Mkb-bedrijven en overnamemarkt geraakt door coronavirus

25 maart 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Hoewel veel aandacht uitgaat naar de financiële impact van het coronavirus op grote corporates als KLM en Shell, worden vooral veel kleine en middelgrote bedrijven (mkb) hard geraakt door de virusuitbraak.

Het midden- en kleinbedrijf kenmerkt zich door hogere bedrijfsspecifieke risicofactoren, bijvoorbeeld de afhankelijkheid van een bepaalde klantenconcentratie of beperkte spreiding in activiteiten. Daarnaast hebben mkb-bedrijven vaak veel minder reserves op de bank, waardoor zij grote klappen voor een lange periode minder goed kunnen opvangen.

“Het zal niemand zijn ontgaan, maar vooral mkb-bedrijven in de sectoren luchtvaart, toerisme, evenementen en horeca hebben het momenteel zwaar te verduren”, zegt Jerry van Leent, adviseur bij Van Oers Corporate Finance. De impact van het coronavirus is sectorbreed. In iedere branche zullen ondernemers en mkb-bedrijven kampen met de impact op hun financiën en bedrijfsvoering. Volgens Van Leent is het dan ook essentieel voor ondernemers om helder in kaart te brengen wat de impact is, om vervolgens de nodige maatregelen te nemen.

Zo is er een sterke impact op bijvoorbeeld de liquiditeit van organisaties. De belangrijkste vraag is: hoe lang kunnen ondernemers hun lasten blijven betalen als hun inkomsten zijn weggevallen? Daarnaast is het “verscherpen van de aandacht voor werkkapitaal” een belangrijk aandachtspunt, aldus Van Leent. Ook adviseert hij: “Maak duidelijke afspraken met afnemers en zorg dat afnemers zich hieraan houden. Ga het gesprek met de bank en financiers aan en bespreek een mogelijke verruiming van de rekening-courant faciliteit of opschorting van aflossingen.”
 

Mkb-bedrijven en overnamemarkt geraakt door coronavirus

Een volgende belangrijke stap is uit te zoeken welke steun mkb-bedrijven vanuit de overheid kunnen krijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de betalingen van belastingen (omzet-, inkomsten-, vennootschaps-, en /of loonbelasting) uit te stellen. Ook komen veel ondernemers in aanmerking voor een grootschalig pakket aan maatregelen dat op woensdag werd aangekondigd. “De overheid stelt minimaal €37 miljard beschikbaar om de economische klappen van het coronavirus op te kunnen vangen”, vertelt Van Leent.

Niet voor iedereen in de markt is de huidige crisis louter negatief te noemen. Zo hebben bedrijven die gericht zijn op primaire levensmiddelen, zoals supermarkten, de economische wind mee en ook bedrijven die een rol spelen in de zorgbranche genieten in sommige gevallen al van een hogere vraag naar hun producten en diensten.

Impact op M&A

Gevraagd wat de impact is op de fusie- en overnamemarkt, stelt Van Leent dat er waarschijnlijk een verschuiving optreedt van een verkopers- naar een kopersmarkt: “De laatste jaren was er vanwege een aantal gunstige factoren, waaronder de hoogconjunctuur en beschikbaarheid van geld, sprake van een typische verkopersmarkt. Met andere woorden, veel ondernemers boden hun onderneming ter overname aan in de wetenschap dat er zeer gunstige verkoopvoorwaarden tot stand gebracht konden worden.”

Met de onzekerheid die door de corona-uitbraak is ontstaan, zullen kopers en financiers anders naar de overnamemix gaan kijken. Van Leent: “Kopers, zowel strategisch als financieel, zullen meer aandacht hebben voor de bescherming van hun bedrijven of voor hun portfolio. En banken zullen iets terughoudender zijn in het financieren van overnames, omdat het behalen van de prognose onzekerder is geworden.”

Hij zegt verder dat bij M&A-adviseurs de opdracht ligt om “transacties op een dusdanige manier te gaan structureren zodat het voor verkopers interessant genoeg blijft om hun bedrijf te koop aan te blijven bieden en waarbij kopers zich voldoende comfortabel voelen en het risico evenredig is verdeeld.”