Vrouwen laten zich leiden door genderneutrale vacatureteksten

30 april 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Een student van de Rotterdam School of Management (RSM) heet een scriptieprijs van KPMG gewonnen voor haar onderzoek naar het belang van genderneutraal taalgebruik in recruitment.

Bedrijven, ongeacht in welke sector deze actief zijn, spannen zich vandaag steeds vaker in om een inclusief personeelsbeleid te voeren. Dat betekent dat ze een veilige en warme werkomgeving willen bieden aan alle medewerkers, ongeacht (bijvoorbeeld) hun gender, culturele achtergrond, leeftijd of seksuele identiteit. 

Om dit te bereiken moeten ze niet alleen zorgen dat alle medewerkers gelijk worden behandeld, maar juist ook dat potentiële nieuwe medewerkers allemaal een eerlijke kans hebben om te worden aangenomen. Voorlopig is hier nog veel winst te boeken, alleen als het gaat om gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Volgens het onderzoek van Dionne van der Nat doen bedrijven er verstandig aan om vacatureteksten genderneutraal te maken. In haar scriptie concludeert ze dat er een verband bestaat tussen het genderspecifiek taalgebruik dat bedrijven hanteren bij de werving van nieuwe managers en de behoefte van kandidaten om te reageren. 

Wel blijkt dat dit verband vooral aanwezig is bij vrouwen. “Vrouwen zijn veel gevoeliger voor genderspecifiek taalgebruik bij de werving van kandidaten”, geeft ze aan. “Vrouwen hebben een sterkere behoefte op te reageren op een vacaturemelding wanneer het taalgebruik aangeeft hoe de eigen sociale vaardigheden kunnen worden inzet en hoe collega’s ondersteund kunnen worden.”

Vrouwen laten zich leiden door genderneutrale vacatureteksten

Dat vrouwen doorgaans gevoelig(er) zijn voor hoe zaken gecommuniceerd worden, is geen nieuw gegeven. Zo werd al eerder bewezen dat vrouwen beter reageren op vacatures waaruit blijkt welke bijdrage zij aan de onderneming kunnen leveren en welke uitdagingen in het verschiet liggen. 

Van der Nats bevindingen kunnen hopelijk bijdragen aan de algehele diversiteit in het bedrijfsleven. Ondanks de toegenomen aandacht voor gendergelijkheid in wervingsprocessen en een gelijke man-vrouwverdeling in managementposities, worden de bestuurskamers en managementlagen binnen de meeste organisaties nog altijd sterk gedomineerd door mannen. Zo wordt wereldwijd minder dan 30% van de managementposities bekleed door vrouwen. 

Waar het grootste gedeelte van de diversiteitsdiscussie uitgaat naar het bevorderen van meer diversiteit in bestaande personeelsbestanden, wijst Van der Nat erop dat het slim en op maat aanpassen van vacatureteksten ook op de langere termijn het aandeel van vrouwen in het werknemersbestand kan vergroten.

Jerwin Tholen, partner bij KPMG Sustainability, legt uit waarom hij Van der Nat ziet als de terechte winnaar van de KPMG-scriptieprijs. “Een zeer relevant onderwerp, zeker gezien het feit dat bijna alle bedrijven ambities hebben voor meer genderevenwicht in de top van hun onderneming. En in haar scriptie doet ze zeer specifieke en gemakkelijk te implementeren aanbevelingen.”

Dionne van der Nat is inmiddels al een tijdje als business consultant werkzaam bij First Consulting.