Nieuwe IT Flexrate tool geeft inzicht in uurtarieven van IT-professionals

10 juli 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Wat is het gemiddelde uurtarief van een externe IT-projectmanager? Of een securityspecialist, CRM-expert, scrummaster of ICT-directeur? Een nieuwe tool van METRI biedt uitkomst – de ‘IT Flexrate’ tool laat opdrachtgevers de uurtarieven van veelvoorkomende IT-rollen checken op marktconformiteit vanuit zowel zzp-inhuur als detachering.

Digitale transformatietrajecten zijn vandaag de dag een nauwelijks meer weg te denken onderdeel van het bedrijfsleven. Organisaties zijn meer dan ooit afhankelijk van een goed functionerende ICT-infrastructuur, wat de vraag naar deskundig IT-personeel flink opstuwt en leidt tot stijgende tarieven en toenemende krapte in tal van specialismen. Nederland telt naar schatting zo’n 380.000 IT-professionals. Daarvan zijn er circa 40.000 actief als zelfstandige, terwijl veel andere IT’ers voor bureaus werken en worden gedetacheerd bij opdrachtgevers. Voor veel van deze opdrachtgevers is het onduidelijk wat een marktconform tarief is voor de IT’ers die ze inhuren.

“Als opdrachtgevers een applicatie willen laten ontwikkelen dan is een van de eerste vragen die gesteld worden: wat kost een programmeur per uur of is het gevraagde tarief marktconform?”, stelt IT-adviseur METRI. Om organisaties in staat te stellen de uurtarieven van veelvoorkomende rollen in de ICT te checken op marktconformiteit, heeft het bureau – dat is gespecialiseerd in financiële data-analyse – nu de IT Flexrate gelanceerd: “Organisaties die met een flexibele schil werken door externen in te huren, hebben er belang bij om de inhuurtarieven transparant te maken. Betaal ik te veel of juist te weinig voor deze rol is een kardinale vraag in een effectieve wervingsstrategie. De kennis in de opbouw van inhuurtarieven en marktconformiteit van tarieven zijn een belangrijk middel om te sturen op een goede verhouding van tarief en kwaliteit.”

Nieuwe ITFlexrate tool geeft inzicht in uurtarieven van IT-professionals

De tool kan worden gebruikt om de eigen inhuurtarieven van populaire functies als consultant, datascientist, developer, projectleider, scrummaster of on site support te vergelijken met de markt. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen het niveau – junior, medior en senior – en de inhuurvorm, welke ook invloed heeft op de kosten. Zo worden er verschillende tarieven gehanteerd voor zzp’ers en inhuur vanuit detachering of vanuit beheercontracten.

METRI stelt dat sommige cruciale functies en rollen de komende jaren alleen vanuit externe inhuur zijn in te vullen: “Dat is een harde realiteit waar organisaties niet omheen kunnen in de huidige krappe IT-arbeidsmarkt.” Recent onderzoek van het UWV laat zien dat er vorig jaar meer dan 53.000 ICT-vacatures openstonden. Bovendien wordt de helft van de ICT-vacatures tegenwoordig door werkgevers aangemerkt als moeilijk vervulbaar, terwijl dit in 2015 nog maar 30% was. Bij geen enkele ander beroepsgroep is de krapte zo groot als bij ICT’ers, concludeert het UWV op basis van het onderzoek. 

Doordat METRI al jarenlang de tarieven van veelvoorkomende IT-rollen bijhoudt, beschikt het bureau over uitgebreide marktkennis. Eerder dit jaar bracht de IT-adviseur in samenwerking met Fastflex een onderzoek uit, waarin naar voren komt dat de tarieven van externe IT-professionals het afgelopen jaar gemiddeld met 4% zijn gestegen ten opzichte van twee jaar geleden. Op basis van de resultaten van zijn benchmarking-activiteiten adviseert het bureau ook klantorganisaties over hun sourcing-strategie. “De IT Flexrate is een belangrijke aanvulling op dit aanbod en geeft een voorproefje van de expertise die er in huis is”, aldus METRI.

De IT Flexrate tool met uurtarieven van IT-professionals is te vinden op de website van METRI.