METRI begeleidt IT-aanbestedingstraject bij Energie Beheer Nederland

10 april 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Energie Beheer Nederland (EBN) heeft zijn uitbestedingsovereenkomst met Pink Elephant verlengd. De IT-dienstverlener zal – net als de afgelopen acht jaar – ook de komende jaren kantoorautomatisering en -infrastructuur leveren aan EBN. Het aanbestedingstraject werd begeleid door METRI. 

Als zelfstandige onderneming in eigendom van de staat voert Energie Beheer Nederland een deel van het klimaat- en energiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit. De missie van het bedrijf bestaat uit het creëren van economische en maatschappelijke waarde uit de Nederlandse ondergrond. Van oudsher kwam dit erop neer dat EBN investeert in het opsporen, winnen en opslaan van aardgas en -olie. Door de ingezette energietransitie is de rol van het bedrijf echter snel aan het veranderen. Zo wordt de inzet van gas afgebouwd en houdt EBN zich steeds meer bezig met duurzame energiebronnen uit de ondergrond, zoals aardwarmte, en met projecten op het gebied van CO2-opslag.

Ook de komende jaren zal de transitie binnen EBN voortzetten, wat onder meer gepaard gaat met een uitbreiding van de organisatie. Dit vereist dat de ICT-dienstverlening de komende jaren continu meebeweegt met de organisatie. Aan Pink Elephant de taak hiervoor te zorgen. Het vorige uitbestedingscontract loopt dit kwartaal af, maar de IT-dienstverlener zal ook de komende jaren verantwoordelijk zijn voor de kantoorautomatisering en -infrastructuur van EBN. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, met opties tot verlenging.

METRI begeleidt IT-aanbestedingstraject bij Energie Beheer Nederland

“EBN heeft als missie om de energietransitie te helpen versnellen. Niet door aan de zijlijn te staan, maar als actieve en betrokken speler”, stelt Martin Hoff, Manager Informatie Management bij EBN. Jan Boekelman, CFO bij EBN, vult aan: “We zijn blij dat we weer op Pink Elephant als ICT-partner kunnen rekenen om deze transformatie mogelijk te maken.” Ook vanuit Pink Elephant wordt uiteraard enthousiast gereageerd op de contractverlenging: “We zijn als Pink Elephant heel blij dat we de samenwerking met EBN kunnen continueren. Pink Elephant ondersteunt EBN hierin door het leveren van een werkplek die ‘het gewoon doet’”, aldus Commercieel Directeur Rob van Rinsum. 

Met de hernieuwde keuze voor Pink Elephant komt een einde aan een grondige aanbestedingsprocedure, waarin EBN van begin tot eind werd geholpen door METRI. Het IT-adviesbureau verleende ondersteuning op proces-, inhoudelijk en financieel vlak, en begeleidde tevens het inkoopproces. Voor de aanbesteding werd een niet-openbare procedure gevolgd, voorafgegaan door een marktconsultatie met vier marktpartijen. 

METRI was onder meer verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de marktconsultatie, de inbreng van inhoudelijke kennis, de samenstelling van het prijsmodel, de uitvoering van de financiële vergelijking tussen de inschrijvende partijen, de communicatie richting de marktpartijen en de feitelijke contractering. “Vanwege het aflopen van het huidige contract is gedurende de gehele aanbesteding strak gestuurd op het behalen van de mijlpalen om tijdig een leverancier te kunnen contracteren”, aldus METRI. “Deze mijlpalen zijn gehaald en het contract is op tijd getekend.”

Lees ook: METRI begeleidt leverancierselectie-trajecten bij opdrachtgevers.