BMC helpt Dienst Dommelvallei bij uitvoeren Tozo-regeling

23 april 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Gemeenten in het hele land zijn momenteel druk bezig met de uitvoering van de voor zzp’ers ingestelde Tozo-regeling. Zo ook Dienst Dommelvallei, de samenwerkingspartner voor zo’n 40.000 inwoners die woonachtig zijn in de gemeenten Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel.

Nederland telt bijna 1,3 miljoen zzp’ers van wie ongeveer 1 miljoen voltijd werken. In de afgelopen en komende weken zullen naar schatting tussen de 150.000 en 200.000 zzp’ers zich wenden tot de door het kabinet opgetuigde Tozo-regeling – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers – om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De maatregel moet ervoor zorgen dat zzp’ers die in deze tijd (tijdelijk) zonder werk komen te zitten van inkomen worden voorzien. De regeling is gebaseerd op de herziene Bbz (Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen).

Terwijl het Rijk heeft toegezegd de volledige kosten voor deze maatregel te gaan vergoeden, valt de uitvoering van de regeling onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierin ligt een grote uitdaging voor gemeentefunctionarissen, aangezien zij met verzoeken overspoeld worden in volumes die ze soms zelfs niet een heel jaar te verwerken krijgen. 

Tozo in de Dommelvallei-gemeenten

Zo ook in de Dommelvallei-gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Om onder andere de gemeenten Son en Breugel en Nuenen te helpen bij het opzetten en op de rit krijgen van de participatiewet en de herziene Bbz (Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen), besloot de Dienst Dommelvallei eind vorig jaar externe expertise in te schakelen. Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Het samenwerkingsverband verzorgt voor zijn klanten, partners en gemeenschappelijke regelingen ondersteunende, beleidsmatige en adviserende taken op het gebied van bedrijfsvoering, publiekszaken en werk en inkomen.

De externe expertise is afkomstig van Anke Hubers, adviseur bij organisatieadviesbureau BMC. Sinds december van 2019 is zij vanuit het adviesbureau reeds werkzaam als beleidsmedewerker inkomen binnen de Dienst Dommelvallei en biedt nu in het bijzonder ondersteuning bij het begeleiden van het Tozo-aanvraagproces.

BMC helpt Dienst Dommelvallei bij uitvoeren Tozo-regeling

Toen medio maart bekend werd dat de Tozo-regeling van de grond zou komen, werd binnen de Dienst Dommelvallei direct een Tozo-team opgetuigd, dat moest nadenken over de uitvoering van het proces, de communicatie over de berichtgeving van het Rijk, het behandelen van de meldingen en de uitvoering van de aanvragen.

Onduidelijkheid vanuit het Rijk

Op 17 maart volgde de officiële aankondiging van de in te voeren steunmaatregelen, terwijl pas eind maart vanuit de Tweede Kamer de eerste criteria voor de uitvoering doorkwamen vanuit het kabinet. Dit leverde aanvankelijk een grote uitdaging op, blikt Hubers terug: “De valkuil in dit project is met name dat het Rijk de economische steunmaatregelen kenbaar heeft gemaakt terwijl de gehele uitvoering ervan nog onduidelijk was. Het uiteindelijke formulier ontvingen we op 31 maart en besloeg maar liefst 14 pagina’s. De handreiking verscheen pas op 2 april. Er moest en moet veel geïmproviseerd worden.”

Hubers blikt in elk geval tevreden terug op die eerste, hectische, periode: “Zoals verwacht, stond de telefoon roodgloeiend na de aankondiging van de economische maatregelen op 17 maart jongstleden. Op dat moment was bij de uitvoeringsloketten nog geen informatie beschikbaar over de regeling, laat staan over modelbrieven, processen, toetsingscriteria en zo. Dankzij veel overlegmomenten met het Klantcontactcentrum konden aan de frontlinie de meeste vragen en aanvragen van de ondernemers snel en zelfstandig worden afgehandeld. Hulde voor de consulenten, die de meest uiteenlopende vragen moesten opvangen.” 

Momenteel zit het proces in de uitvoeringsfase van het behandelen en beoordelen van de aanvragen – op 9 april waren er reeds 700 aanmeldingen geregistreerd en enkele honderden aanvragen ontvangen. Hubers: “Ik ben heel blij dat we zo snel in de uitvoeringsmodus konden komen, zowel op het gebied van informatie en communicatie als voor de inrichting van de uitvoeringsprocessen. Toch bleven er nog veel misverstanden en aannames over ‘wat, wanneer en waar’.”

Goede informatievoorziening

Terugkijkend op het proces toont Hubers zich onder andere zeer tevreden over hoe de interne en externe communicatie, in het bijzonder richting de ondernemers, door alle betrokkenen is neergezet: “In ons geval had de strategisch adviseur uit het Tozo-team veel ervaring met communicatie en konden we de vragen van ondernemers snel opvangen en goede informatie bieden en versturen. In nauwe samenwerking met het klantcontactcentrum hebben we ‘de Tozo’ goed verwerkt en doorgeleid naar de consulenten. En dat doen we nu ook met de vele wijzigingen achteraf: de aanpassingen vanuit het Rijk voor verschillende doelgroepen.”

In de huidige fase van het traject zal de Dienst Dommelvallei vooral een beroep doen op de juridische expertise van Hubers: “We gaan er vanuit dat de meeste hindernissen inmiddels zijn genomen. Toch houden we een lichte spanning over de definitieve invulling van de AMvB (algemene maatregel van bestuur, red.), tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het ontwerpbesluit”, legt de BMC-adviseur uit. “Mijn juridische achtergrond komt nu van pas om de bestuurlijke processen uit te leggen en aan te geven wat er wél mag binnen de wettelijke kaders. Dat helpt om de rust te bewaren en snel te handelen.”

“Ik ervaar een geweldige teamspirit, we doen alles om de ondernemers te helpen in hun levensonderhoud te voorzien.”

Geweldige teamspirit

Vooral over de samenwerking binnen het team is Hubers zeer te spreken. Terugkijkend zegt ze daarover: “Ik ervaar een geweldige teamspirit, we doen alles om de ondernemers te helpen in hun levensonderhoud te voorzien. Fijn om te ervaren dat we ondernemers, die vaak erg in de stress zitten, nauwelijks lastig hebben gevallen met onze eigen uitdagingen bij de uitvoering achter de schermen.”

Tot slot erkent Hubers wel dat er ook verbeterpunten zijn: “Natuurlijk zijn er ook zaken die alle betrokkenen – terugkijkend – anders of beter (hadden) kunnen doen. De meeste verbeteringen zijn inmiddels ingezet, door alle partijen. Ik beperk me tot mijn ervaringen als adviseur voor de Dienst Dommelvallei. “