Geert van den Goor over de groei van First, Viqtor Davis en Valcon

09 april 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

First Consulting heeft in de afgelopen maanden met behulp van van een buy & build-strategie een aantal flinke groeistappen gezet. Reden om in gesprek te gaan met Geert van den Goor, Managing Partner van First.

Gefeliciteerd met de krachtenbundeling met Valcon en Viqtor Davis. Hiermee zijn jullie intussen met meer dan 800 medewerkers in een aantal landen actief – waar gaat dat naartoe?

Dank je wel! Wij zijn er ook erg trots op dat deze twee gerenommeerde bedrijven ervoor hebben gekozen om gezamenlijk met ons de toekomst in te gaan. Hiermee kunnen we onze klanten nog beter helpen met hun operationele vraagstukken. Zo werken we vanuit Valcon samen met klanten als Novo Nordisk, SKF en de Zweedse belastingdienst op het gebied van operational excellence.

Vanuit Viqtor Davis werken we samen met bijvoorbeeld Toyota, Heineken en Vion op het gebied van data en analytics. Allemaal hele mooie klanten die goed aansluiten bij de klanten waar we vanuit First al mee samenwerken. 

Geert van den Goor over de buy en build strategie van First

Onze ambitie is om door te groeien tot een middelgrote dienstverlener in Noordwest-Europa. De kern van onze dienstverlening is daarbij een combinatie van business consulting, technologie en data. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deze drie disciplines steeds verder naar elkaar toe zullen groeien.

We willen hierbij bewust een middelgrote speler zijn: op landniveau groot genoeg om grote klanten te helpen, maar met behoud van de menselijke maat. Vanuit geografisch oogpunt richten we ons op Noordwest-Europa: Nederland, Engeland, Duitsland en Scandinavië. Landen die zowel geografisch als cultureel met elkaar verbonden zijn.

Het realiseren van deze ambitie doen we enerzijds door organische groei, anderzijds door aansluiting van partijen die bij onze cultuur passen. Ik verwacht dan ook dat er in de komende jaren nog een aantal partijen aan zullen sluiten, waarbij we op dit moment nadrukkelijk naar de Duitse markt aan het kijken zijn.

Maar juist ook de organische groei vinden we belangrijk, zo hebben we vorig jaar natuurlijk First Technology gelanceerd en hebben we vorige week een joint venture voor nearshore dienstverlening aangekondigd. 

Mooie ambitie, maar waarom willen jullie dat eigenlijk?

Dat is een heel goede en belangrijke vraag. Allereerst zijn wij ervan overtuigd dat we onze klanten nog beter kunnen helpen als we een slag groter zijn en de combinatie van business consulting, technologie en data aan kunnen bieden. Dit biedt ons vervolgens de mogelijkheid om nog net iets grotere, complexere en meer innovatieve projecten uit te voeren, iets dat onze medewerkers ook erg aanspreekt. 

Onze consultants hebben vaak vanuit hun studie al een internationale oriëntatie meegekregen, zij zien deze strategische verbreding dan ook als uitdagende stappen om meer internationaal actief te zijn. En niet geheel onbelangrijk: wij zien voldoende ruimte in de markt voor een partij zoals die van ons: een hoge kwaliteit dienstverlening die samen met de klant op een no-nonsense manier wordt uitgevoerd.

In die laatste opmerking komen een aantal van jullie kernwaarden terug, daarover publiceren jullie ook regelmatig. Hoe gaan jullie met deze samenvoeging van bedrijven die kernwaarden behouden?

Deze vraag krijg ik heel vaak. En het is eigenlijk net als bij onze sollicitanten: we kijken vanaf het eerste gesprek of iemand past bij onze kernwaarden. Dat doen we dus ook in de gesprekken met mogelijke partijen waarmee we wellicht onze krachten willen bundelen. In het afgelopen jaar heb ik denk ik met ruim 50 partijen gesproken, de meeste vielen reeds af omdat ze onvoldoende aansloten bij onze kernwaarden. 

Zowel bij Valcon als bij Viqtor Davis bleek al in het eerste gesprek dat we op eenzelfde manier kijken naar de wereld om ons heen, hoe wij consulting bedrijven en bovenal hoe wij met onze medewerkers omgaan. Al waren de kernwaarden wellicht net anders geformuleerd, in de kern kwamen ze op dezelfde waarden neer. En natuurlijk zijn er (cultuur)verschillen op een aantal aspecten, maar daar kom je samen wel uit als de belangrijkste waarden van de bedrijven vergelijkbaar zijn.

En om de vraag voor te zijn: met de samenvoeging van First, Valcon en Viqtor Davis zijn er nu een aantal kantoorpanden tot onze beschikking. Die gaan we zeker niet ineens sluiten. We gaan echter wel kijken wat de rol van een kantoor post-corona gaat zijn, wat ons inziens waarschijnlijk veel meer een ontmoetingsplek dan een werkplek zal gaan zijn. Hoofdmoot voor ons blijft dat we nog steeds samen, met en bij de klant willen zitten.

Jullie hebben aangegeven de huidige namen First Consulting, Viqtor Davis en Valcon te blijven gebruiken, is dat een bewuste keuze?

Jazeker, het is een bewuste keuze om in eerste instantie de huidige namen te handhaven, maar het is wel de bedoeling dat we ergens in de komende periode naar één gezamenlijke naam gaan. Dat kan een van de huidige namen zijn, maar dit kan ook een volledig nieuwe naam zijn, daar hebben we tot op heden nog geen besluit over genomen. 

Het verkrijgen van één gezamenlijke naam is voor ons heel belangrijk, want we willen ook echt naar één bedrijf toegroeien en niet een los portfolio van een aantal losse bedrijven zijn. Dit betekent ook dat we volop bezig zijn met het integreren van de drie huidige bedrijven, waarbij we de succesfactoren van de drie bedrijven willen behouden.

Die integratie pakken we overigens ‘van voor naar achteren’ aan. We beginnen daar waar we het voor doen: het samen werken en samen optrekken bij klanten. Vervolgens komt de integratie van onderdelen zoals HR en de backoffice.

En de komende periode: even pas op de plaats maken?

Nee hoor, een van mijn favoriete spreuken komt van de voormalig formule 1-coureur Mario Andretti: “If everything seems under control you’re not going fast enough.” We zijn dus alweer volop in gesprek met andere interessante bedrijven om aan ons portfolio toe te kunnen voegen. Mits de cultuur aansluit.