Grant Thornton: Oost-Europa heeft meeste topvrouwen

13 april 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd

In Oost-Europese landen worden steeds meer vrouwen benoemd voor top leidinggevende posities, blijkt uit onderzoek van Grant Thornton. Rusland neemt het voortouw – daar worden 40% van de senior management posities ingevuld door vrouwen. Het onderzoeksrapport laat echter ook zien dat in de laatste tien jaar het percentage van vrouwen aan de top maar weinig is toegenomen. Volgens het bureau zorgt deze ‘gender gap’ ervoor dat veel talent onbenut blijft. Grant Thornton komt met 12 belangrijke aanbevelingen om het probleem terug te dringen.

Een recent uitgebracht rapport van Grant Thornton, getiteld ‘Women in business: the path to leadership’ toont aan dat Oost-Europese landen vooroplopen als het gaat om het aantal vrouwen aan de top. Voor het onderzoek hield het consultancybureau 5.404 interviews in 35 landen en 20 diepte-interviews met leidinggevenden uit de top van de zakenwereld. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat het aandeel van vrouwen de afgelopen tien jaar niet veel groter is geworden – in 2015 zijn 22% van de senior leidinggevenden vrouw in vergelijking met 19% in 2004. Het percentage is zelfs kleiner dan in 2014 – toen was het vrouwelijke aandeel goed voor 24%.

Wanneer we de verschillende onderzochte landen met elkaar vergelijken blijkt dat Rusland met 40% vrouwen aan de top het voortouw neemt. Dat is bijna het dubbele van het wereldwijde gemiddelde. Oost-Europese buurlanden volgen Rusland op de voet; Georgië (38%), Polen (37%), Letland (36%), Estland (35%) en Litouwen met 33% vrouwelijke senior managers. “De overheersing van Oost-Europese landen kan worden uitgelegd aan de hand van een complexe mix van factoren, zoals geschiedenis, cultuur en demografie. Een welvarende cultuur van vrouwelijk ondernemerschap is een overblijfsel van het communistische ideaal van gelijke kansen voor iedereen”, aldus Francesca Lagerberg, Global Leader voor Tax Services van Grant Thornton.

Proportion of senior managment roles held by women

Het land met de minste vrouwen aan de top – van de 20 onderzochte economieën – is Japan. Daar wordt slechts 8% van de topfuncties opgevuld door vrouwen en hebben zelfs 66% van de bedrijven geen vrouwelijke leidinggevenden in dienst. De achterban wordt verder opgevuld door Duitsland (14%) en India (15%). Nederland staat op de 14de plek van de 20 onderzochte landen, met 18% aan vrouwelijke topleiders.

Vrouwen in het onderwijs, de sociale dienstverlening of de gezondheidszorg hebben de meeste kans om het tot een senior managementfunctie te schoppen – met 41% vrouwen op topfuncties in deze sectoren. Hierna volgen de hospitality sector (33%), food & beverage (27%), financiële dienstverlening (25%) en zakelijke dienstverlening (24%). In de mijn- en ontginningsindustrie hebben vrouwen de minste kans om een senior management positie te verwerven – hier is maar 12% van de topmanagers vrouwelijk.

Proportion of senior management roles held by woman - by industry

Ouderschap en andere familieverplichtingen worden door de meeste vrouwen aangewezen als belangrijkste obstakel voor het behalen van een topmanagementpositie – 28% en 24% respectievelijk. 21% en 20% van de mannen geven ook deze redenen, maar de grootste groep mannen gelooft dat vrouwen niet doorstromen naar seniorfuncties omdat er ‘een gebrek aan vrouwelijke kandidaten is die zichzelf aanprijzen voor promotie’.

Het gebrek aan vrouwen aan de top brengt uitdagingen met zich mee voor de wereldwijde economie. Lagerberg legt uit: “De morele kant van het realiseren van gelijke kansen voor iedereen daar gelaten, is een meer representatieve mix van mannen en vrouwen in seniorfuncties ook vanuit zakelijk oogpunt logisch. Wanneer een economie maar de helft van zijn meest getalenteerde mensen inzet dan betekent dit een direct nadeel voor zijn groeipotentieel.” Om het probleem te helpen verminderen en de weg naar topposities vrij te maken voor vrouwelijke kandidaten, besluit Grant Thornton het rapport met 12 aanbevelingen voor de maatschappij, overheden, bedrijven en voor vrouwen zelf.

Barriers to women entering senior management in their organisation

Samenleving

 • Stop met het stellen van hogere standaarden voor vrouwelijke leiders
 • Stop met het stigmatiseren van mannen die de zorg voor de kinderen eerlijk delen
 • Werk het ouderwetse stereotype van leidinggevenden bij

Overheid

 • Overweeg quota’s in te stellen voor het aantal vrouwen in bestuursfuncties
 • Faciliteer gedeeld ouderschapsverlof
 • Ontwikkel de benodigde infrastructuur en wet- en regelgeving

Bedrijven

 • Top-level inzet voor het ondersteunen van vrouwelijke leiders
 • Maak leidinggevende posities meer aantrekkelijk
 • Investeer in mentor en sponsorprogramma’s

Vrouwen

 • Grijp meer uitdagende opdrachten aan
 • Trek jezelf uit je comfortzone
 • Daag je organisatie uit om geslachtsvooroordelen te tackelen