Herstel van externe inhuurmarkt verschilt sterk per sector

07 juli 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De vooruitzichten voor intermediairs in de inhuurmarkt lopen flink uiteen. Waar de vraag in sommige sectoren vrij snel zal terugkeren naar pre-coronaniveaus, zullen andere sectoren tot eind 2021 nodig hebben om te herstellen. Ook zijn er branches waar de vraaguitval zo heftig is dat het de vraag is of de pre-coronaniveaus überhaupt nog zullen terugkeren.

De wereldwijde uitbraak van Covid-19 kwam als een enorme schok voor bedrijven in de externe inhuurmarkt en zelfstandige professionals. De hoogtijdagen die ze beleefden kwamen tot een abrupt einde. Opdrachtgevers die plotseling moeten snijden in de kosten beginnen doorgaans bij de inkoopuitgaven, zoals die aan externe professionals.

Tegelijkertijd zijn er ook veel bedrijven die niet zonder extern personeel kunnen. En bij sommige bedrijven die juist de wind in de rug hadden tijdens de coronacrisis – denk aan supermarkten en e-commerce-partijen – zorgde de crisis zelfs voor een tekort aan personeel. En dus worden onder meer via de inzet op externen alle zeilen bijgezet om aan de vraag te voldoen.Wat verwacht je van de omvang van de flexibele schil na de zomer van 2020?Deze twee tegengestelde ontwikkelingen hebben de markt voor externe inhuur tot een gefragmenteerd landschap gemaakt, zo toont een nieuw onderzoek van HeadFirst Group aan. De dienstverlener vroeg 200 opdrachtgevers naar hun verwachtingen voor de markt voor de komende periode, en constateert dat er niet langer consensus bestaat over de vooruitzichten. Waar het landschap voor de crisis leek op een zwembad vol synchroonzwemmers, is het nu verdeeldheid wat de klok slaat.

Neem de publieke sector. Hier verwacht 75% van de opdrachtgevers dat de vraag naar externe inhuur al in september terug is op het niveau van voor de crisis. Een even grote groep denkt dat de tarieven voor externen gelijk zullen blijven. Gezien de extra drukte die corona veroorzaakt in de publieke sector is dit positieve vooruitzicht niet verwonderlijk. Door heel het land zijn gemeenten bijvoorbeeld op zoek naar extra personeel, onder meer om de vloedgolf aan Tozo-aanvragen te verwerken en mee te denken over anderhalvemetervraagstukken.

In de technologiesector zijn opdrachtgevers gematigd positief. Alle respondenten verwachten dat het herstel vanaf september zal worden ingezet en dat de pre-coronaniveaus in 2021 weer zullen worden bereikt. Ook hier geldt dat het sentiment in lijn is met het bredere beeld binnen de sector. Het digitaal en virtueel werken heeft geleid tot een stijgende vraag naar technologieproducten en -diensten, waardoor het herstel bij veel bedrijven snel verloopt. Bovendien is de verwachting dat digitaal werken hier is om te blijven, zodat de vraag naar technologie-experts alleen maar groter wordt.

Hoe groot is het contrast met de industriële sector, of misschien wel de hardst getroffen branche: de luchtvaart. Meer dan de helft van de opdrachtgevers in de ‘maakindustrie’ verwacht bijvoorbeeld dat de vraag naar externe inhuur nooit meer zal terugkeren op het oude niveau. Een vijfde is ervan overtuigd dat de tarieven van externe professionals door deze lage vraag zullen dalen.