Terugkeer naar 'normaal' duurt langer dan eerder gedacht

10 juni 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Eden McCallum heeft de derde editie van zijn Covid-19 survey uitgebracht. Hoe is het sentiment van Europese bestuurders de afgelopen drie weken veranderd? 

Het nieuwste onderzoek, dat werd gehouden onder 180 bestuurders en managers werkzaam binnen heel Europa (waarvan het merendeel is gevestigd in de UK en Nederland), laat zien dat de verwachtingen ten aanzien van de looptijd van de disruptie als gevolg van de coronapandemie, zijn verslechterd.

Op dit moment verwacht 65% van de respondenten dat zijn business pas over 9 maanden mogelijk weer terugkeert naar de ‘normale’ omstandigheden. Drie weken geleden leefde die verwachting bij 56% van de respondenten en begin april lag dat percentage nog op 39%.

De prognoses ten aanzien van de impact van de crisis op de omzetten van organisaties lijken zich daarentegen te stabiliseren. 34% van de respondenten uit het derde onderzoek verwacht in 2020 een omzetdaling van meer dan 30% te zullen incasseren. Eind april had 32% die verwachting en in de eerste survey gaf 40% van de respondenten dit aan.

Planning assumption: when will business return to ‘normal’?

Volgens de actuele cijfers zijn wereldwijd inmiddels 6,8 miljoen mensen geïnfecteerd met Covid-19, en zijn meer dan 400.000 mensen overleden als gevolg van het virus. De pandemie heeft in vrijwel alle grote economieën tot recessies geleid, waarbij de laatste voorspellingen suggereren dat de algehele economie van de Europese Unie dit jaar met zo’n 7% zal krimpen als gevolg van de dalende vraag naar producten en diensten.

Werken vanuit huis

Als onderdeel van de ingestelde lockdowns en reisbeperkingen, hebben veel bedrijven een ‘vanuit huis werken’-beleid ingevoerd. In de survey van Eden McCallum geeft 50% van de respondenten aan dat meer dan 80% van hun personeel momenteel op afstand werkt, waarbij een vijfde van bedrijven zelfs al zijn werknemers vanuit huis laat werken.

Expected change in 2020 revenue due to COVID-19 crisis

Terwijl de lockdownbeperkingen in Europa momenteel geleidelijk aan worden versoepeld, geeft 65% van de respondenten aan remote werken te zullen blijven stimuleren, een ontwikkeling die laat zien dat Covid-19 ervoor heeft gezorgd dat thuiswerken structureel het nieuwe normaal lijkt te zijn geworden.

Toch stimuleert 6% van de respondenten zijn personeel om terug te keren naar werkzaamheden op locatie (kantoor). Daarbij voeren zij de nodige veranderingen aan de werkplek door – maatregelen voor het kunnen houden van voldoende afstand van collega’s – of introduceren ze bijvoorbeeld gespreide werkshifts.

De onderzoeksbevindingen werpen verder een donkere schaduw over de middellange vooruitzichten van Europa’s arbeidsmarkt. Zo geeft 60% van de bestuurders en managers aan dat ze permanente afschaling van hun personeelsbestand overwegen, zodra de overheidssteun die aan veel organisaties wordt geboden ophoudt. Het zijn naar verwachting vooral de winstgedreven (en door private equity gefinancierde) organisaties zijn die zullen snijden in hun personeelsbestand.

Uit de tweede Covid-19 survey van Eden McCallum kwam naar voren dat, terwijl bedrijven hun bedrijfscontinuïteitsplannen aan het herzien zijn, ze tegelijkertijd hun business- en operationele modellen aanpassen om in te spelen op de sterk veranderde post-coronawereld van morgen.