Werknemer hecht buiten salaris waarde aan schouderklopje en werkplek

21 november 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Werkende Nederlanders zien een goed basissalaris nog altijd als de belangrijkste beloning voor hun werk. Ook vindt men een schouderklopje belangrijker dat een auto van de zaak. Op het gebied van faciliteiten wordt de meeste waarde gehecht aan werkdruk-verlagende inrichting van de werkplek. Zo blijkt uit onderzoek van HR-adviesbureau Mercer.

Een organisatie staat of valt bij de kwaliteit van het personeelsbestand. Goede medewerkers dragen bij aan het bedenken van oplossingen, het stimuleren van innovatie en het verbeteren van de resultaten. Anderzijds doen goede werkgevers hun best om te zorgen dat het goed gaat met de gezondheid, welvaart en carrières van hun werknemers. Nu de zogenaamde ‘war for talent’ zich alsmaar duidelijker aandient, wordt het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bovendien steeds belangrijker om gekwalificeerd personeel te werven en te behouden.

Om een beter beeld te krijgen van waar werknemers het meeste waarde aan hechten, heeft Mercer onlangs onderzoek laten uitvoeren onder 821 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar die in dienst zijn bij een bedrijf met minstens 50 medewerkers. Werknemers werd gevraagd waar zij het meeste belang aan hechten bij thema’s als loopbaan, beloning, pensioen en gezondheid. De resultaten van het onderzoek, dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Novio Research, zijn gebundeld in het rapport ‘Wat maakt de ideale werkgever?’.

Beloning

Gekeken naar de manier waarop medewerkers beloond wensen te worden, staat een goed basissalaris weinig verrassend bovenaan, met 64% van de respondenten die aangeeft dit erg belangrijk te vinden. Nederlandse werknemers blijken echter geenszins uitsluitend uit te zijn op materieel gewin, op de tweede plaats van belangrijke beloningen eindigt namelijk het schouderklopje. 38% geeft aan dat deze immateriële waardering die iemand ontvangt voor het verrichte werk een rol speelt in het voor een bepaalde werkgever willen (blijven) werken.Er wordt door Nederlanders veel waarde gehecht aan een groene en lichte werkplek

Veel minder belang wordt toegekend aan het ontvangen van een auto van de zaak, met slechts 11% van de respondenten die aangeeft hier goed op te letten bij het uitzoeken van een werkgever. Meer gewicht wordt toegekend aan een goede reiskostenvergoeding, vrijheid in de samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket en een goed bonusbeleid als aanvulling op het basissalaris.

Faciliteiten

Ook werd respondenten gevraagd wat zij het belangrijkst vinden op het gebied van de faciliteiten en werkomstandigheden. De eerste plaats is met 55% voor een goede werkplekinrichting, waarbij aangegeven wordt dat voldoende licht en planten en een goede klimaatbeheersing “een cruciale rol spelen om de lichamelijke en mentale werkdruk te verminderen”. Daarnaast geven veel werknemers aan hun eigen werktijden te willen kunnen bepalen: met 53% eindigen flexibele werktijden en vakantiedagen op de tweede plaats.

Verder wordt veel belang toegekend aan het voorhanden zijn van moderne hulpmiddelen die het werk zowel makkelijker als veiliger maken, aan vrijheid in de samenstelling van het eigen arbeidsvoorwaardenpakket en aan regelmatige feedback over het functioneren. Niet zo heel veel waarde lijkt te worden gehecht aan gezonde kantinemaaltijden, ontspanningsmogelijkheden en sporten in de tijd van de baas.

Persoonlijke ontwikkeling

Verder was er in het onderzoek aandacht voor de verschillende wijzen waarop medewerkers het liefst worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. Met 43% wordt het meeste belang toegekend aan de mogelijkheid om tijdens werktijd een opleiding te volgen. Hieraan gerelateerd, wordt het door 38% als prioriteit gezien dat de werkgever ook een financiële bijdrage levert aan deze opleiding. Bovendien stellen veel respondenten dat scholing en ontwikkeling een onderdeel moeten zijn van de jaarlijkse persoonlijke doelstelling en dat hier ook tijd voor dient te worden vrijgemaakt.

Andere genoemde manieren om persoonlijke groei te stimuleren, zijn de mogelijkheid om intern te rouleren naar andere afdelingen en om afwisselende tijdelijke projecten aan te nemen. Onder de Nederlandse beroepsbevolking is niet zo gek veel behoefte aan het opdoen van werkervaring buiten de organisatie (10%), het meekijken bij andere organisaties (10%) en het werken in het buitenland (9%). Toch moet hieruit volgens Mercer allerminst direct de conclusie worden getrokken dat werkgevers dit soort mogelijkheden niet moeten aanbieden.

Veel variatie

Hierbij wijst de HR-adviseur op de aanzienlijke onderlinge variatie in respons tussen verschillende groepen respondenten: “Waar iemand behoefte aan heeft in zijn werk hangt onder andere af van de branche of de grootte van de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Maar ook leeftijd is een bepalende factor”, stelt Bartjan Willenborg, Marketing Leader bij Mercer.Quote Peter AbelskampWanneer er bijvoorbeeld wordt gelet op leeftijd, komt naar voren dat medewerkers tussen de 46 en 65 bijna twee keer zo vaak (26%) de behoefte hebben vanuit de werkgever de beschikking te krijgen over moderne communicatiemiddelen, zoals een smartphone of tablet, als hun collega’s tussen de 18 en 30 jaar (14%). Binnen deze jongere groep is er daarentegen weer bijna twee keer zoveel vraag (22%) naar (korting op) diensten op het gebied van welzijn en gezondheid, waaronder sportactiviteiten, sportschoolabonnementen, gezondheidscheck, diëtisten en fysiotherapeuten. Onder medewerkers van 46 tot en met 65 jaar is dit niet meer dan 12%.

Ook de resultaten op het gebied van de hierboven genoemde thema’s van beloning, faciliteiten en persoonlijke groei vertonen veel onderlinge verschillen. Wat betreft het belang van flexibele werktijden en vakantiedagen, blijkt bijvoorbeeld dat met name medewerkers van organisaties met minimaal 1.200 werknemers hier veel gewicht aan toekennen (61%). En vooral werknemers die geen fysieke arbeid verrichten lijken veel belang te hechten aan een geschikte werkplek (60%). Zij die wel belast zijn met fysiek zwaar werk stellen hier duidelijk minder prioriteit aan (42%).

Ondertussen wil 40% van de respondenten die fysiek zware arbeid verricht graag werken binnen vaste werktijden, terwijl slechts 21% van de werknemers die geen fysiek zwaar werk doet hier veel belang aan hecht. Ook hebben de werknemers die zijn belast met zwaar werk vooral behoefte aan goede en duidelijke veiligheidsvoorschriften (40%), terwijl werknemers die veel stilzitten juist een ergonomische werkplek vooropstellen (44%).

Maatwerk

Peter Abelskamp, Business Leader Health bij Mercer, adviseert werkgevers in te spelen op dit soort grote onderlinge verschillen tussen werknemers: “Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het van groot belang is om naar individuen in de organisatie te kijken. Werknemers van verschillende leeftijden en functies hebben andere wensen en verwachtingen. De uitdaging is om te denken vanuit de werknemer bij de inrichting van de werkomgeving en werktijden, en hier als werkgever soms eens af te wijken van de vertrouwde aanpak.”

Willenborg sluit af: “Ga met je medewerkers in gesprek en kom erachter waar de behoeften van jouw medewerkers liggen. Stem dit af per medewerker. Zo gaan ze elke dag met plezier naar hun werk en voorkom je dat medewerkers uitvallen of vertrekken naar de concurrent.”