Ivar Davids: ‘Kirkman Company transformeert vanuit relevantie’

14 mei 2019 Consultancy.nl 13 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Kirkman Company helpt organisaties transformeren. In zijn aanpak legt het bureau een stevige nadruk op de relevantie die een organisatie heeft voor al haar stakeholders, van aandeelhouders tot de bredere samenleving. In gesprek met Consultancy.nl deelt medeoprichter en managing partner Ivar Davids zijn visie op transformatie: “In wezen interesseert het me niet zo heel veel of ik nou een organisatie efficiënter maak. Het gaat om wat daarachter zit, om het verschil dat een organisatie kan maken.” 

Transformatie. Het is een thema waar geen bedrijf of instelling vandaag de dag aan lijkt te ontkomen. Tegelijkertijd is het een begrip dat nogal wat ruimte overlaat voor interpretatie. Het in Baarn gevestigde Kirkman Company houdt zich al een kleine 20 jaar bezig met het transformeren van alle soorten en maten organisaties – van gemeente Den Haag tot Ikea, van AkzoNobel tot a.s.r. en van Lush tot Defensie. 

“Je kunt het begrip transformatie heel eng benaderen”, begint Ivar Davids, “dan heb je het over een complete gedaantewisseling, een radicale ommekeer. Dit suggereert echter dat je momenteel helemaal verkeerd bezig bent, wat niet erg waarschijnlijk is. Wij zien transformeren meer als een voortdurend proces, een continu samenspel van verbeteren, veranderen en vernieuwen. Daarin moet je steeds kijken waar de waarde van jouw organisatie ligt, wat er beter kan en wat soms écht anders moet.” 

Verkenning, bestemming, pad, reis

Dit vereist een helder transformatietraject. “Verkenning, bestemming, pad, reis”, aldus Davids. “We zien vaak dat er allerlei plannen zijn maar dat een heldere bestemming ontbreekt. Dit komt mede doordat de verkenning grotendeels wordt overgeslagen en er wordt gewerkt vanuit aannames. De vraag achter de vraag wordt niet achterhaald. Wij komen voelen en proeven in de organisatie en stellen kritische vragen: ‘Wat speelt hier nou echt? Waarom ging iets eerst wel goed en nu niet meer?’” Ivar Davids - Managing Partner bij Kirkman Company

De afgelopen jaren voerde het bureau op deze manier uiteenlopende projecten uit: “Bij Boskalis hebben we meerdere verbeterslagen gemaakt om de complexiteit van de IT te verminderen en relevant te blijven voor interne en externe klanten. Voor Scotch & Soda hebben we op consistente wijze de klantbeleving op verschillende kanalen opnieuw ingericht. Bij ING hebben we meerdere verandertrajecten gedaan. De bank is snel aan het digitaliseren, waarmee ook de werkwijze en cultuur veranderen. Wij hebben ons gericht op het meenemen van de mensen in deze verandering.” 

Op basis van zijn uitgebreide praktijkervaring heeft Kirkman Company ‘vijf sleutels voor succesvol transformeren’ geïdentificeerd. Davids: “Eentje is bijvoorbeeld dat er een verhaal voor hoofd én hart moet zijn: het idee moet zijn onderbouwd, maar mensen ook in beweging brengen. Een andere stelt dat transformeren geen democratisch proces is: we doen het met z’n allen maar er is helder leiderschap nodig.”

Grensoverschrijdend

De aanpak van Kirkman Company kenmerkt zich verder door een doelbewuste vervaging van grenzen, zoals die tussen strategie en implementatie. “Wil je relevant zijn, dan kunnen die twee niet zonder elkaar”, stelt Davids. “Als je een strategie implementeert moet je continu kritisch blijven kijken: Wat betekent het voor het transformatietraject als je het haalbaar wilt maken? Wat maakt dat je bepaalde overtuigingen en werkwijzen werkelijk anders gaat organiseren? Het traditionele onderscheid tussen strategiebureaus en implementatiebureaus is denk ik echt achterhaald. Wij weten die twee succesvol te verbinden.”

Ook de grenzen tussen branches worden bewust overschreden: “We laten ons niet hinderen door traditionele indelingen en grenzen. Sterker nog: we geloven in het verbinden over de grenzen van branches en sectoren heen. Daarmee kom je tot inzichten en best practices die bijzonder interessant zijn. Zo vroeg DSM ons om hulp bij het benchmarken van HR. Wij zeiden: ‘Met benchmarken kijk je naar een paar simpele parameters en sectorgemiddelden, terwijl je juist je eigen verhaal wilt neerzetten.’ Uiteindelijk hebben we 20 andere organisaties benaderd – vanuit allerlei branches – en gevraagd waar zij hun succes aan afmeten. Toen zagen we bijvoorbeeld dat DSM en PostNL op HR-vlak heel erg op elkaar leken, terwijl het op eerste oog twee compleet verschillende organisaties zijn.”

Betekenisvol

Wat alle organisaties delen – in welke branche ze zich ook bewegen – is dat ze impact hebben op de wereld waar ze deel van uitmaken. “Wij dagen onze opdrachtgevers uit om hier heel bewust mee om te gaan”, vertelt Davids. “Al vanaf het eerste begin waren we hier impliciet mee bezig en vanaf 2007 is dat bewuster geworden. We groeiden hard en vroegen ons af: ‘Wat is nu de bijdrage die we leveren?’ Ons vak verstaan we, maar we doen het wél met een reden. In wezen interesseert het me als mens – maar ook al professional – niet zo heel veel of ik nou een organisatie efficiënter maak. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat om wat daarachter zit, om het verschil dat een organisatie kan maken.” 

“We moeten weg van al die vinklijstjes: ‘Als je deze punten aanvinkt ben je verantwoord bezig.’ Het wordt al snel een soort greenwashing.”

“Of je nou Schiphol bent of PostNL, AkzoNobel of het ministerie van Defensie: je hebt een bepaalde betekenis”, vervolgt hij. “We hebben toen vrij snel gezegd: ‘Dat is wat ons drijft.’ We zagen om ons heen ook een bredere maatschappelijke dialoog ontstaan, dat we de wereld mooier willen achterlaten dan we haar hebben aangetroffen. As je kijkt naar het financieel stelsel, de grondstoffenschaarste, schone lucht, een eerlijke verdeling welvaart, toegang tot zorg: dit zijn allemaal vraagstukken waar je op een ondernemende manier een antwoord op kunt geven. We willen in ons vak zitten om op een ondernemende manier betekenisvol te zijn.” 

Relevant voor alle stakeholders

Terwijl MVO-thema’s vandaag de dag bij veel consultancies op de agenda staan, blijven het vaak extra activiteiten die langs de dagelijkse business heenlopen. “De vraag is juist: Hoe trek je het van de randen van je bedrijfsvoering gewoon naar de kern van wat je doet?”, stelt Davids. “Wij doen dit door altijd te denken vanuit alle stakeholders. We leven in een wereld waarin vaak nog strijd is tussen stakeholders, terwijl ons geloof is dat we juist richting meervoudige waardecreatie moeten. Ons vertrekpunt is dat we niet willen accepteren dat er een stakeholder op achteruitgaat.”

“Je moet de balans tussen de stakeholders continu bewaken”, vervolgt hij. “Dit vraagt om dagdagelijkse aandacht op verschillende niveaus in de organisatie. Je moet steeds zoeken naar wegen om de dialoog met stakeholders gaande te houden. Als de balans de ene dag goed is moet je je afvragen: ‘Is dat morgen nog steeds zo?’ Dit is waar we op doelen met ‘100% relevant voor alle stakeholders’. Die 100% is voor ons echt een streven, net zoals Tony Chocolonely 100% slaaf-vrije chocola wil maken. Je moet de ambitie hebben om, met dat voor ogen, continu te blijven verbeteren, veranderen en vernieuwen.” 

Leiderschap

Hiermee zet Davids zich nadrukkelijk af tegen MVO als compliancy-thema: “We moeten weg van al die vinklijstjes die veel van onze concullega’s gebruiken: ‘Als je deze punten aanvinkt ben je verantwoord bezig.’ Ik geloof daar niet in, het wordt al snel een soort greenwashing. Ik ken organisaties die alle vinklijstjes hebben en vervolgens failliet gaan door een groot milieuschandaal. Organisaties als Unilever en DSM geven wel het goede voorbeeld. Die transformeren echt in de kern van de organisatie. DSM begon ooit als mijnbouwbedrijf en zet nu vol in op duurzaamheid. Dit vraagt om leiderschap dat verder kijkt dan het eerstvolgende kwartaal.” 

“Herna Verhagen van PostNL is ook zo’n sterke leider. Het bedrijf heeft te maken met de langlopende maatschappelijke discussie omtrent zelfstandige pakketbezorgers. Hierin voelt en neemt PostNL een grote verantwoordelijkheid, maar het is tegelijk een partij in het speelveld waar al die belangen bij elkaar komen. Hierin is PostNL continu op zoek naar een goede balans waarin rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders.”

Gezamenlijkheid

Ook binnen de eigen organisatie brengt Kirkman Company het uitgedragen gedachtegoed in de praktijk. Naast dat het bureau deel uitmaakt van de groep ‘Powered by Meaning’ – die zich via verschillende bedrijven en initiatieven richt op ‘ondernemen met impact’ – zet het nadrukkelijk in op een cultuur van gezamenlijkheid, eigen verantwoordelijkheid en transparantie. “In 2007 hebben we de keuze gemaakt alle targets af te schaffen”, legt Davids uit. “We geloven niet dat professionals door targets beter gaan werken of harder gaan lopen. We zijn zeker geen charitatieve instelling: we maken winst en we groeien, maar juist mede omdat we geen targets hebben.” 

“We geloven niet dat professionals door targets beter gaan werken of harder gaan lopen.”

“Daarnaast hebben we de individuele bonus ingeruild voor collectieve winstdeling: 30% van de winst verdelen we in gelijke delen onder de medewerkers. Ik denk dat dit ook maakt dat mensen bij ons meer de neiging hebben samen te werken. Ze gunnen elkaar dingen en helpen elkaar verder. Ook hebben we een certificatenregeling waarmee iedereen bij ons kan participeren in het bedrijf. Hierin zijn we niet uniek, maar het zorgt wel dat onze mensen nog meer oog hebben voor langetermijn-waardecreatie.” 

Soldaat of commando?

In het verlengde hiervan krijgen de consultants van Kirkman Company veel ruimte om hun rol naar eigen inzicht vorm te geven: “We zetten onze professionals compleet zelfstandig achter het stuur. Dat scheelt managementaandacht, backoffice-aandacht, maar bovenal geeft het de professionals de kans om gewoon te doen waar ze goed in zijn: inschattingen maken wat wel en niet werkt bij een klant. Natuurlijk hebben we onze raamwerken en methodieken, maar we komen nooit een standaardaanpak uitrollen. Dat vinden we niet alleen saai, je voegt op die manier ook weinig waarde toe.”

“Ik vergelijk het wel met het verschil tussen een soldaat en een commando. Acteer je als soldaat? Doe je precies wat je gevraagd wordt en ben je eigenlijk de handjes achter een aanpak? Of ben je een commando die zich weet te redden in een complex speelveld en op het juiste moment het passende gereedschap uit zijn rugzak haalt? Onze consultants zijn altijd in staat – daar selecteren en trainen we mensen op en dat moedigen we aan – om zelf kritisch na te blijven denken. Als dat betekent dat hij of zij een bepaalde methodiek wel of niet toepast of aanpast, dat is ook echt zijn of haar call.” 

Kennis delen

Tot slot speelt ook transparantie een grote rol in de filosofie van het bureau, zowel intern als extern. “Vorig jaar zijn we overgestapt op de PSA-oplossing van VOGSY en al sinds 2008 werken we volledig met Google-software. Op die manier is de gehele interne bedrijfsvoering transparant voor al onze medewerkers. Iedereen bij ons kan alles inzien: alle tarieven, alle afspraken en alle projecten.” 

“En ook naar buiten toe zetten we dit door”, gaat Davids verder. “Op al onze uitingen en publicaties ontbreekt heel bewust de gebruikelijke disclaimer. In tegenstelling tot wat iedereen eronder zet, staat bij ons: ‘Alles uit deze uitgave mag je hergebruiken of kopiëren, op welke wijze dan ook.’ Omdat we geloven in de kracht van delen en elkaar verder brengen. Dit doen we ook met onze ‘Tranformation Talks’. We nodigen klanten uit om ervaringen te delen over hun transformatie. ‘Maar dan horen anderen hoe jullie tewerk gaan’, zeggen mensen weleens. ‘Ja, dat is nou precies de bedoeling’, antwoord ik dan. We nodigen klanten én consultants uit en zo ontstaan interessante dialogen.”

“Je kunt wel bang zijn dat die consultants met onze klanten gaan leuren, maar ik geloof dat de relatie die wij met onze klanten hebben sterk genoeg is. Onze klanttevredenheid ligt structureel op een gemiddelde van 8,7. En als ze wel een keer met anderen willen samenwerken is dat ook prima. Wat we vooral willen doen is mensen samenbrengen, we geloven gewoon in ontmoetingen”, besluit Davids. 

23 mei vindt op het kantoor van Kirkman Company wederom een editie van de Transformation Talks plaats. Geïnteresseerden kunnen hier terecht voor meer informatie en om zich aan te melden.