Arcadis | Over Morgen helpt Alphen aan den Rijn met toekomst buitengebied

14 mei 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Arcadis | Over Morgen heeft gemeente Alphen aan den Rijn geholpen met het toekomstbestendig maken van zijn buitengebied.

De gemeente Alpen aan den Rijn (inwoners: bijna 115.000) bestaat voor circa honderd vierkante kilometer uit buitengebied – een begrip uit de ruimtelijke ordening dat betrekking heeft op grond buiten de bebouwde kom. Omgerekend is maar liefst 80% van Alpen aan den Rijn buitengebied.

Het buitengebied in de Zuid-Hollandse gemeente kent heel wat verschillende gebruikers. Zo wonen er mensen, zijn er bedrijven gevestigd en recreëren vele inwoners (en bezoekers) in het gevarieerde buitengebied. Al deze stakeholders hebben hun eigen wensen, wat beleidsvorming soms lastig maakt.

Over Morgen helpt Alphen aan den Rijn met toekomst buitengebied

Tegelijkertijd staat de gemeente Alphen aan den Rijn voor grote uitdagingen die betrekking hebben op het buitengebied. Zo moet een deel van het buitengebied waarschijnlijk worden opgeofferd om de woningnood tegen te gaan. Maar dat moet dan weer niet ten koste gaan van de biodiversiteit.

Daarnaast moet in een deel van het gebied in de toekomst eventueel ook plaats worden gemaakt voor duurzame energiebronnen zoals windmolen- en zonnepanelenparken. En eveneens is het buitengebied een mogelijke plek voor nieuwe land- en tuinbouwactiviteiten.

Concrete bouwstenen

Alphen aan den Rijn wil alle unieke en waardevolle kenmerken van zijn buitengebied behouden en verbeteren. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om die reden schakelde de gemeente de specialisten in van Over Morgen.

Het adviesbureau onderzocht het buitengebied op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak. “Het onderzoek geldt als een voorbereiding op het nieuwe plattelandsbeleid en het programma buitengebied”, aldus Arcadis | Over Morgen-adviseur Gerard van Santen.

Samen met inwoners, ondernemers en gebruikers ontwikkelden de experts van het adviesbureau een samenhangend beeld van de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen, kansen en knelpunten in het buitengebied. “Met onze eindresultaten en aanbevelingen heeft de gemeente Alphen aan den Rijn concrete bouwstenen gekregen voor het ontwikkelen van zijn buitengebied”, geeft Van Santen aan.

Gebiedsgericht aan de slag

Kort na de eindpresentatie schakelde Alphen aan den Rijn Arcadis | Over Morgen opnieuw in. De gemeente wil gebiedsgericht aan de slag gaan. Zo wil Alphen aan den Rijn voor ieder deelgebied een gedragen visie en uitvoeringsplan ontwikkelen. Om niet te hard van stapel te lopen wordt eerst gestart met een pilot, die Arcadis | Over Morgen ondersteunt.

De pilot richt zich op het deelgebied rond de Steekterweg. “Het doel is om met een nieuwe manier van intensieve co-creatie samen met inwoners en ondernemers een gebiedsvisie en uitvoeringsplan op te stellen”, vertelt Van Santen. “Maar daar gaan een hoop stappen aan vooraf.”

Eerst verkent Arcadis | Over Morgen alle individuele voorkeuren via keukentafelgesprekken met inwoners, ondernemers en grondeigenaren. “Daarna organiseren we werksessies waar overheid, inwoners en ondernemers met elkaar spreken. Ten slotte ontwikkelen we een deelgebiedsvisie en een uitvoeringsplan”, legt Van Santen uit.

De visie en het uitvoeringsplan moeten gaan bijdragen aan het verduurzamen en het toekomstbestendig maken van het deelgebied rond de Steekterweg. “En daar draagt niet alleen de gemeente zorg voor, maar alle betrokken: die gedeelde verantwoordelijkheid komt de sociale cohesie ten goede”, besluit Van Santen.