Deloitte: Commissarissen willen diversiteit in RvC

07 december 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd

91% van de Nederlandse commissarissen vindt dat de samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC) diverser moet. Belangrijkste redenen voor een meer diverse RvC zijn nieuwe inzichten en invalshoeken, maar ook effectievere risicobeheersing. De oplossing ligt in een verbeterd selectieproces. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Commissarissen Survey’ van Deloitte.
 
De survey van het adviesbureau is dit jaar door 134 commissarissen ingevuld.
 
Diversiteit belangrijk
Het onderzoek toont aan dat 91% van de commissarissen aangeeft diversiteit belangrijk te vinden, maar liefst 51% vindt het zelfs zeer belangrijk. Opvallend is dat vrouwen het belang van diversiteit hoger waarderen. 84% van de commissarissen geeft aan te streven naar een divers samengestelde RvC omdat het nieuwe inzichten en invalshoeken geeft. Nog eens 43% van de (meestal jongere) commissarissen geeft aan dat dit naar hun mening leidt tot effectievere risicobeheersing.
 
Deloitte - Commissarissen Survey 1
 
Selectieproces moet beter
Kijken we naar het selectieproces van de commissaris, dan geeft de commissaris aan dat het diversiteitscriterium ‘karaktereigenschappen’ een zeer belangrijke rol speelt (89%). Echter in slechts 67% van de selectieprofielen wordt hier ook duidelijk naar gevraagd. Precies andersom is het met het criterium ‘branchekennis’. In maar liefst 80% van de gevallen staat het altijd in het profiel genoemd, maar slechts 57% van de respondenten vindt deze kennis ook daadwerkelijk van belang.
 
Deloitte - Commissarissen Survey 2
 
“Het is opvallend dat het selectieproces achterblijft bij hoe commissarissen de RvC idealiter willen samenstellen. Er wordt nog steeds in traditionele kanalen gezocht naar een commissaris, vaak op basis van een niet up to date selectieprofiel en men test kandidaten maar zeer sporadisch op zaken die men zegt belangrijk te vinden”, concludeert Caroline Zegers, partner bij Deloitte. “De kans dat de juiste persoon de RvC komt versterken, wordt hierdoor wel erg klein.” De resultaten uit het onderzoek onderschrijven dit. Slechts 22% van de commissarissen is van mening dat een persoonlijkheidstest onderdeel moet zijn van de benoemingsprocedure. Het overgrote deel van de commissarissen maakt voor werving van de collega commissaris nog steeds gebruik van het eigen netwerk of van executive search bureaus op basis van een selectieprofiel dat niet geheel aansluit op de wensen.