Internationale Vrouwendag: Nederlandse vrouwen digital voorlopers

08 maart 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Op de dag die wereldwijd bekend staat als Internationale Vrouwendag, toont een nieuw onderzoek van Accenture aan dat Nederlandse vrouwen koploper zijn als het gaat om de toepassing van digitale technologieën. Dat is goed nieuws voor vrouwen, maar ook voor gendergelijkheid, en op lange termijn ook voor de toestroom richting de arbeidsmarkt. 

De laatste jaren is er veel internationale aandacht voor het genderdiversiteit vraagstuk en zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd op het thema. Zo toonde recent onderzoek van McKinsey & Company aan dat gendergelijkheid $12 biljoen kan toevoegen aan de wereldwijde economie. Eerder bleek uit onderzoek van PwC dat de Nederlandse arbeidsmarkt steeds vrouwvriendelijker wordt, terwijl een onderzoek van Accenture uitwees dat wereldwijd het aantal vrouwen in topfuncties toeneemt. 

Vandaag – 8 maart – is het Internationale Vrouwendag 2016, een dag waarop vrouwen in de spotlights staan en er bovendien aandacht is voor vraagstukken als emancipatie en gendergelijkheid. In het kader van Internationale Vrouwendag heeft Accenture een onderzoek uitgevoerd dat de relatie onderzoekt tussen de digitale vaardigheden en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Uit de studie blijkt dat dergelijke vaardigheden en het gebruik van nieuwe technologieën de kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt kunnen verkleinen. Deze vaardigheden kunnen de vrouwen voorzien van het onderscheidende vermogen dat zij nodig hebben in hun zoektocht naar een plek aan de top. Aan het onderzoek deden in totaal 4.900 respondenten mee, zowel mannen als vrouwen, afkomstig uit 31 verschillende landen. Volgens de auteurs waren zij evenredig verdeeld qua functieniveau en bedrijfsgrootte.

Volgens de onderzoekers kunnen vrouwen zich digitale technologieën sneller eigen maken dan mannen. In het huidige tempo zal de digitale ontwikkeling van vrouwen er in ontwikkelde landen voor zorgen dat binnen 50 jaar gendergelijkheid wordt bereikt, stellen de onderzoekers. In opkomende economieën duurt dit in het huidige tempo 80 jaar. Het verdubbelen van de digitale ontwikkeling van vrouwen kan ook de benodigde tijd voor het bereiken van gendergelijkheid met de helft verminderen, stellen de onderzoekers.  

Nederlandse vrouwen koploper
In het onderzoek is tevens gekeken naar de volwassenheid van de digitale vaardigheden van vrouwen in verschillende landen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen vier indicatoren, namelijk de mate waarin vrouwen gebruik maken van digitale technologie in het dagelijks leven, in hun werk, in onderwijsverband, en tot slot de voorbereidingen van bedrijven om meer vrouwen te promoveren naar senior managementposities. Uit deze regionale analyse blijkt dat de Verenigde Staten de hoogste overall score laat zien.

Na de Verenigde Staten scoort Nederland het hoogst op digitale ontwikkeling onder vrouwen. Bovendien blijkt Nederland koploper op drie van de vier indicatoren, met de hoogste score op alle vlakken met uitzondering van het diversiteitsbeleid van Nederlandse bedrijven. De top vijf wordt afgesloten door Australië, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk.

Katinka de Korte, Managing Director Health & Public Services bij Accenture Nederland*, vertelt: “Hoewel gelijkheid misschien niet per direct te realiseren is, versnellen investeringen in digitale vaardigheden voor vrouwen, via onderwijs, training en in de praktijk, dit proces. Dit is een noodzakelijke ontwikkeling waarvan vrouwen bij elke carrièrestap vanaf nu kunnen en moeten profiteren.” De Korte vervolgt: “Er zijn veel manieren om het gat tussen mannen en vrouwen op de werkvloer te verkleinen. Digitale kennis en vaardigheden zijn daarbij een zeer krachtig middel.”

* De Korte was afgelopen jaar jurylid bij The Next Women 100, een ranking van succesvolle vrouwen in het bedrijfsleven.