Aantal vrouwelijke managers in het mkb-segment blijft steken

09 maart 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het aandeel vrouwen in het senior management van midmarket-bedrijven is het afgelopen jaar wereldwijd gelijk gebleven, zo komt naar voren in onderzoek van Grant Thornton. Nederland wist wel vooruitgang te boeken, maar heeft tegelijk nog een lange weg te gaan.

Sinds 2004 houden onderzoekers van het accountants- en adviesbureau bij hoe het is gesteld met het aantal vrouwen in managementposities. Daarvoor nemen ze de samenstelling van de managementteams van zo’n 5.000 mkb-ondernemingen in meer dan 50 landen onder de loep.

De laatste editie van het ‘Women in Business’-rapport laat zien dat het aandeel vrouwen in senior managementrollen de afgelopen 15 jaar met 10 procentpunt is gestegen tot 29%. Terwijl de positie van vrouwen daarmee is verbeterd, is de toename de laatste 12 maanden gestagneerd

Nederland zit met 30% – 2% meer dan in 2019 – nét boven het wereldwijde gemiddelde. Door de kleine verbetering klommen we één plaats op de internationale ranglijst. Dit levert echter slechts een nog altijd vrij magere 19e positie op. 

Aandeel vrouwen in senior management wereldwijd de laatste 16 jaarNet als het aandeel vrouwen in senior management, is ook het aandeel mkb’s met tenminste één vrouw in het senior management wereldwijd gelijk gebleven – net als in 2019 is dat dit jaar 87%. De laatste vijf jaar is dit percentage wel met bijna 20 procentpunt gestegen 

Wat doen bedrijven?

Volgens de onderzoekers werkt ruim driekwart (78%) van de bedrijven in het middenbedrijf wereldwijd actief aan het wegnemen van belemmeringen voor gendergelijkheid op hogere niveaus. In ons land is dit een vergelijkbaar percentage.

De meest toegepaste maatregel is het mogelijk maken van flexibel werken (ingevoerd door 34% van de bedrijven), gevolgd door het bouwen aan een inclusieve cultuur (32%) en het waarborgen van gelijke toegang tot ontwikkelingsmogelijkheden (23%). Ook het koppelen van de beloning voor het senior management aan genderdoelstellingen en herziening van recruitmentprocessen wordt door circa een vijfde van de bedrijven ingezet.

Opvallend is dat – ondanks de vele discussies over vrouwenquota – niet meer dan 14% van de mkb-ondernemingen deze daadwerkelijk toepast in de praktijk. 

Aandeel vrouwen in senior management per regio

Volgens Karin van Wijngaarden, partner bij Grant Thornton, is het bij het ontwerpen en monitoren van maatregelen belangrijk over harde meetgegevens te beschikken. Key Performance Indicators (KPI’s) bieden hiervoor uitkomst. “Het helpt als je KPI’s bepaalt op het gebied van diversiteit”, legt ze uit, “zoals ‘aantal of percentage vrouwen in de organisatie en in senior managementposities’ of ‘gemiddeld salaris voor senior management per sekse’, maar ook ‘gemiddeld verloop onder mannen versus vrouwen’.” 

Afrika voorop

Het onderzoek laat zien dat Afrika de regio is met de meeste vrouwen in het senior management, met een kleine twee vijfde (38%) van de executive-rollen in handen van vrouwen. Het continent verhoogde het aandeel vrouwen in senior managementposities sinds vorig jaar met 7 procentpunt. Dit is hoofdzakelijk te danken aan drastische hervormingen ter bevordering van gendergelijkheid die het laatste decennium werden doorgevoerd, waaronder wetten tegen seksuele intimidatie en huiselijk geweld.

De grootste winst werd echter geboekt in Latijns-Amerika, waar het aandeel groeide met 8 procentpunt. De onderzoekers merken op dat #metoo en verwante bewegingen hebben bijgedragen aan de actiebereidheid in het continent – niet alleen ten aanzien van initiatieven om vrouwen te beschermen, maar ook om in de bredere samenleving bewustzijn te creëren aangaande verschillen in de manier waarop mannen en vrouwen worden behandeld.

Twee Europese regio’s – Oost- en Zuid-Europa – wisten ook een toename in het aandeel vrouwen in senior managementrollen te realiseren. In de Aziatisch-Pacifische regio is nog het meeste werk te verzetten: met 27% zijn vrouwen hier het meest ondervertegenwoordigd in het senior management.

Aandeel vrouwen in specifieke rollen, 2020 versus 2019

Gekeken naar welke senior managementposities vrouwen bekleden, blijkt dat de traditioneel vaak aan vrouwen toegekende functie van HR-directeur nog steeds het hoogste aandeel vrouwen kent (40%). Een positieve ontwikkeling is dat het aandeel vrouwen onder CEO’s is toegenomen, van 30% naar 34%. En zoals het weinig verrast dat de rol van HR-directeur het vaakst wordt bekleed door vrouwen, blijk ook niet geheel verrassend dat de positie van CIO of IT-directeur wordt het minst vaak door een vrouw wordt ingevuld (16%). 

Vooruitzicht

Kijkend naar de toekomst, benadrukt Van Wijngaarden dat mkb’s zich moeten blijven inspannen om de vertegenwoordiging van vrouwen in hun managementteams te verbeteren. Niet alleen om gelijkheid te bevorderen, maar ook in hun eigen belang. Eerder onderzoek van McKinsey & Company heeft aangetoond dat bedrijven met een diverse bestuur betere financiële resultaten boeken. In lijn hiermee heeft een andere studie van Boston Consulting Group laten zien dat diverse managementteams beschikken over een effectievere mix van vaardigheden, waaronder creativiteit, empathie en out of the box-denken.

Tot slot geeft Van Wijngaarden aan dat een deel van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn uitgerold nog effect moet sorteren. Het duurt nou eenmaal een tijdje voordat verankerde initiatieven zich vertalen in resultaten.