Tekort aan technici belemmert realiseren klimaatdoelen

23 augustus 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Er zijn tienduizenden extra technische vakmensen nodig wil Nederland zijn klimaatdoelstellingen verwezenlijken.

Dat blijkt uit een studie van Ecorys, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. De experts van het onderzoeksbureau komen tot de conclusie dat er tot 2030 circa 25.000 extra technische professionals nodig zijn om van de energietransitie een succes te maken. 

Op naar 2030

Volgens het Parijse klimaatakkoord moet ons land in 2050 een CO2-emissiereductie van 100% hebben gerealiseerd (ten opzichte van de CO2-uitstoot in het basisjaar 1990). Het jaar 2030 geldt hierbij als een tussentijdse toets: over negen jaar moet een reductie van minstens 49% ten opzichte van het basisjaar een feit zijn.

Tekort aan technici belemmert realiseren klimaatdoelen

Zoals het er nu uitziet gaat dat alleen lukken als het tempo van de energietransitie flink omhoog gaat. Ter illustratie: volgens de planning moest in 2020 minimaal 14% van het energieverbruik in ons land duurzaam zijn opgewekt; momenteel gaat het echter om maar 11%. 

De oorzaak hiervan is beslist niet eenduidig. Zo is het huidige Nederlandse stroomnetwerk er bijvoorbeeld niet klaar voor om de toenemende vraag naar elektrische energie te beantwoorden. Derhalve moeten miljarden euro’s worden geïnvesteerd om ons elektriciteitsnet te verbeteren.

Maar wie gaan het Nederlandse stroomnet de komende jaren precies onderhanden nemen? Precies: technische vakmensen. Het probleem is echter dat daar een nijpend tekort aan is dat bovendien – als niks wordt gedaan – zal oplopen, concludeert Ecorys in zijn rapport. En dat belemmert vanzelfsprekend het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Drie scenario’s

Voor hun studie namen de onderzoekers van het bureau drie scenario’s onder de loep. Als Nederland in 2030 – zoals afgesproken – een emissiereductie van 49% wil realiseren, dan zijn daar volgens Ecorys 23.000 extra technische vakmensen voor nodig.

In het tweede scenario gaan de onderzoekers ervan uit dat ons land beter presteert dan afgesproken en in 2030 een emissiereductie van 55% heeft gerealiseerd. In dat geval zijn er de komende negen jaar maar liefst 28.000 extra technici nodig. 

Reden tot actie, zou je zeggen. En helemaal als je je bedenkt welke emissiereductie Nederland verwezenlijkt als niet wordt ingegrepen. “Het huidige beleid leidt tot een reductie van slechts 34% en met het additionele beleid uit de Klimaatnota komt de totale reductie uit op 43%.” Flink ondermaats dus.