Servicepunt Duurzame Energie selecteert vier adviesbureaus

02 februari 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

AEF, Frisse Blikken, Over Morgen en 5plus1 zullen de komende vier jaar het Servicepunt Duurzame Energie van Noord-Holland bemensen. Waar de focus de eerste vier jaar vooral lag op het ‘waarom’ en ‘wat’ van de energietransitie, zal het Servicepunt zich de aankomende jaren steeds meer focussen op het ‘hoe’.

In 2050 wil de provincie Noord-Holland energieneutraal zijn. Vier jaar geleden werd ter ondersteuning van deze ambitie het Servicepunt Duurzame Energie opgericht. Het Servicepunt helpt regio’s, gemeenten en woningbouwcorporaties in Noord-Holland met vraagstukken rondom de energietransitie. Daarbij ligt de primaire focus op het opstarten van projecten ter realisatie van een aardgasvrije gebouwde omgeving, maar er is ook aandacht voor thema’s als duurzame energieopwekking.

De afgelopen vier jaar werd het Servicepunt bemenst door duurzaamheidsadviesbureau Over Morgen en maatschappelijk adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF). Nu een nieuw programma voor de volgende vier jaar wordt opgestart, is de opdracht opnieuw uitgezet. Over Morgen en AEF zullen wederom zorgdragen voor de bemensing, maar doen dit nu samen met Frisse Blikken, een bureau dat jonge talenten koppelt aan organisaties, en 5plus1, dat zich net als AEF richt op maatschappelijke vraagstukken.
Servicepunt Duurzame Energie selecteert vier adviesbureaus

Nieuwe fase

Met het nieuwe programma reageert het Servicepunt Duurzame Energie op de nieuwe fase waar de energietransitie langzaamaan in belandt. “Binnen de uitvoeringsfase bewegen gemeenten zich steeds meer van de technische systeemwereld naar de leefwereld van de wijken”, stelt Jade Oudejans van Over Morgen, die het stokje overneemt van Over Morgen-collega Ingrid Giebels als de nieuwe programmamanager van het Servicepunt.

Deze uitvoeringsfase brengt keuzes met zich mee “in het spanningsveld van betaalbaarheid, keuzevrijheid en duurzaamheid”, legt Oudejans uit. “We gaan van vrijblijvend praten naar concrete projecten, naar écht participeren en naar spannende politieke beslissingen.”

Het Servicepunt gaat gemeenten en hun partners in de energietransitie helpen om deze stap in de transitie samen te zetten. Daarvoor zijn drie programmalijnen opgezet. ‘Strategie op maat’ biedt ondersteuning bij diverse visie- en strategievraagstukken. ‘Eerste Hulp Bij Uitvoering’ biedt concrete, hands-on ondersteuning voor wijkaanpakken. ‘Samen Slim Leren’ zet via gezamenlijke leercommunities en games in op kennisdeling en samenwerking.

Kernteam

De vier adviesbureaus leveren samen het kernteam van het Servicepunt. Als programmamanager is Oudejans eindverantwoordelijk voor het Servicepunt en in het bijzonder voor ‘Strategie op maat’. Arleen Lahnstein van Frisse Blikken is aangesteld als programmasecretaris. Samen met Oudejans geeft ze sturing aan de interne organisatie. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor ‘Samen Slim Leren’.

Maarten van Poelgeest van AEF zal zorgen dat bestuurders goed geïnformeerd en aangehaakt zijn, en is verantwoordelijk voor het bestuurlijke leertraject. Niels Götz van 5plus1 is verantwoordelijk voor ‘Eerste Hulp bij Uitvoering’, en is daarmee een belangrijk gezicht voor de projectteams in de Noord-Hollandse wijkaanpakken. Robertjan Spaans van Over Morgen, tot slot, wordt de vraagbaak voor technisch-financiële vraagstukken.

Aanvullend op dit vijfkoppig kernteam zullen de Noord-Hollandse gemeenten gebruik kunnen maken van een expertpoule met specialistische kennis over diverse onderwerpen.