Diversiteit en MeToo stuwen aantal topvrouwen naar recordhoogte

07 maart 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Groeiend bewustzijn rond het belang van diversiteit in de top en de mondiale #MeToo-beweging hebben vrouwen vorig jaar tot nieuwe hoogtes gebracht. Voor het eerst in de geschiedenis wordt meer dan een kwart van de senior managementfuncties wereldwijd ingevuld door vrouwen. Dat blijkt uit het ‘Women in business’-onderzoek van Grant Thornton. 

Terwijl het aantal vrouwen in de top nog altijd flink onderdoet voor het aantal mannen, toont zich de laatste zeven jaar een bemoedigende ontwikkeling. Gedurende deze periode is het aandeel bedrijven met minimaal één vrouw in de top wereldwijd gestegen van 66% tot 87%. Volgend op de #MeToo-movement, vond vorig jaar de grootste stijging plaats van de hoeveelheid vrouwen in bestuurdersrollen. Wereldwijd nam hun aandeel toe met vijf procentpunten, van 24% in 2018 tot 29% in 2019. Hiermee is voor het eerst de 25%-grens doorbroken. 

Wanneer wordt ingezoomd op de resultaten zijn er verschillen te zien tussen de diverse onderzochte regio’s, vaak geworteld in culturele, economische en politieke factoren. Oost-Europa loopt voorop: hier bestaat het senior management voor bijna een derde (32%) uit vrouwen. “Oost-Europa heeft vrouwen de kans geboden technische vaardigheden op te doen en hun intrede te doen in door mannen gedomineerde branches, waar nu veel vrouwen leidinggeven op de werkvloer.” Daarnaast zijn er in de regio verschillende overheidsmaatregelen genomen om vrouwen fulltime aan het werk te krijgen en ondernemerschap onder vrouwen te stimuleren.

Aandeel van vrouwen in senior management

Oost-Europa – dat al jaren aan kop gaat – wordt op korte afstand gevolgd door Afrika en Noord-Amerika, waar 31% van de topbestuurders vrouwelijk is. Daarna komen de EU, de Aziatisch-Pacifische regio en de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)-landen, met ieder 28%. Ook Nederland komt uit op 28%, waarmee ons land net iets achterblijft op het wereldwijde gemiddelde van 29%. Wat betreft het aandeel van de bedrijven met minimaal één vrouw in de top lopen we met 83% iets verder achter op het gemiddelde (van 87%).

Zuid-Europa en Latijns-Amerika scoren het slechtst, met respectievelijk 26% en 25% van de topfuncties bekleed door vrouwen. Dit wordt door de onderzoekers grotendeels toegeschreven aan de culturele barrières die in de weg staan van het promoveren van vrouwen binnen bedrijven: “Er heerst nog altijd een sterke traditie in veel Zuid-Europese landen dat het de verantwoordelijkheid van vrouwen is om voor het gezin te zorgen.”

Werk aan de winkel

Ondanks de vooruitgang die in de afgelopen jaren is geboekt, laat de analyse zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering. De onderzoekers stellen dat een aandeel van 30% vrouwen een kantelpunt vormt. Het bereiken van dit punt zet naar verwachting de deur open naar gendergelijkheid. Deze gelijkheid is niet alleen belangrijk voor de samenleving als geheel, maar ook voor bedrijven zelf. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat meer het hebben van vrouwen in de top goed is voor de productiviteit en bedrijfsprestaties. Vanuit het perspectief van de gehele economie blijkt dat het bieden van gelijke kansen flink wat waarde kan toevoegen. Volgens een schatting vanMcKinsey kan deze waarde tegen 2025 oplopen tot een toevoeging van $28 biljoen aan het wereldwijde bbp.

Vrouwen in senior management per regio

“Het streven naar gendergelijkheid is een langzaam proces gebleken, maar we zien wel een sterke wijziging in het afgelopen jaar”, stelt Francesca Lagerberg, Global Leader Network Capabilities bij Grant Thornton, in toelichting op de resultaten. “Het lijkt erop dat gendergelijkheid door het internationale bedrijfsleven eindelijk serieus wordt genomen. Hopelijk is dit niet een tijdelijke verandering en zet deze tendens zit echt door.”

Dat er nog veel werk aan de winkel is, blijkt ook uit de aard van de topfuncties die door vrouwen worden bekleed. De percentages vrouwen in de top lopen wel op, maar het blijkt dat ze nog altijd maar zelden de allerhoogste functie bekleden, zoals die van Bestuursvoorzitter, Chairman of Chief Executive Officer. De meeste topfuncties die naar vrouwen gaan zijn die van Human Resources Director (43%), Chief Finance Officer (34%) en Chief Marketing Officer (20%). Wereldwijd is slechts 15% van CEO’s of Managing Directors vrouw. Op dit vlak doet Nederland het met 17% net iets beter.

Actieve rol voor bedrijven

Volgens de onderzoekers is er voor werkgevers een actieve taak weggelegd in het helpen van vrouwen om door het ‘glazen plafond’ te breken. Vrouwen vinden vooral dat de werkgever in hen moet investeren. Ook zouden ze ondersteuning waarderen op het gebied van hun work-life keuzes – veel vrouwen vinden het lastig om naast hun kerntaken op het werk tijd vrij te maken voor ontwikkeling van hun eigen vaardigheden, die nodig zijn om succesvol te kunnen opereren in hun leiderschapspositie.

Een onderzoek van het CBS uit 2016 laat zien dat vrouwelijke managers meer last hebben van stress en burn-outklachten. Bedrijven doen er daarom goed aan prestatiemanagement en welzijnsbeleid te implementeren, waarin werk wordt gebalanceerd met andere behoeften. Op deze manier kunnen vrouwen worden geholpen terwijl ze de carrièreladder bestijgen.