MKB ondernemers stellen verkoop uit om te profiteren van bloeiperiode

04 december 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De verkoopintentie van mkb-ondernemingen is voor het tweede jaar op rij afgenomen. Belangrijkste reden hiervoor: ondernemers in het midden- en kleinbedrijf blijven liever langer aan het roer om zodoende te kunnen profiteren van de economische bloeiperiode.

De bevinding komt naar voren in een nieuw onderzoek van Marktlink Fusies & Overnames gehouden onder aandeelhouders van tweehonderd mkb-ondernemingen – organisaties met tien tot tweehonderd medewerkers. “Ondernemers hebben meer vertrouwen in de toekomst. Daarom stellen ze verkoop uit”, zegt Tom Beltman, directeur van Marktlink. “Verkoopbereidheid volgt vaak een anticyclisch golf. Als het goed gaat met het bedrijf, dan wil de ondernemer daar nog wel een aantal jaren van blijven profiteren.” 

Op de vraag ‘Op welke termijn is een bedrijfsverkoop relevant?’ zegt slechts 10% van de ondernemers open te staan om hun onderneming binnen nu en twee jaar van de hand te doen. Vorig jaar lag dit percentage op 13% en twee jaar terug op 20%. Het aandeel van respondenten dat aangeeft de verkoop op de langere baan te schuiven (twee tot vijf jaar) is daarentegen gestegen van 12% tot 16%.

De horizon voor verkoop schuift iets op

De trend, die voorspeld werd in de 2017-editie van het Marktink-onderzoek, is ook zichtbaar in de verkoopawareness onder mkb-ondernemers. Het percentage ondernemers dat weleens heeft nagedacht over de opvolging of verkoop van hun bedrijf is dit jaar 65%, ten opzichte van 73% twee jaar geleden.

Enorme verkopersmarkt

Toch vindt het meerendeel van de mkb’ers – 58%, vorig jaar 65% – dat het nu een goed moment is om het bedrijf te verkopen. Beltman: “In ons twintigjarig bestaan [Marktlink is in 1996 opgericht, red.] is het nog nooit zo’n verkopersmarkt geweest als nu. Voor elk bedrijf zijn er regelmatig tenminste 25 geïnteresseerden en ook de koopsommen nemen dit jaar fors toe. Als gevolg van enkele factoren wordt er 10% tot 20% meer betaald voor bedrijven dan een jaar geleden.”

Een van de factoren waar hij op doelt is de hoeveelheid kapitaal in de markt bij investeerders: het geld klotst tegen de muren bij private equity-partijen en ook strategische partijen kampen met liquiditeitsoverschotten. Zelfs banken zijn na jaren van een terughoudende knip weer vaker bereid om ondernemers te voorzien van groeikapitaal, waarmee ze onder meer fusies/overnames kunnen financieren.

Verkoop aan een andere onderneming of een familielid nog altijd de meest overduidelijke eerste keuze voor ondernemers

Gemiddeld genomen worden bedrijven gewaardeerd op zes maal het bruto bedrijfsresultaat (ebitda), met uitschieters tot tien à elf. ICT-bedrijven zijn het meest gewild onder kopers, terwijl detacheerders, uitzenders en werving- en selectiebureaus het meest van hand wisselen. 

Ondernemers die nog voor verkoop de waarde van hun onderneming willen opschroeven denken dat een ervaren personeelsbestand, klantenbestand en winstgevendheid het meeste effect kunnen hebben op de waardeperceptie van een onderneming. Opvallend is dat de meeste kopers juist kijken naar geldstromen, groei en het aanwezige management. “Kopers en verkopers praten soms volledig langs elkaar heen”, signaleert Beltman.

Wanneer er tot verkoop zou worden overgaan, acht een derde van de ondernemers (33%) het waarschijnlijk dat hij of zij het bedrijf zou verkopen aan een andere onderneming. Een vergelijkbaar aandeel (31%) geeft aan het bedrijf te zullen verkopen aan een familielid. De helft van de ondernemers (54%) heeft echter geen idee wat de waarde van een onderneming bepaalt – deze ondernemers doen er volgens de onderzoekers verstandig aan om zich hierin te verdiepen. 

Gerelateerd: MKB’ers positief over bedrijfswaarde maar negatief over investeerders.