Nederlandse CEO’s positiever over economie dan buitenlandse bestuurders

30 januari 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse CEO’s hebben ten opzichte van hun buitenlandse collega’s veel meer vertrouwen in de economie, werkgelegenheid en hun eigen omzetgroei. Tegelijkertijd maken ze zich meer zorgen over terrorisme, cybercriminaliteit en sociale instabiliteit. Dat blijkt uit de CEO Survey 2017.

Accountants- en advieskantoor PwC heeft tijdens het World Economic Forum (WEF) in Davos de twintigste editie van zijn jaarlijkse CEO Survey uitgebracht. Het onderzoek, uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2016 werd gehouden onder circa 1.400 bestuursvoorzitters van organisaties uit bijna tachtig landen.CEOs’ confidence has grown over timeUit de studie komt naar voren dat Nederlandse CEO’s over de hele linie optimistischer zijn dan hun buitenlandse collega's. 55% procent van de ondervraagde Nederlandse bestuurders verwacht dat de economie de komende twaalf maanden groeit. Mondiaal is dat 29%. Ook op het vlak van omzetverwachting is dit te terug te zien: 63% is vol vertrouwen dat de eigen omzet dit jaar stijgt (tegen 38% mondiaal). Groei in het personeelsbestand in de komende twaalf maanden wordt door de helft van de bestuurders verwacht.

Acht op de tien (79%) van de ondervraagde CEO’s in ons land maken zich zorgen over werkeloosheid – wereldwijd vreest 54% voor een toename in werkeloosheid. Technologie is volgens 27% van de respondenten een belangrijke factor die leidt tot banenverlies. De rest van de bestuurders denkt dat automatisering enige invloed heeft. Technology has had less of an impact than CEOs predictedAfgezet tegen de CEO Survey van twintig jaar geleden, dichten de huidige bestuurders een lagere impact van technologie op sectoren en het concurrentiespeelveld toe – in 1996 vond 59% van CEO’s dat technologie een significante impact had op het marktlandschap tegenover 33% vandaag de dag. Disruptie wordt echter vaker aangehaald.

Uit het rapport van PwC blijkt verder dat Nederlandse CEO’s positiever zijn over de effecten van globalisering dan hun buitenlandse collega’s. Driekwart (60% mondiaal) is van mening dat globalisering bijdraagt aan het gemak waarmee goederen, kapitaal, mensen en informatie zich over de wereld verplaatsen. CEOs recognise both the benefits and downsides of globalisationWel maken ze zich meer zorgen over terrorisme (84% vs. 54 mondiaal), cybercrime (85% vs. 61%) en sociale instabiliteit (76% vs. 68%), schrijven de onderzoekers. En ze vrezen dat het moeilijker wordt te opereren in een mondiaal concurrentieveld waarin protectionisme steeds dominanter wordt. 61% van de bestuurders zegt hierover matig tot zeer bezorgd te zijn.Uncertain economic growth and over-regulation are top concerns for CEOs“Het optimisme van Nederlandse CEO’s weerspiegelt de relatief sterke staat van de Nederlandse economie”, zegt bestuursvoorzitter Peter van Mierlo, die sinds juli 2013 leiding geeft aan PwC Nederland. Hij voegt toe: “Tegelijkertijd zijn ze beducht voor de toenemende maatschappelijke weerstand tegen globalisering en de voortschrijdende techniek. Ze onderkennen dat niet iedereen in gelijke mate profiteert. Als we draagvlak voor globalisering en technologische ontwikkelingen willen behouden, zullen we gezamenlijk als CEO’s meer oog moeten hebben voor de schaduwzijde ervan en er slimme oplossingen tegenover moeten zetten.”

Privacy versus veiligheid

Bij de afweging dataprivacy versus het verzamelen en het gebruik van data van burgers om terrorisme actiever te bestrijden kent tweederde van de Nederlandse CEO’s meer waarde toe aan het veiligheidsbelang, blijkt uit het rapport. Bij de afweging tussen dataprivacy en het gebruik van data voor commerciële doeleinden kent driekwart meer waarde toe aan het privacybelang.CEOs worry about a variety of digital risks and their impact on trustOp de vraag hoe het bedrijfsleven een grotere rol kan spelen in het herstel van vertrouwen in de samenleving zijn de meningen verdeeld: een derde van de bestuurders pleit voor meer aandacht voor een cultuur die rekening houdt met een bredere groep stakeholders. Een kwart pleit voor investeren in (een duurzame) economie en een vijfde ziet meer transparantie over het doen en laten van bedrijven als oplossing.

Uit recent onderzoek van Strategy&, de strategieconsulting praktijk van PwC, blijkt dat het verloop van CEO’s binnen beursgenoteerde bedrijven afgelopen jaar een recordniveau heeft bereikt

Gerelateerd: CEO Survey: Vertrouwen van topbestuurders neemt af (PwC CEO Survey van 2016).