Diversiteit in de Raad van Commissarissen mondjesmaat vooruit

16 april 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Er is nog altijd veel ruimte voor verbetering in de mate van diversiteit binnen de Raad van Commissarissen van organisaties in ons land. Wel is er mondjesmaat sprake van enige vooruitgang, zo blijkt uit nieuw onderzoek. 

In de studie van organisatieadviesbureau Korn Ferry keken de onderzoekers naar allerlei aspecten rondom de Raad van Commissarissen van 384 beursgenoteerde bedrijven gevestigd in twaalf Europese landen. Er werd onder meer gekeken naar zaken als etnische achtergrond, geslacht en beloning.

De onderzoekers concluderen dat de situatie op het gebied van genderdiversiteit het afgelopen jaar lichtelijk is verbeterd. In de twaalf onderzochte landen kwam het aandeel van van vrouwelijke commissarissen in 2018 gemiddeld uit op 32%, een lichte stijging ten opzichte van de 30% in 2017 en 29% in 2016.

Frankrijk koploper, Nederland blijft achter

Tussen de onderzochte landen zijn echter grote verschillen zichtbaar. Zo is Frankrijk een van de koplopers in genderdiversiteit, met het hoogste aandeel van vrouwelijke commissarissen binnen toezichtsraden (45%, 5 procentpunten meer dan een jaar ervoor). De hoge score van het land valt voor een groot deel te verklaren door bindende wetgeving, waarmee quota zijn vastgesteld ten aanzien van vrouwelijke aanstellingen.

Average gender mix

Frankrijk wordt gevolgd door twee Scandinavische landen – Zweden en Noorwegen – een resultaat dat deels volgt uit hun vrouwvriendelijke werkcultuur. Daarachter is de vierde plaats voor Italië, dat het aandeel van vrouwelijke commissarissen zonder het gebruik van quota heeft zien toenemen tot 37%. Nederland scoort matig in verhouding tot de andere landen. Met slechts 27% vrouwelijke toezichthouders bij Nederlandse bedrijven zit ons land onder het Europese gemiddelde van 32%. Alleen Zwitserland, Spanje en Oostenrijk scoren nog lager.

Beloning

Naast de man-vrouw verhouding namen de onderzoekers ook de beloning van commissarissen onder de loep. Hieruit blijkt dat commissarissen in Nederland – die met een gemiddelde leeftijd van 64 tot de oudste van Europa behoren – minder betaald krijgen dan hun collega’s in het buitenland. “Echter, de vergoedingen nemen toe, en met het toegenomen toezicht in combinatie met de beperkte hoeveelheid beschikbare RvC-zetels is de verwachting dat de vergoedingen van commissarissen verder zal stijgen”, geeft Eric Engesaeth van Korn Ferry aan. Afgelopen jaar verdienden Nederlandse RvC-voorzitters gemiddeld €135.000, terwijl andere commissarissen gemiddeld zo’n €92,600 betaald kregen.

Wanneer er vervolgens weer naar genderongelijkheid wordt gekeken, blijkt dat mannelijke commissarissen in Europa gemiddeld genomen 6% meer verdienen dan hun vrouwelijke collega’s. In Spanje en Noorwegen bestaat een dergelijke ‘gender pay gap’ niet. In ons land is er wel sprake van een salariskloof – vrouwen krijgen 4% minder dan mannelijke commissarissen. De grootste salarisongelijkheid is zichtbaar in Duitsland, met een percentage van maar liefst 21%.

“De salariskloof lijkt vooral het gevolg te zijn van een ondervertegenwoordiging van vrouwen binnen de strategische rollen, wat er logischerwijs toe leidt dat vrouwelijke leden over de hele linie minder betaald krijgen”, aldus de onderzoekers. 

Average nationality mix

De achtergrond van leden van de Raad van Commissarissen is de afgelopen jaren vaker onderwerp van discussie geweest. Volgens kenners is naast gendergelijkheid ook de diversiteit op gebieden als (culturele) achtergrond en managementstijl belangrijk. Op dat vlak mag Nederland zich wel een koploper noemen: 48% van de commissarissen in ons land heeft niet de Nederlandse nationaliteit, terwijl in de rest van Europa dit percentage 30% is. In Duitsland heeft bijvoorbeeld meer dan 70% van de toezichthouders de Duitse nationaliteit.

Gerelateerd: Beloning van commissarissen moet noodzaak professionalisering reflecteren.