IDC Metri

ICT is een kernfunctie binnen organisaties, business en ICT zijn niet meer los van elkaar te zien. Agile, digitale transformatie; hypes volgen elkaar snel op. Relaties van IDC Metri, de top 250 organisaties van Nederland, vragen ons om de ICT budgetten te valideren en te vergelijken (benchmarken) met de markt, sourcing vraagstukken op te lossen en te onderbouwen met business cases en (een steeds groter deel van de kosten van ICT) het applicatielandschap te rationaliseren. Hoe richt ik mijn organisatie in zodat we de waarde van ICT optimaal in kunnen zetten binnen ons bedrijf? Welke rollen en functies heb ik in mijn bedrijf eigenlijk nodig om de vruchten van technologie te kunnen plukken?

Metri is now IDC Metri

Iedereen spreekt over agile, maar geen organisatie is in staat ‘agile’ op output en vooraf begrote doelstellingen te sturen; productiviteit, velocity en kwaliteit in de applicatieketen (ontwikkeling en beheer). IDC Metri heeft haar ecosysteem gemobiliseerd om agile omgevingen geautomatiseerd te meten. Het voorspellen van de kosten en doorlooptijd van nieuwe omgevingen, het monitoren van applicatie ontwikkeling en beheer. De feiten spreken voor zich; door onze methode in te zetten worden efficiency percentages behaald van 35 tot 65 procent van de applicatieve bestedingen.

IDC Metri richt Data Strategy Rooms in, om op ieder niveau (CEO, CFO, CIO, IT Management) de juiste stuurinformatie te presenteren middels vooraf gedefinieerde KPI’s. Daar komen expertise en data bij elkaar, de kern van ons bedrijf; relaties helpen bij het feitelijk onderbouwen van strategische keuzes en dagelijkse sturing met feiten en data.

IDC Metri | Nieuws