De tien grootste advies- en consultancybureaus ter wereld

16 oktober 2017 Consultancy.nl 9 min. leestijd

De Big Four zijn samen goed voor bijna 40% van de wereldwijde adviesmarkt. PwC, Deloitte, EY en KPMG worden gevolgd door de Amerikaanse strategiegiganten McKinsey & Company en The Boston Consulting Group. Bijna alle bureaus in de top tien zagen hun omzet het afgelopen jaar stijgen, mede dankzij hun investeringen op het gebied van technologie en digital. 

De wereldwijde consulting markt heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Lag de totale waarde in 2012 nog op $122 miljard, zo nadert deze anno 2017 een geschatte waarde van $150 miljard. Uit een analyse van Consultancy.nl, op basis van data van een vooraanstaand analistenbureau, komt naar voren dat de tien grootste adviesorganisaties ter wereld nog altijd stevig de touwtjes in handen hebben.

Met het oog op de totale marktactiviteit, pakt de Big Four zo’n 40% van de markt, die naar verwachting de komende jaren geleidelijk verder zal doorgroeien. Op basis van het huidige groeitempo – de afgelopen twee jaar vertoonde de branche een constante groei van 5% – wordt voorspeld dat de wereldwijde markt aan het einde van 2017 meer dan $155 miljard zal bedragen.

Disruptie en onzekerheid

Net als de afgelopen jaren, zullen investeringen in de adviesmarkt waarschijnlijk worden voortgestuwd door disruptieve technologieën en nieuwe marktpartijen die deze technologie inzetten om de langdurige hegemonie van grote multinationals aan te vallen. Om te voorkomen dat ze aan de zijlijn komen te staan in de digitaliseringsrace, nemen allerlei bedrijven – van groot tot klein – adviesbureaus in de arm om ondersteuning te krijgen bij technologische- en businesstransformaties. 

Omvang van de wereldwijde consultancymarkt

Het groeimomentum wordt verder opgestuwd door de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving binnen diverse sectoren. Zo heeft men te maken met de invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR) die, ondanks dat het om Europese wetgeving gaat, merkbaar zal zijn voor bedrijven over de hele wereld. Eerder dit jaar werd geschat dat niet-naleving van de GDRP ertoe zou kunnen leiden dat FTSE100-bedrijven voor zo’n $5 miljard aan boetes aan hun broek krijgen. 

Risicomanagement blijft ook een belangrijke bron van groei voor de branche. Het segment – waartoe ook cybersecurity wordt gerekend – is flink gegroeid in de nasleep van enkele breed in de pers uitgemeten cyberaanvallen, met als bekendste voorbeeld het WannaCry gijzelsoftware-incident dat wereldwijd organisaties trof. Sindsdien zijn bedrijven extra gemotiveerd in hun cybersecuritystrijd tegen fraude en inbreuk op dataprivacy, waarbij ze veelvuldig een beroep doen op externe expertise. 

Marktdominantie Big Four

De vier grootste accountants- en adviesbureaus – bestaande uit Deloitte, EY, KPMG en PwC – hebben samen een aanzienlijk marktaandeel van 39% in handen. Ondanks de toenemende regulatieve druk op de vier kantoren, lijkt het erop dat ze hun dominantie de komende tijd vast kunnen houden. De adviesafdelingen van de Big Four hebben de afgelopen jaren goede groeicijfers laten zien, veel sterker dan die van hun accountants-, audit- en fiscale afdelingen. 

Desondanks verbleekt het marktaandeel van de Big Four in de adviesmarkt in vergelijking met de dominante positie die ze hebben op het gebied van auditing, waar ze in sommige landen meer dan 80% van het hoogste segment uitmaken. Gekeken naar de gehele top tien, blijkt dat de hierin opgenomen spelers samen goed zijn voor een meerderheid van 56% van de adviesmarkt, een stijging van 4% ten opzichte van 2014. Onder meer business- en technologische vaardigheden en toptalent, gecombineerd met een groot geografisch bereik, zijn aantrekkelijke eigenschappen van de grote adviesbureaus en de reden dat veel bedrijven als eerste met nieuwe projecten bij hen aankloppen. 

De wereldwijde consultancymarkt - Top 10 bureaus

Gekeken naar de gehele top 200, is de schatting dat deze bureaus samen zo’n 80% van de markt uitmaken. Ook dit aandeel is gestegen en illustreert zo de consolidatietrend die momenteel gaande is in de top van de branche. Ondanks een instroom van snelgroeiende startups in de advieswereld, voorspellen experts van prominente onderzoeksbureaus – waaronder ALM, IDC en Gartner – dat deze consolidatie de komende tijd door zal zetten.

Big Four

Zoals gezegd, wordt de lijst van grootste adviesbureaus aangevoerd door de Big Four. De grootste onder hen is PwC, dat in 2016 met een omzetgroei van 5% een totaal van $15,9 miljard binnenhaalde met zijn adviespraktijk. In 2015 wist het kantoor voorbij te gaan aan Deloitte, dat de lijst daarvoor enige jaren aanvoerde. De groei van PwC was afgelopen jaren grotendeels te danken aan de uitvoering van een agressieve en anorganische groeistrategie, waarbinnen de overname van Booz & Company in 2014 een mijlpaal vormde. 

Deloitte eindigt nu op de tweede plaats, maar groeit harder dan rivaal PwC met een omzetstijging 8% en omzet van €15 miljard in 2016. Onder de Big Four vond de grootste groei plaats bij EY, waar de omzet met 11% groeide naar een totaal van $14,5 miljard. De sterke groei is onder meer een gevolg van de uitgebreide investeringen die het bureau deed in zijn strategietak, genaamd Parthenon-EY. Ondertussen zag KPMG, de kleinste van de Big Four in zowel advies als de andere diensten, zijn omzet uit adviesdiensten met 6% toenemen tot $11,5 miljard.

De afgelopen jaren hebben de Big Four allemaal op grote schaal ingezet op M&A als een manier om groei te stimuleren en om, wellicht nog belangrijker, nieuwe markten en adviessegmenten te betreden. Iets wat hoog op hun agenda lijkt te staan, is het inlijven van strategische adviesbureaus: alle vier toonden ze interesse in Roland Berger, Deloitte nam Monitor over, PwC kocht Booz & Company en EY The Parthenon Group. Parthenon-EY, dat in die fusie ontstond, nam recentelijk zelf de activiteiten van OC&C in de Benelux en Frankrijk over.

Aantal consultingbureaus ingelijfd door de Big Four kantoren

Deloitte, EY, KPMG en PwC hebben met een beroep op hun aanzienlijke kapitaalkracht ook een sterke positie weten te bemachtigen in de creatieve branche. Tegen de achtergrond van een toenemende overeenstemming tussen managementadvies en de creatieve (ontwerp)branche, proberen zij zich op te werpen als de vertrouwde adviseur van de Chief Marketing Officer. Op vergelijkbare wijze hebben de Big Four, ook met behulp van M&A-activiteiten, hun expertise op het gebied van technologie, cybersecurity en regelgeving versterkt.

Rest van de top

Na deze vier grootste bureau zijn de vijfde en zesde plek respectievelijk voor McKinsey & Company en The Boston Consulting Group (BCG). Beiden bezetten van oorsprong al een sterke positie binnen de strategische adviesbranche, maar hebben zich ook als sterke digitale spelers weten te ontwikkelen. Door hun sterke reputatie hebben ze binnen het digitale transformatie domein een prominente plek ingenomen. Ze weten veel bedrijven uit verschillende sectoren aan te trekken, die nieuwe businessmodellen willen implementeren om branche-specifieke disruptie het hoofd te kunnen bieden.

Terwijl beide kantoren wel omzetstijgingen wisten te realiseren, had het op de vijfde plaats geëindigde McKinsey moeite iets van het marktaandeel van de Big Four af te snoepen. Daarmee bleef de groei steken op 1% en kwam de omzet uit op $7,6 miljard. Het kantoor hoopt de groei de komende tijd te versnellen, waarbij het mogelijk zal worden geholpen door een recent overeengekomen verlenging van de werkzaamheden voor de Britse supermarktketen Sainsbury’s. Ondertussen realiseerde BCG, dat net als McKinsey recent door een grote supermarkt (Whole Foods) werd ingeschakeld ten behoeve van een kostenbesparing, de grootste omzetstijging van de gehele top tien: met een groei van 12% kwam de omzet in 2016 uit op $5,04 miljard.

De 10 grootste adviesbureaus ter wereld

Technologie

Een overeenkomst tussen alle bureaus in de top tien is dat ze, als reactie op de sterk groeiende vraag vanuit klanten, allemaal een ruim aanbod hebben op het gebied van digital en technologie. De wereldwijde markt voor digitaal transformatieadvies is inmiddels zo’n $23 miljard waard en de zeven grootste aanbieders van adviesdiensten moesten allen hun traditionele business- en managementwerk aanpassen om hun marktdominantie vast te houden. De laatste van deze zeven – Accenture – is hier een goed voorbeeld van, met zijn toezegging in 2017 $1,8 miljard te zullen investeren om het digitale aanbod te versterken, met name door het doen van overnames. Met een groei van 7% kwam Accenture’s omzet in 2016 uit op $4,6 miljard.

De enige twee spelers in de top tien die beschouwd kunnen worden als bedrijven met een puur technologische achtergrond zijn IBM en Microsoft en mogelijk hebben ze hieronder te lijden gehad. IBM is de enige in de top tien die in 2016 negatieve groei laat zien: de omzet daalde met 4% om op $3,3 miljard uit te komen. In mei 2017 verkocht Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van Warren Buffet, een derde van zijn grote belang in IBM, waarmee het bedrijf verder in de problemen raakte. De gerenommeerde belegger Buffet liet aan de Amerikaanse zender CNBC weten dat “IBM een groot sterk bedrijf is, maar ook grote sterke concurrenten heeft”.

Hoewel Microsoft een dergelijk lot bespaard bleef, viel de groei bij de computergigant – 5% tot een omzet van $2,8 miljard – lager uit dan bij de meeste andere bureaus in de top tien. Het 100% op producten gerichte adviesbureau is de enige puur technologische adviseur op de lijst. Tot de diensten op dit gebied behoort sinds kort ook de nieuwe Azure Blockchain Council, die volledig is toegespitst op de nieuwe productsuite van Microsoft.

Het Amerikaanse Booz Allen Hamilton – dat de top tien van grootste adviesbureaus volmaakt – ontstond in 2008 toen Booz Allen Hamilton zich afsplitste in een tak voor de publieke sector en een voor de private sector (vandaag de dag Strategy&). Het bureau zag zijn omzet met 10% stijgen tot $2,3 miljard. Onlangs wist het kantoor bovendien een lucratief contract af te sluiten op het gebied van autonoom vervoer met het Amerikaanse Department of Transportation.