Over Morgen onderzoekt energieopslag voor Gorinchem en Molenlanden

02 maart 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Gorinchem en Molenlanden willen weten op welke manieren ze het beste energie kunnen opslaan. Om daar achter te komen, schakelden de twee gemeenten onlangs Over Morgen in.

Meer concreet onderzoeken de specialisten van het adviesbureau de komende maanden de mogelijkheden van energieopslag binnen het elektriciteitsnetwerk van Gorinchem (aantal inwoners: circa 37.600) en het naastgelegen Molenlanden (aantal inwoners: bijna 45.000).

Een belangrijk doel van de studie is om vast te stellen wat de voor- en nadelen zijn van collectieve en individuele opslagoplossingen. “Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende situaties voor bijvoorbeeld agrarische ondernemingen en bedrijventerreinen”, laten de gemeenten weten. 

Over Morgen onderzoekt energieopslag voor Gorinchem en Molenlanden

De experts van Over Morgen zullen ook onderzoek doen naar de manieren waarop het voor Gorinchem en Molenlanden mogelijk is om sturing te geven aan het opslaan van energie binnen hun gemeentegrenzen (denk bijvoorbeeld aan het mogelijke effect van subsidies). 

Het is op dit moment niet bekend wanneer de studie zal zijn afgerond. Volgens een journalist van het regionale nieuwsplatform Het Kontakt betalen de twee Zuid-Hollandse gemeenten in totaal een kleine €25.000 voor het onderzoek van het adviesbureau. Dit geld halen ze uit het fonds voor de regionale energietransitie.

Regionale energietransitie

Om in 2050 de Parijse klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, moet ons land de komende jaren flink op de schop. En daar is niet alleen het Rijk mee belast. Ook Nederlandse gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om van de energietransitie een succes te maken.

Het heeft echter maar weinig zin om alle 344 gemeenten die ons land telt volledig los van elkaar aan de energietransitie te laten werken, meldt de Rijksoverheid op haar website. “De energietransitie houdt namelijk niet op bij een gemeentegrens.”

Neem bijvoorbeeld de gemeenten Diemen en Amstelveen, die respectievelijk vergroeid zijn met Amsterdam. Het is logischerwijs veel efficiënter als Diemen en Amstelveen samen met Amsterdam werken aan de energietransitie. 

Om deze reden heeft de Rijksoverheid enige tijd geleden dertig energietransitieregio’s opgericht. Waaronder de regio Alblasserwaard, waar de gemeenten Gorinchem en Molenland deel van uitmaken.

Deze laatstgenoemde regio heeft onder andere als doel om in 2030 minimaal 35% van alle energie die wordt verbruikt op te wekken via duurzame bronnen. Denk hierbij onder andere aan zonnepanelen en windmolens. “In 2050 is de regio energieneutraal”, laat een persvoorlichter weten.