemeente en elk bouwbedrijf niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Zorg dat we tempo kunnen blijven maken”, besluiten de ondertekenaars.