Met het huidige tempo is genderdiversiteit in boardrooms ver weg

28 november 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Als de mondiale trend zich voortzet, dan duurt het nog minstens dertig jaar voordat we kunnen spreken over gendergelijkheid in boardrooms. Momenteel nemen vrouwen zo’n 16,9% in van alle bestuursfuncties wereldwijd, wat neerkomt op een stijging van 1,9% in twee jaar tijd. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Deloitte.

Het bijbehorende rapport – getiteld: ‘Women in the Boardroom: A Global Perspective’ – geeft een overzicht van de ontwikkelingen in meer dan zestig landen van het aantal vrouwen in bestuurs- en toezichthoudende functies wereldwijd. Een van de belangrijkste uitkomsten is dat vrouwen wereldwijd slechts 16,9% van de bestuurs- en toezichthoudende functies bekleden. Dit stemt overeen met een stijging van 1,9%, in vergelijking met een eerdere editie van het onderzoek van Deloitte.

Nederland doet het beter dan het mondiale gemiddelde: 23% van bestuurs- en toezichthoudende functies wordt hier bekleed door vrouwen - bij de vorige editie was dit nog 21,4%. Toch onderstrepen de mondiale en Nederlandse cijfers een alom bekende uitdaging: vrouwen zijn nog altijd grotendeels ondervertegenwoordigd in bestuursraden en raden van commissarissen, terwijl de vooruitgang op dit vlak maar mondjesmaat is te noemen. 

“Als de wereldwijde ontwikkeling zich voortzet met de huidige snelheid - het aantal vrouwen in bestuurskamers neemt jaarlijks met een krappe 2% toe - dan duurt het nog minstens dertig jaar voordat we kunnen spreken over gendergelijkheid in de bestuurskamer. Dat is veel te lang”, zegt Caroline Zegers, Lead Executive Women Program en Partner Executive and Equity Compensation bij Deloitte.

Met het huidige tempo is genderdiversiteit in boardrooms ver weg

Verder blijkt uit het onderzoek dat er slechts zes landen op deze wereld zijn met een gemiddelde van meer dan 30% van vrouwen die op boardroomniveau actief zijn: Noorwegen (41%), Frankrijk (37,2%), Zweden (33,3%), Finland (31,9%), Nieuw-Zeeland (31,5%) en België (30,5%). Van deze zes landen hebben alleen Noorwegen, België en Zweden wet- en regelgeving met betrekking tot gendergelijkheid ingevoerd. Het is wat dat betreft frappant dat Noorwegen – met procentueel de meeste vrouwen in boardrooms – deze editie lager scoort dan bij het vorige onderzoek (42%). 

Rollen en werkgebieden

In het rapport van Deloitte valt daarnaast te lezen dat er op mondiaal niveau verhoudingsgewijs meer vrouwelijke CFO’s dan CEO’s zijn. Zo bekleden vrouwen wereldwijd 4,4% van de CEO-rollen, terwijl 12,7% van alle CFO-functies ter wereld door vrouwen wordt bekleed. Enigszins opmerkelijk is dat mondiaal in het conservatieve Thailand in relatieve termen de meeste vrouwen een CFO-rol vervullen (37,1%), terwijl wereldwijd in het traditionele Colombia naar verhouding de meeste vrouwen CEO zijn (14,3%)

In Nederland wordt 5,5% van de CEO-functies bekleed door vrouwen, terwijl het bij CFO-rollen in ons land gaat om 10%. De meeste vrouwen die in Nederland een boardroomfunctie vervullen doen dat in de financiële zakelijke dienstverlening (28%), gevolgd door de energiesector (25%), consumerbusiness (24,7%) en de maakindustrie (22,9%). Vrouwen zijn op bestuursniveau het minst werkzaam binnen de technologie, media en telecommunicatie (TMT-)sector (16,9%).

Geen woorden maar daden

“Verandering moet vanaf de top worden ingezet. Van gendergelijkheid moet een prioriteit worden gemaakt binnen de hele organisatie en het management moet verantwoordelijk worden gehouden om vooruitgang op dit gebied te boeken. De cijfers uit ons onderzoek geven weer dat we er echt nog niet zijn en dat het noodzakelijk is om inzet te blijven tonen om veranderingen te realiseren”, legt Zegers uit, die benadrukt dat verschillende studies hebben aangetoond dat een evenwichtig diversiteitsbeleid naast een betere cultuur ook betere resultaten oplevert.

“Meer diversiteit leidt tot slimmere besluitvorming, draagt bij aan de bedrijfsresultaten en stimuleert onder andere innovatie”, aldus Deloitte. Denk bij het effect van vrouwen in boardrooms aan het afbreken van stereotypen, aan het aanmoedigen van jonge vrouwen om carrière te maken in een wereld die traditioneel wordt gedomineerd door mannen én aan het verkleinen van loonkloven. “Het zijn allemaal belangrijke voordelen die bijdragen aan meer economische kansen voor vrouwen en aan inclusievere samenlevingen”, besluiten de onderzoekers.