Target To Data model geeft richting aan datagedreven werken

01 maart 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Het is waarschijnlijk een van de meest gehoorde uitspraken in managementland: “Data is het nieuwe goud”. Toch levert voor veel bedrijven het verzamelen en analyseren van data veelal niet de juiste resultaten op. Het Target to Data-model, ontwikkeld door Cmotions, moet hierbij uitkomst bieden. De aanpak legt de relatie tussen data, inzichten, toepassingen en organisatiedoelen en geeft sturing, waarmee het de leidraad vormt voor meer datagedreven werken.

Veel organisaties zijn niet in staat om effectief gebruik te maken van de data die ze hebben. Data lijkt de gouden berg, waarmee de belofte ingevuld moet worden om organisaties te vertellen wat ze moeten doen. Of om aan te tonen dat ze de goede dingen doen. Maar te vaak wordt data en analyse een doel op zich. Geen doel betekent uiteindelijk ook geen resultaat.

“Een duidelijk doel en toepassing van data, geeft richting, prioriteit en verantwoording over inzet van middelen”, geeft Peter Reddering aan, Principal Consultant bij Cmotions, met zo’n zestig professionals in dienst een specialist op het snijvlak van advance analytics, data science en toepassingen ervan binnen organisaties. Om bedrijven richting en doel aan de inzet van data en analyse te bieden besloot adviesbureau Cmotions het model te ontwikkelen, dat luister naar de naam Target to Data-model (TTD).

Target to Data-model

“Het Target To Data-model,” legt Reddering uit, “is een gelaagd en integraal model waarbij de relatie wordt gelegd tussen data en inzichten, haar toepassing en de wijze waarop dit bijdraagt aan organisatiedoelen.” Te denken valt aan doelen als winst, kostenminimalisatie en klanttevredenheid. “We kijken hierbij zowel naar de interne situatie als de externe context (klant, markt, externe data) van de organisatie.”

Target to Data model

Reddering voegt toe: “Door op het hoogste niveau integraal doelen, drivers en middelen in verbinding te brengen wordt daarbij de verzuiling, waar veel organisatie mee worstelen, doorbroken.” Suboptimale of elkaar tegenwerkende initiatieven op data gebied worden zo voorkomen en de toepassing van data komt in lijn met de visie en missie van de organisatie.

Stappenplan

Een concrete eerste stap in het model, is om samen met een opdrachtgever een gedeeld beeld te ontwikkelen op de bedrijfs- en klantdoelen zoals winst, kostenminimalisatie en klanttevredenheid en deze concreet te benoemen in indicatoren en in de tijd. Vanuit doelen wordt vervolgens de stap gemaakt naar drivers – het vaststellen welke factoren (prijs, optimale processen, persoonlijke en relevante communicatie etcetera) van invloed zijn op het realiseren van de doelen. Daarna wordt gekeken welke kanalen en middelen ingezet kunnen worden om deze drivers concreet de gewenste kant op te bewegen. Op basis van wat nodig is om deze middelen slimmer (effectiever of efficiënter) in te zetten, worden dan gewenste inzichten (modellen, analyses, triggers) benoemd en vervolgens vertaald naar de databehoefte. “Data is de brandstof voor het benodigde inzicht. We brengen zowel bestaande en mogelijke data bronnen en hun gewenste kwaliteit in beeld die de analyses, modellen en triggers voeden”, aldus Reddering.

Als de verschillende lagen van het model gevuld zijn kunnen vervolgens de lijnen tussen de lagen getrokken worden. Zo wordt duidelijk welke data leiden tot welke inzichten, welk inzicht leidt tot slimmere inzet van middelen of welk effect het heeft op de drivers en gerelateerde doelen. Reddering: “Als we niet in staat zijn om vanuit de analytics laag een verbinding te maken met toepassing en doel is het een non-actionable inzicht. Of als we de getrokken lijn niet kunnen onderbouwen (direct of na gemeten toepassing) levert het initiatief geen waarde.”

Quote Peter Reddering, Principal Consultant bij Cmotions

Datastrategie helder in kaart

Bij het invullen van het Target to Data-model brengt Cmotions voor hun opdrachtgevers in één overzicht helder in kaart welke doelen geoptimaliseerd worden vanuit data en inzicht, legt Reddering uit: “Het gaat uiteindelijk om het met elkaar kunnen zien, erkennen en toetsbaar maken van de doelgerichte en waarde toevoegende inzet van middelen op basis van data & analytics.” Het overzicht dient vervolgens als visualisatie van de datastrategie en als blauwdruk voor sturing en integrale management dashboards. Reddering licht toe: "Met het TTD-model krijgt data strategie scherpte, maar daadwerkelijk datagedreven werken vraagt daarnaast ook de vertaling naar wat de organisatie moet doen."

Op basis van het TTD-model werkt Cmotions derhalve het model verder uit in een roadmap voor datagedreven werken. “We bepalen in het groeimodel voor datagedreven organisatie waar de organisatie nu staat, waar de ambitie ligt en hoe zich dat vertaalt in concrete stappen per organisatie aspect (mens, organisatie, proces, middelen).”

Veel van de opdrachtgevers van Cmotions maken inmiddels gebruik van het model, dat als startpunt dient om meer datagedreven te werken en de organisatie daar op in te richten. “Het model kent haar toepassing in de diverse branches waar we voor werken. Van telecom tot finance tot publieke dienstverlening.”