Boek The New Oil: Big Data het nieuwe zwarte goud

09 december 2014 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Arent van ’t Spijker, senior consultant bij BlinkLane Consulting heeft het boek ‘The New Oil’ uitgebracht, waarin hij ingaat op het thema Big Data en de lezer laat zien hoe organisaties waarde uit data kunnen halen. Van ’t Spijker identificeert in het boek vijf businessmodellen om data commercieel te benutten, daarbij gebruikmakend van praktijkvoorbeelden uit het bedrijfsleven. Onlangs ging Pieter Boerman, journalist bij Management Team, al in op het nieuwe boek tijdens een interview met de auteur. Ook Consultancy.nl werpt een blik op het inspirerende managementboek.

Big Data is hot
Big Data is nog altijd een ‘hot topic’ voor organisaties. Onlangs nog deed Accenture onderzoek naar Big Data en stelde vast dat bedrijven die Big Data gebruiken betere bedrijfsresultaten boeken. Ruim 93% van de geïnterviewde executives gaf aan dat zij het gebruik van Big Data als ‘zeer belangrijk’ of 'belangrijk' typeren – 83% van hen gelooft dat Big Data een concurrentievoordeel kan opleveren. Met zoveel interesse in het thema vanuit managementland – en daardoor ook binnen de adviesbranche – is het niet vreemd dat Big Data door zijn enorme potentieel steeds vaker gerichte aandacht krijgt. Diverse organisaties en consultants verdiepten zich de afgelopen periode in het thema met als gevolg diverse boeklanceringen omtrent Big Data strategieën en toepassingen.

Big Data

Zo brachten Capgemini Consulting en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) vorige maand het boek ‘Leading Digital’ uit, waarin zij executives inzichten bieden in hoe zij digital kunnen omarmen en commercieel kunnen benutten. En recentelijk brachten Big Data experts Sander Klous, werkzaam bij KPMG, en Nart Wielaard, voormalig auditor bij het Big 4 kantoor het boek ‘Wij zijn Big Data’ uit waarin zij pleiten voor een informatiesamenleving waarbij Big Data een grotere rol speelt.

BlinkLane Consulting
Recentelijk was het ook de beurt aan Arent van ’t Spijker, Senior Consultant bij BlinkLane Consulting en expert op het gebied van datagedreven strategieën. Ook hij verdiepte zich in het thema Big Data en bracht onlangs het managementboek ‘The New Oil’ uit. In het boek gaat hij in op de megapotentie van (Big) data, en kenmerkt deze – zoals de titel al aanduidt – als het ‘nieuwe zwarte goud’, een verwijzing naar de enorme commerciële waarde die olie in de wereld heeft gehad (en nog altijd heeft). Vanuit datzelfde historische perspectief hebben nieuwe grondstoffen (ijzer, koper, goud, kolen, gas, olie, etc.) door de eeuwen heen gezorgd voor nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve ideeën en nieuwe commerciële kansen. De ‘grondstof’ van de toekomst heet Big Data en zorgt voor nieuwe businessmodellen en een compleet nieuwe marktrealiteit, waarin organisaties zich zullen moeten aanpassen om concurrerend te blijven.

The New Oil

The New Oil
Vanuit BlinkLane adviseert Arent van ’t Spijker organisaties bij het creëren en ontwikkelen van nieuwe kansen en businessmodellen die gebaseerd zijn op data. In zijn boek ‘The New Oil’, laat Van ’t Spijker aan de hand van voorbeelden bij kleine en grote organisaties zien hoe bedrijven in de praktijk commercieel de vruchten kunnen plukken van Big Data. Onder meer innovatieve organisaties als Google, Nike en Adara komen in het boek aan bod waarbij hun datagedreven strategieën worden uitgelicht. Daarbij maakte de adviseur gebruik van het Business Model Canvas om vijf businessmodellen te identificeren, waarmee Big Data commercieel kan worden benut in de praktijk. Vooral het gegeven dat veel organisaties worstelen met het commercieel benutten van Big Data was voor Van ‘t Spijker de aanleiding tot het schrijven van het inspirerende boek. En dat terwijl er volop mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van lucratieve businessmodellen. Het boek is daarom vooral geschreven voor business- en IT managers, die meer omzet of winst willen genereren door middel van praktische datastrategieën.

Praktijk
Aan praktijkvoorbeelden geen gebrek in The New Oil. Zo gaat de auteur in op innovatieve datagedreven businessmodellen van onder meer de Nike Fuelband en Amazon Kindle en verder het Amerikaanse Mint.com of salaris- en HR-organisatie ADP. Aan de hand van deze business cases krijgt de lezer een goed beeld van hoe door middel van de juiste analyse van bijvoorbeeld klantdata slimme verdienmodellen kunnen worden ingevoerd. Dat een nieuw verdienmodel niet een-twee-drie van de grond komt benadrukt Van ’t Spijker wel. Volgens hem zijn deze modellen voortdurend aan veranderingen onderhevig en vereisen ze een continu dialoog met klanten waarbij men soms ook terug moet naar de tekentafel. Klein beginnen en veel proberen en bereid zijn de plannen aan te passen waar nodig, luidt het devies van de auteur.

Arent van t Spijker - BlinkLane

Andere aandachtsgebieden in het boek zijn onder meer veiligheid en vraagstukken rondom de privacy van data. Volgens Van ’t Spijker moeten organisaties hier zorgvuldig mee omgaan en dienen zij mogelijke risicofactoren en kosten ter voorkoming van deze risico’s helder te krijgen. Daarbij is een duidelijke en transparante communicatie met klanten en overige stakeholders essentieel. In dat kader moet helder zijn hoe en waarvoor organisaties de beschikbare data inzetten.

Volgens de auteur zijn we op een punt beland waar organisaties zouden moeten inspringen op de kansen die Big Data biedt. Niet alleen is de technologie er klaar voor en is deze relatief betaalbaar, maar ook heeft het wel of niet inspringen grote economische gevolgen voor deze organisaties. De ontwikkelingen op het gebied van apps en technologische toepassingen zijn bovendien volop aan de gang en de mogelijkheden om data te gebruiken en te delen nemen in rap tempo toe. Volgens de BlinkLane adviseur bevinden organisaties zich op een kantelpunt van economische verandering en van datagedreven verdienmodellen. Het is aan deze bedrijven niet de vraag of, maar hoe ze daarop in moeten springen.