Innovatie en talentmanagement belangrijkste uitdagingen voor ondernemers

14 november 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Productinnovatie en talentmanagement zijn volgens nieuw onderzoek de grootste uitdagingen voor het bedrijfsleven. Economische groei, het politieke landschap en de effecten daarvan op zakendoen zijn belangrijke thema’s voor beleidsbepalers, maar digitalisering en de transitie naar een duurzame economie blijken zelfs nog meer aandacht te krijgen van managers en ondernemers.

De FIT Business monitor, een onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door The Review Group, Finext en Improved Corporate Finance, geeft inzicht in de strategische thema’s en uitdagingen die beleidsmakers bezighouden. Aan de meest recente editie van het onderzoek namen 3.000 managers en ondernemers deel, die werkzaam zijn in verschillende sectoren.

Gevraagd naar wat zij als de belangrijkste uitdagingen zien in het huidige jaar, noemt bijna 64% van de respondenten innovatie via productontwikkeling. 45% van de respondenten noemt de ontwikkeling van de vaardigheden en vakkennis van het personeel als belangrijke uitdaging in 2017. Samenwerken met andere organisaties sluit de top drie belangrijkste uitdagingen. Toegang zoeken tot netwerken en samenwerkingsverbanden is voor ruim 40% van de respondenten een uitdaging in 2017, wat het groeiende belang van netwerken en samenwerking in de huidige economie weerspiegelt.

Uitdagingen voor het bedrijfsleven

Andere belangrijke onderwerpen die op de strategische agenda’s van managers en ondernemers staan, zijn het verbeteren van marktkennis (39%), het aantrekken van kapitaal, het verbeteren van sales en het in kaart brengen van valuedrivers (alle drie ongeveer 25%). 10% van de respondenten geeft aan zijn bedrijf te willen verkopen in 2017, wat in lijn is met de aantrekkende fusie- en overnamemarkt in Nederland.

De managers en ondernemers die deel hebben genomen aan het surveyonderzoek benadrukken dat het economische en maatschappelijke landschap aan het veranderen is. Zo blijkt de transitie naar een duurzame economie hen momenteel het meest bezig te houden met ruim 37% die hier bij stilstaat. De verregaande digitalisering en opkomst van robotisering volgen op de tweede plek met bijna 35% van de respondenten, terwijl de economische groei in Nederland en de Tweede Kamerverkiezingen voor meer dan een kwart van de respondenten belangrijke thema’s zijn.

Belangrijkste themas voor ondernemers

De wet DBA – de wet die nieuwe regels brengt omtrent het werken met freelancers en ZZP’ers – is voor slechts 16% van de respondenten een belangrijk thema, terwijl slechts 7% stilstaat bij de gevolgen die het presidentschap van Donald Trump heeft op hun bedrijf. Crowdfunding, een alternatieve financieringsvorm die in Nederland een waarde van €170 miljoen bereikte in 2016, is voor iets meer dan 9% van de respondenten een belangrijk thema. Ongeveer evenveel respondenten houden zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van de deeleconomie, virtual reality, Agile werken en het aantal faillissementen in Nederland.

Belangrijkste initiatieven in 2017

De respondenten geven aan in 2017 te werken aan verschillende nieuwe initiatieven, waarvan het meer betrekken van klanten bij de ontwikkeling en verbetering van producten bovenaan de lijst staat. Dit benadrukt de groeiende noodzaak van het benutten van data-analyse om het customer experience management te verbeteren, zelfs op het gebied van innovatie. Op dit vlak blijkt echter een grote kloof te bestaan tussen wat de doelstelling is en wat er in de praktijk gebeurt. Terwijl 63% van de respondenten plannen heeft om klanten te betrekken bij de productontwikkeling, beoordeelt momenteel slechts 8% de plannen van het bedrijf samen met de klant. “Die 8% loopt voorop doordat zij de klant aan tafel durven te vragen om mee te praten over hun plannen. Deze bedrijven laten duidelijk zien dat het verbeteren van de klantervaring hun belangrijkste prioriteit is. De rest zal moeten volgen. Aan het einde van het jaar zullen we onderzoeken of dit percentage gestegen is”, vertelt Hein Bronk, Partner bij The Review Group.

Investeren in het personeel is voor meer dan de helft van de ondernemers en managers een belangrijk aandachtsgebied in 2017. 54% geeft aan zijn personeel dit jaar trainingssessies te willen aanbieden, zowel inhoudelijk als gericht op essentiële vaardigheden zoals planning en data-analyse. Op drie staat het professionaliseren van het planningsproces met 46% van de respondenten, terwijl ook het opzetten of professionaliseren van business- en data-intelligence voor bijna 44% een belangrijk initiatief is.

De belangrijkste prioriteiten en initiatieven

“Veel bedrijven willen de complexiteit in hun processen terugbrengen. Het vereenvoudigen van processen, analyseren van data vanuit de juiste expertise en software en daardoor de klant beter leren begrijpen en het bedrijf meer agile maken. Dat vergt meer vaardigheden van professionals”, aldus Maarten Bronda, Consultant bij Finext.

15% van de respondenten verwacht dit jaar een organisatietransactie voor te bereiden, bijvoorbeeld in de vorm van financiering, kapitaalgroei of fusies en overnames. Een op de tien respondenten geeft aan zijn of haar bedrijf te willen verkopen. Frank Verbeek, Managing Partner bij Improved Corporate Finance: “Strategische keuzes gefocust op groei en innovatie omvatten vaak stappen om kapitaal aan te trekken. Financiering door externe partijen krijgt daarbij de voorkeur op traditionele financiering door banken. De toename van het aandeel managers en ondernemers dat wil verkopen naar 10% is een trend die internationaal zichtbaar is. Voor het onderzoeken van de optie om het bedrijf te verkopen zijn verschillende (strategische) redenen aan te wijzen: toenemende complexiteit in het internationaal uitrollen van organisaties, toegenomen concurrentie, hoge bedrijfswaarde en de mogelijkheid om op te schalen.”

Waarmee het verschil kan worden gemaakt

In het onderzoek werden de ondernemers ook gevraagd welke zaken zij eind dit jaar willen hebben afgerond. De aspecten waar bedrijven voornamelijk het verschil willen hebben gemaakt voor eind dit jaar zijn onder meer de doorontwikkeling van diensten (50%), onderscheidend vermogen en positionering (48%) en autonome groei (33%). Ook kostenreductie en margeverbetering (31%), ultieme klantervaringen (29%) en klantkennis en klantinzicht (29%) verdienen relatief veel aandacht.