Slimme automatisering biedt kansen aan energie- en nutssector

18 juni 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd

De energie- en nutssector staat onder druk door toenemende concurrentie. Technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe vormen van concurrentie, zoals startups, marktplaatsen en spelers op het gebied van gedecentraliseerde energieopwekking. Tegelijkertijd veranderen de behoeften van consumenten. De roep om transparantie neemt toe en er is steeds meer vraag naar schone, duurzame energie. Voor energiebedrijven die willen overleven zit er weinig anders op dan zelf ook vol in te zetten op de mogelijkheden die worden geboden door de nieuwste technologie. 

Digitalisering is simpelweg cruciaal in het aangaan van de vele uitdagingen en het grijpen van kansen. Technologieën als Robotic Process Automation (RPA) en Artificial Intelligence (AI) spelen een sleutelrol in het managen van de balans tussen vraag en aanbod, het verhogen van efficiëntie binnen de gehele waardeketen, het verbeteren van de klantervaring en het transformeren van businessmodellen. Steeds meer bestuurders in de branche erkennen dan ook de enorme mogelijkheden die door technologie worden geboden – zo stelt Capgemini, dat een enquête hield onder 529 leidinggevenden (managementlevel of hoger) van energie- en nutsorganisaties uit zeven landen, waaronder Nederland.

Slimme initiatieven

Het olie- en gassegment gaat voorop in de grootschalige inzet van intelligente automatiseringsinitiatieven. Dit nadat de sector zich geconfronteerd zag met flinke uitdagingen: de noodzaak in de kosten te snijden om de marges op pijl te houden, het garanderen van veiligheid en betrouwbaarheid in de processen, fluctuerende grondstoffenprijzen, veranderende regelgeving en schommelingen in de vraag. Al deze ontwikkelingen hebben tezamen gewerkt als een katalysator voor het uitrollen van automatiseringsoplossingen en het verhogen van de efficiëntie van supply chain-processen. 

Aandeel van organisaties dat op grote schaal automatisering inzet, per subsector

Gazprom bijvoorbeeld – Ruslands grootste bedrijf en ’s werelds grootste aardgasbedrijf – heeft RPA gebruikt om de verificatie van meterstanden te automatiseren. In de eerste twee weken na de livegang van de innovatie was een werknemer in staat ongeveer 130 onjuiste meterstanden te valideren, waarmee per medewerker tien uur werk werd bespaard. 

Ook op het gebied van hernieuwbare energie zijn stappen gezet. Zo gebruikt het Amerikaanse elektriciteits- en gasbedrijf Xcel Energy data van sensoren op windturbines om accurate windvoorspellingen te doen op basis van predictive analytics en AI. Op deze manier is het bedrijf erin geslaagd de efficiëntie van de energieopwekking te verhogen, waarmee de kosten voor eindgebruikers met $60 miljoen konden worden teruggebracht.

De organisaties die gemiddeld gezien het verst achteroplopen met de grootschalige inzet van nieuwe technologie zijn de waterbedrijven. United Utilities – het grootste beursgenoteerde waterbedrijf van de UK – bewijst dat er wel veel te winnen is. Recent testte het een AI-platform om grote datasets te analyseren op factoren als weer, vraag naar water, pompprestaties en elektriciteitsprijzen. De informatie wordt gebruikt in het nemen van beslissingen over de meest kostenefficiënte manier om de pompen te opereren, gebarsten leidingen te detecteren en het risico op verkleurd water te minimaliseren. Gedurende de testfase registreerde het bedrijf een energiebesparing van 22%. 

Aandeel van organisaties dat op grote schaal automatisering inzet, per land

Nederland

Net als bij de waterbedrijven, gaat het in Nederland helaas niet zo hard met de toepassing van slimme automatisering. Slechts 2% van de energie- en nutsbedrijven in ons land heeft op grote schaal intelligent automation-initiatieven uitgerold. Hiermee blijven we een heel eind achter op koplopers als de VS (23%), Frankrijk (16%) en India (13%). Gelukkig staat ons land niet helemaal stil. Zo gaan we met 48% wel aan kop als het gaat om de initiatieven die zijn uitgerold binnen enkele regio’s of geselecteerde bedrijfsprocessen. 

Ondertussen loopt Zweden helemaal achterop. Daar komt het aandeel bedrijven dat grootschalige projecten heeft geïmplementeerd uit op een ronde 0%. Bovendien komt het aandeel bedrijven met beperkt uitgerolde initiatieven daar ook niet hoger uit dan 26%, het laagste percentage van de zeven onderzochte landen. 

Winst in alle processen

Gemiddeld gezien, blijkt de energie- en nutssector het in vergelijking met andere branches echter goed te doen. Zo weet de sector volgens de onderzoekers verhoudingsgewijs meer waarde te putten uit slimme automatisering. In elk van de in het onderzoek in kaart gebrachte elementen waarop voordelen te behalen zijn scoort de sector hoger dan het gemiddelde van alle branches – of het nou gaat om operationele kwaliteit, dataprecisie en -consistentie, agility, productiviteit, responstijd omtrent serviceverzoeken of compliance. 

Aandeel bestuurders dat aangeeft operationele voordelen te hebben bereikt dankzij slimme automatiseringsinitiatieven

“De energie- en nutssector ziet nu al het verschil dat intelligent automation kan maken bij het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie, klanttevredenheid en omzet”, stelt Philippe Vié, Global Head of Energy & Utilities bij Capgemini. “Leidinggevenden maken de inzet van automation terecht tot een van hun topprioriteiten.” 

Hij voegt toe dat bedrijven, zodra ze grip krijgen op de eerste use cases en quick-wins, hun focus moeten verleggen naar de factoren die het mogelijk maken om de schaalbaarheid van meerdere use cases te vergroten. “Dit zijn bijvoorbeeld een investering in specialistisch talent, een meer geïntegreerde coördinatie tussen businessunits en een grotere betrokkenheid van de leidinggevenden”, aldus Vié.

Lees ook: Vier trends en drie scenario's voor de nutssector.