BMC helpt Lelystad met uitvoering van Tozo-regeling

06 juli 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De afgelopen maanden was het flink aanpoten voor gemeentelijke bijstandsloketten. Met de komst van de Tozo – de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – werden de loketten van de een op de andere dag overspoeld door uitkeringsaanvragen. In Lelystad zagen ze al snel de noodzaak om het proces digitaal op te schalen. In het verwerken van de vloedgolf aan aanvragen werd de gemeente geholpen door zes adviseurs van BMC. Sonja Muller, manager Bedrijfsondersteuning Sociaal Domein Lelystad, en Jannie van den Berg, manager Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF), blikken terug.

Sonja Muller herinnert zich nog goed hoe de storm op 17 maart losbarstte: “Eigenlijk heb ik vrijwel direct mijn plaats in het crisisteam verlaten om fulltime bij te springen in het ZLF-team van Jannie. Zij is al zestien jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van het centrale loket voor ondernemers voor alle gemeenten in Flevoland. We trapten af met twee vaste lijnen op één telefoonnummer. Al snel bleek dat dit veel te weinig was, inboxen en voicemail liepen vol. Jannie schakelde zelfs de regionale omroep in voor de broodnodige communicatie. Het bestaande Bbz-formulier werd aangepast en de intakes stroomden binnen.”

“Het werd mijn grootste klus ooit”, vult Jannie van den Berg aan, “vooral omdat er op zoveel borden geschaakt moest worden: in sociale media, met de politiek en beleidsmedewerkers. We gingen de lockdown in, medewerkers moesten vanuit huis aan de slag en dan zit ik ook nog eens in de werkgroepen van de VNG, het ministerie van SZW, Divosa enzovoorts. Wel dicht bij het vuur.”

Jannie van den Berg en Sonja MullerOm een beeld te geven van de werklastexplosie: eerder moesten jaarlijks zo’n 1500 Bbz-aanvragen* worden behandeld, nu waren dat er in eens vele duizenden per week. En dat voor een regeling die nog niet eens bestond. Al snel werd dan ook duidelijk dat het proces flink moest worden opgeschaald. Er werd hard gewerkt om in recordtempo een digitaal loket op te tuigen: al op 29 april kreeg de ‘sprintgroep’ de hele procedure online, zodat de beschikkingen vanaf toen vrijwel automatisch gegenereerd werden.

“We zijn goed door de eerste fase heen gekomen”, kan Van den Berg tevreden constateren. “Op het hoogtepunt waren zo’n 150 mensen aan de slag, fulltime of naast hun reguliere taken. Uit alle gemeenten boden vrijwilligers zich aan.”

Sparringpartner

Van den Berg werkt al jarenlang samen Simon Hoekstra, adviseur en specialist Bbz bij BMC. Ook tijdens de afgelopen hectische maanden droeg Hoekstra zijn steentje bij: “Hij was onze sparringpartner Bbz en zorgde voor de algemene informatievoorziening voor het management. Tijdens de Tozo-periode zorgde Simon specifiek voor de procesbeschrijving en -sturing. Het is fijn om BMC als betrokken buitenstaander erbij te hebben. Je wordt dan scherp gehouden en kunt goed blijven sturen op de inhoud.”

“Het is goed om de afwijzingen nog door een derde te laten beoordelen. Het is nogal een verantwoording, die zwaar drukt op het zelfvertrouwen van medewerkers.”

Een van de andere betrokken BMC-adviseurs is Wim Roorda. “Ook de samenwerking met Wim Roorda gaat al lang terug”, aldus Muller. “De mensen van BMC hebben vooraf al een training doorlopen, met actuele kennis over Tozo, naast de Bbz en de participatiewet.”

“De zes BMC-adviseurs werken in koppeltjes”, legt Muller uit, “waarbij de een controleert op volledigheid en zorgt voor aanvulling van ontbrekende gegevens en toetsing met KvK, woonsituatie en inkomen. Vervolgens beoordeelt de andere helft, als consulent, de toe- of afwijzingen. Het is overigens goed om de afwijzingen nog door een derde te laten beoordelen. Het is nogal een verantwoording, die zwaar drukt op het zelfvertrouwen van medewerkers.”

Doorpakken

Nu juli is aangebroken is de eerste Tozo-regeling afgelopen. Zelfstandigen die ook de komende ondersteuning nodig hebben kunnen gebruikmaken van Tozo2. Van den Berg kijkt vol vertrouwen vooruit: “We gaan nu doorpakken! Voor Tozo2 zullen de aantallen anders liggen, omdat we vooral uitgaan van veel verlengingen en mutaties, waarbij we digitaal al over alle gegevens beschikken. Voor ondernemers die verwachten het niet meer te redden is er goede opvang beschikbaar.”

Tegelijk verheugen Van den Berg en Muller zich uiteraard vast op het moment dat de storm helemaal is gaan liggen: “Dan wil ik wel een dagje vrij. Even rustig afstand nemen, meer dan die anderhalve meter… Dat hebben we wel verdiend!”

* Zelfstandigen die in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen, kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).