Medewerkers gezond en gemotiveerd houden steeds belangrijker

02 maart 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel

Medewerkers gezond en gemotiveerd houden wordt in 2017 nog belangrijker dan het al was. Hoe komt dat? En hoe kunnen werkgevers daar goed mee omgaan? En is het alleen hún verantwoordelijkheid of delen ze die met hun werknemers? Peter Abelskamp, Business Leader Health & Workforce Risk Management bij Mercer, en Jean-Pierre Damme, Market Segment Leader Domestic Corporates bij Mercer, hebben dagelijks te maken met deze vragen. Zij duiden de ontwikkelingen en doen suggesties hoe organisaties hiermee kunnen omgaan.

Ouderen werken langer door
Peter Abelskamp: “Werkgevers hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt
 en met het probleem dat ze geen goede mensen kunnen krijgen. Jong talent is schaars en dat wordt de komende jaren een steeds groter probleem. Dat heeft niet alleen een demografische oorzaak, het komt ook door de aantrekkende economie. Dat betekent dat het belangrijker wordt om oudere medewerkers binnen het bedrijf te houden. Hun ervaring kan niet gemist worden. Daarnaast is er in Nederland de wettelijke plicht om ouderen langer te laten doorwerken, dat speelt ook mee.”

Welke implicaties brengt dit met zich mee?

Langer ziek
Jean-Pierre Damme: “Ouderen zijn kwetsbaarder. Ze zijn niet perse vaker ziek, maar als ze ziek zijn, is het meestal wel langer. Als het gaat om de kosten van ziekte en uitval dan zijn oudere werknemers duurder, dat is geen geheim. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat dit soort kosten de komende jaren stijgt omdat hun werknemersbestand ouder wordt. De noodzaak om actief met de duurzame inzetbaarheid van medewerkers aan de slag te gaan wordt hiermee groter. Het is ethisch en bedrijfseconomisch zinvol om kosten beheersbaar te houden.”

Systematisch naar de gezondheid en betrokkenheid van medewerkers kijken

Motivatie belangrijk
Peter Abelskamp: “Er is nog een bijkomend voordeel. Bedrijven die actief bezig zijn met het gezond en gemotiveerd houden van medewerkers hebben een betere reputatie dan bedrijven die dat niet doen. Hun merk wordt daardoor aantrekkelijker, ook in de slag om jong talent. Jongeren vinden reputatie belangrijk. Dat betekent dat je heel bewust moet omgaan met je reputatie en je ‘branding’.”

Wat kunt u als werkgever doen

Voorkomen beter dan genezen
Jean-Pierre Damme: “Werkgevers die goed willen omgaan met de generaties in hun organisatie kunnen dat op verschillende manieren doen. Ze kunnen er in veel gevallen niet omheen dat ze hun arbeidsvoorwaarden anders gaan inrichten. Daarnaast is het belangrijk dat organisaties anders met verzuim en het voorkomen daarvan omgaan. Voorheen gingen werkgevers met een werknemer vaak pas aan de slag zodra deze ziek werd. We zien dat dit verandert. Er komt steeds meer aandacht voor de periode dat medewerkers nog gezond zijn. Het inzicht groeit dat het voorkomen van uitval niet alleen een kwestie is van zorgplicht. Het is ook een goede strategie. Met relatief bescheiden investeringen als de werknemers nog gezond zijn, worden grote uitgaven door ziekte of arbeidsongeschiktheid voorkomen.”

Vergroot de betrokkenheid
Peter Abelskamp: “Wij zeggen: ga nou met je mensen aan de slag voor ze uitvallen. Voorkomen is beter dan genezen. Doe wat aan de werkdruk. Kijk eens naar voorzieningen op de werkplek. Het eten en drinken. De ergonomie van de dingen. Zorg voor ontspanning op het werk. Dat is niet alleen gezond, het is ook leuk. Het vergroot het plezier en daarmee de betrokkenheid bij de organisatie. Er is dus veel wat werkgevers kunnen doen, maar we zeggen ook: werknemers hebben zelf ook een grote verantwoordelijkheid. Het is immers hun eigen gezondheid. Daarop kun je als werkgever sturen met je incentives en benefits.”

Ken je populatie
Jean-Pierre Damme: “Dat betekent dat je als werkgever je incentives en benefits zo nauwkeurig mogelijk afstemt op de diversiteit binnen je werknemersbestand en op de zorgvraag. Om dat te kunnen doen, moet je wel weten hoe de populatie van je onderneming in elkaar zit en wat de zorgconsumptie is. Als je dat goed doet, kun je veel nauwkeuriger activiteiten en benefits voor werknemers definiëren.”

Workplace Health Mercer

Mercer’s visie op het gezond en gemotiveerd houden van werknemers

Integrale aanpak
Peter Abelskamp: “Onderzoek is een belangrijk onderdeel van de aanpak die wij hebben ontwikkeld en die wij Workplace Health’ noemen. Het is een integrale aanpak waarbij we systematisch naar de gezondheid en betrokkenheid van medewerkers kijken. We verzamelen daarbij data over de diversiteit in de organisatie, over de leeftijden en het verzuim, noem maar op. We onderzoeken de betrokkenheid van medewerkers en we kijken of er incentives zijn die de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers kunnen verbeteren. We inventariseren ook of de arbeidsvoorwaarden daarop goed aansluiten en of die op een goede manier worden ingekocht.”

Alles hangt samen
Jean-Pierre Damme: “Als je er zo mee aan de slag gaat dan zie je als werkgever ook dat alles met elkaar samenhangt: Inzicht in de samenstelling van het werknemersbestand, de incentives, de arbeidsvoorwaarden, de verzekeringen en de manier van inkopen. Dan blijkt ook dat je als organisatie niet perse geholpen bent met het goedkoopste verzekeringscontract of het contract met de beste dekking, maar wel met een contract dat het best aansluit bij de behoefte van de organisatie.”

Pluspunten
Peter Abelskamp: “Voor HR-professionals is Workplace Health een interessant concept omdat het een nauwkeurige en onderbouwde aanpak biedt voor het optimaliseren van incentives en arbeidsvoorwaarden. Voor de CFO geeft deze aanpak zicht op aanzienlijke besparingen. Voor de CEO is Workplace Health aantrekkelijk omdat het bijdraagt aan de reputatie van het merk en employer branding. Het vergroot de trots en betrokkenheid van de workforce. Men draagt dat uit en het nieuwe talent, de toppers die je nodig hebt, komen dan uit zichzelf naar je bedrijf om te solliciteren. Dat vind ik gaaf!”