Drie vaardigheden maken loongelijkheid in 2044 mogelijk

08 maart 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De generatie vrouwen die in 2020 afstudeert aan universiteiten in ontwikkelde markten, kan de eerste generatie zijn die de loonongelijkheid ten opzichte van mannen in hun professionele carrière gaat verkleinen.

Wereldwijd consultancybureau Accenture heeft onderzoek uitgevoerd naar loongelijkheid. Meer dan 28.000 vrouwen en mannen, inclusief studenten, uit 29 landen* namen door middel van een uitgebreide enquête** deel aan het onderzoek. De steekproef omvatte een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, van drie generaties (Millennials, Gen X en Baby Boomers), uit alle medewerkers niveaus bij bedrijven van verschillende grootte. 

Uit het daaruit voortgevloeide rapport, getiteld ‘Getting to Equal 2017’, blijkt dat de loonkloof verkleind kan worden als vrouwen drie vaardigheden efficiënt tijdens hun loopbaan toepassen en ze door het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld ondersteund worden. Het toepassen van deze vaardigheden kan de loonkloof in ontwikkelde markten al in 2044 dichten waarmee het behalen van loongelijkheid met 36 jaar wordt versneld. In opkomende markten, kan het overbruggen van de loonkloof meer dan honderd jaar verkorten, waarbij loongelijkheid wordt bereikt in 2066 in plaats van in 2168, aldus de onderzoekers.
Time to close the pay gap
Verder blijkt dat vrouwen wereldwijd gemiddeld $100 verdienen waar een man $140 verdient. Bijkomend hebben vrouwen minder vaak betaald werk dan mannen (50% tegenover 76%), wat bijdraagt aan de ‘onzichtbare loonkloof’ die de economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wederom vergroot.

"De toekomstige beroepsbevolking moet een gelijke arbeidspoel zijn. De genderkloof is een economische en cruciale concurrentiefactor, die iedereen aangaat. We moeten daarom maatregelen nemen om kansen te creëren voor vrouwen om de kloof sneller te overbruggen”, zegt Manon van Beek, Country Managing Director van Accenture Nederland.
Woman are much less likely than men to have paid work

De stelling van Van Beek wordt kracht bijgezet door een onderzoek van McKinsey & Company, waaruit naar voren komt dat gendergelijkheid zo'n $12 biljoen aan toegevoegde waarde zou kunnen toevoegen aan de wereldeconomie.

De onderzoekers geven aan dat een aantal kritische factoren de kansen voor vrouwen op een gelijk loon beïnvloedt. Nederlandse vrouwelijke studenten zijn namelijk minder snel geneigd om in vergelijking met mannelijke studenten, een studie te kiezen waarbij het potentieel om veel te verdienen groot is (11% versus 21%), een mentor te hebben (30% versus 50%) of te streven naar een senior leidinggevende positie (14% versus 29%). Bovendien blijkt dat jonge vrouwen minder snel nieuwe technologieën gebruiken (21% versus 50%) en minder geneigd zijn om codering en informatica cursussen te volgen (45% versus 78%).

Actions and attributes that affect work and pay

Drie versnellende factoren

Het 2017 Getting to Equal onderzoek, dat een vervolg is op eerder onderzoek uit 2016, benadrukt drie versnellende factoren die onderdeel vormen van de stimulans om de loonkloof te overbruggen. Allereerst ‘digitale vlotheid’, de mate waarin mensen gebruik maken van digitale technologieën om te verbinden, leren en te werken. Uit onderzoek van Accenture, in het kader van Internationale Vrouwendag, blijkt dat Nederlandse vrouwen op het gebied van digital relatief goed presteren.

Verder ‘ambities stellen’, de noodzaak voor vrouwen om de lat hoog te leggen, weloverwogen keuzes te maken en proactief hun carrière te beheren. En tenslotte ‘technologische geletterdheid’, de mogelijkheid om digitale en tech skills verder te ontwikkelen, net zo snel als mannen. Het toepassen van deze versnellende factoren, gecombineerd met steun uit het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld, zou de loonkloof al met 35% kunnen verminderen in 2030, schrijven de onderzoekers.

Digital Fluency - Career Strategy - Tech Immersion"Gendergelijkheid is een essentieel onderdeel van een werkplek, dit betreft ook loon", zegt Pierre Nanterme, Accenture's voorzitter en CEO. "Het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld hebben allemaal een belangrijke rol te vervullen bij het dichten van de kloof. De samenwerking tussen deze organisaties is dan ook de sleutel tot het faciliteren van de juiste kansen, omgeving en rolmodellen die de weg naar verandering leiden."

Nanterme laat verder weten dat Accenture wat hem betreft het juist voorbeeld geeft aan de maatschappij. Hij wijst op de verschillende HR-prijzen die het bureau in de wacht heeft gesleept voor haar vrouw-vriendelijk en diversiteitsbeleid.

* Landen opgenomen in het onderzoek waren Argentinië, Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Groot-China (inclusief Hong Kong en Taiwan), India, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore , Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten heeft ook deelgenomen aan de enquête.

** De enquêtegegevens zijn geanalyseerd met behulp van econometrische modellen om de drijfveren van loongelijkheid en loopbaan bevorderende factoren te identificeren, waarna te combineren met de gepubliceerde gegevens over onderwijs, werkgelegenheid, leiderschap en onderzoek van de Wereldbank, de OECD, World Economic Forum en de VN om vervolgens de gevolgen te meten van de mogelijke maatregelen om gelijkheid te verbeteren. De loonkloof berekeningen zijn gebaseerd op het economische model van Accenture, waarbij rekening wordt gehouden met het lagere percentage vrouwen dan mannen in betaalde arbeid.