Fontys en Erasmus ontwikkelen opleiding voor werkgeluk

10 januari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Opleidingsinstelling Fontys Hogeschool HRM en Psychologie heeft de krachten gebundeld met het Rotterdamse Erasmus en Het Happiness Bureau. Samen hebben ze een Masterclass Werkgeluk en de Opleiding Werkgelukdeskundige ontwikkeld, die vanaf 22 februari van start zal gaan. In de opleiding en de masterclass staat de vraag centraal hoe de betrokkenheid en het werkgeluk van medewerkers kan worden vergroot.

De helft van Nederlandse medewerkers zou liever een andere baan uitoefenen dan zijn huidige baan, bleek vorig jaar uit onderzoek van Schouten & Nelissen onder ruim 1.100 respondenten. Daarin kwam onder andere naar voren dat werkgeluk een belangrijke factor is voor zowel de motivatie van werknemers als voor hun fitheid. Bepalende factoren om werkgeluk te bereiken zijn volgens de uitkomsten van de studie ‘regie pakken’ in het eigen werk, een ‘gezonde work-life balance’ en een ‘stabiele thuissituatie’.

Werkgeluk

Onderzoek dat afgelopen maand werd gehouden door Mercer bevestigt het beeld dat vandaag de dag niet enkel het salaris bepalend is als gekeken wordt naar werktevredenheid. Werknemers hechten over het algemeen bijvoorbeeld meer waarde aan een schouderklopje dan aan een auto van de zaak. Naast primaire arbeidsvoorwaarden zijn voor werknemers verder goede faciliteiten van belang, zoals een goede werkplekinrichting. De werkplek kan een belangrijke rol spelen in het verminderen van lichamelijke en mentale werkdruk.

Ook het kunnen bepalen van eigen werktijden kan bijdragen aan een gezondere work-life balance en daarmee het werkgeluk van professionals. Organisaties zouden zich hier serieus mee bezig moeten houden, betogen de onderzoekers. “Juist door proactief en gericht te investeren in de gezondheid en het werkgeluk van medewerkers, wordt vooral de kans op uitval verlaagd. Hierdoor hoeven bedrijven minder reactief te investeren en dalen de kosten rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid.”

WerkgelukOok binnen Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, met 44.000 studenten de grootste hogeschool van Zuid-Nederland is veel aandacht voor het thema werkgeluk. De Hogeschool besloot recent de handen ineen te slaan met de Erasmus Happiness Economics Research Organization* (EHERO; onderdeel van de Erasmus Holding) en Het Happiness Bureau, een bureau dat zich ten doel stelt organisaties (nog) succesvoller te maken door het geluk van werknemers te helpen vergroten. “Mensen die gelukkig zijn in hun werk zijn gezonder, creatiever, werken beter samen en hebben minder last van stress dan hun minder gelukkig collega’s. Gelukkig werken draagt bij aan een hogere arbeidsproductiviteit en een grotere klanttevredenheid – met betere (bedrijfs)resultaten als gevolg”, aldus Het Happiness Bureau.

De samenwerking tussen de drie partijen vloeit voort uit de Dutch Happiness Week die Fontys samen met onder andere het Parktheater jaarlijks organiseert. Tijdens de editie van 2017 ontstond bovendien een ander initiatief – met ingang van 2018 wordt een sociaal innovatie centrum van de Hogeschool op de nieuwe Human Campus van Driessen HRM in Helmond gehuisvest. Binnen dit sociaal innovatie centrum (SIC) werken studenten Human Resource Management en Toegepaste Psychologie aan projecten op het gebied van werkgeluk.

Masterclass Werkgeluk | Opleiding Werkgelukdeskundige

De drie partners maken nu bekend gezamenlijk een Masterclass Werkgeluk ontwikkeld te hebben en bieden daarnaast de opleiding Werkgelukdeskundige aan, vanaf 22 februari in Eindhoven te volgen. De Masterclass Werkgeluk van vier dagdelen biedt kennis over werkgeluk en praktijkgericht inzicht van bedrijven en organisaties die binnen dit thema actief zijn. Met het volgen van deze Masterclass krijgen deelnemers inzicht in wat werkgeluk inhoudt, waarom het belangrijk is, zowel voor de individuele medewerker als voor de organisatie, en hoe het werkgeluk in organisaties vergroot kan worden. De Masterclass is bedoeld voor managers, ondernemers en beleidsmedewerkers die een overzicht willen hebben van wat werkgeluk inhoudt, waarom het belangrijk is, zowel voor de individuele medewerker als voor de organisatie, en hoe het werkgeluk in organisaties vergroot kan worden.

De opleiding tot Werkgelukdeskundige biedt een theoretische basis. Daarnaast biedt de studie veel praktijkgerichte inzichten door middel van bedrijven en organisaties die binnen dit domein actief zijn. Na de opleiding weet de gediplomeerde hoe medewerkers zelfstandig hun eigen werkgeluk kunnen vergroten, hoe organisatie dit kunnen faciliteren, wat gelukkig leidinggeven inhoudt en hoe succesvol veranderingen doorgevoerd kunnen worden om een gelukkige(re) organisatie te scheppen. De opleiding richt zich op professionals die tools, systemen en andere interventies willen leren hanteren waarmee het werkgeluk van medewerkers meetbaar kan worden bevorderd. Deze opleiding in het bijzonder geschikt voor professionals werkzaam binnen het HR-vakgebied, managers en ondernemers.

* EHERO werkt hierbij nauw samen met drie faculteiten van de Erasmus: de Erasmus School of Economics, Faculty of Philosophy en Erasmus School of Health Policy and Management.