Ecorys: Drastische stappen nodig voor aardgasvrij Nederland

29 juli 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Er is dringend extra geld nodig om Nederlandse woningen van het aardgas af te krijgen. Dat is de belangrijkste conclusie van een nieuw onderzoek van Ecorys. 

Volgens de Nederlandse klimaatdoelstellingen moeten alle huizen en kantoren in ons land in 2050 van het aardgas af zijn. Het jaar 2030 geldt hierbij als een tussentijdse toets: over negen jaar zouden circa 1,5 miljoen woningen aardgasvrij moeten zijn gemaakt. En dat zou dan moeten leiden tot een CO2-reductie van 3,4 megaton.

Zoals het er nu naar uitziet gaan deze ambities niet gerealiseerd worden, concludeert Ecorys. Volgens de onderzoekers zullen met de huidige aanpak in 2030 circa 600.000 woningen van het aardgas af zijn gehaald – slechts 40% van het geraamde aantal. En bovendien levert dit maar een CO2-reductie van 1,7 megaton op.  

Ecorys: drastische stappen nodig voor aardgasvrij Nederland

“Er moet echt iets veranderen aan de voorwaarden waarmee we nu werken”, zegt Maarten van Poelgeest, die momenteel onder andere voorzitter is van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, in dagblad NRC. “Op basis van het huidige akkoord gaan we het niet redden.” 

Een lange weg te gaan

Wil Nederland in 2030 daadwerkelijk 1,5 miljoen huizen van het gas af hebben, dan zal flink in de buidel getast moeten worden. Ecorys stelt dat het jaarlijks om wel €350 miljoen aan extra investeringen gaat. Bij elkaar opgeteld kost het aardgasvrij maken van Nederlandse woningen en kantoren de komende negen jaar dus bijna €3,2 miljard meer dan begroot. 

En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. In totaal moeten in 2050 maar liefst 7,5 miljoen woonhuizen en circa 1 miljoen kantoren van het gas af zijn. Om die reden zou het volgens Ecorys verstandig zijn om aardgas extra te gaan belasten. Op die manier worden huisbezitters immers gestimuleerd om de overstap naar andere energiebronnen te maken.

Wie draait daar voor op?

Het gevaar is echter dat die extra belasting niet iedereen even hard treft. Niettemin bestaat er een manier om de minderbeelden niet onevenredig te belasten, maar mensen wel te stimuleren van het gas af te gaan, stelt Van Poelgeest in het NRC. Volgens hem zou jaarlijks de eerste duizend kubieke meter aardgas niet extra moeten worden belast, alles daarboven wel. “Mensen die wat kleiner behuisd zijn gebruiken meestal niet meer dan duizend kuub.”

Demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) onderschrijft de geuite zorgen in een brief aan het parlement naar aanleiding van het onderzoek van Ecorys. “Een rechtvaardige kostenverdeling van de energietransitie en de betaalbaarheid van het huidige en mogelijke toekomstige energiebeleid blijven belangrijke voorwaarden voor het behouden van draagvlak.”