PA Consulting benoemd tot Gold SAFe Partner door Scaled Agile

10 maart 2016 Consultancy.nl

Scaled Agile, de organisatie achter het SAFe raamwerk, een model dat oorspronkelijk bedoeld is voor software ontwikkeling, heeft PA Consulting Group toegelaten tot zijn Partner-programma. Het management en IT consultancybureau is benoemd tot Gold Partner , en sluit zich aan bij een elite van vooraanstaande SAFe dienstverleners waaronder branchegenoten als Accenture, Booz Allen Hamilton en CGI.

In de afgelopen tien jaar is het belang van technologie voor het behalen van strategische doelstellingen explosief gegroeid. Technologie, en gerelateerde fenomenen zoals onder meer het Internet of Things (IoT), blockchain, Industry 4.0 of cloud computing, belichamen tegenwoordig een van de cruciale fundamenten voor toekomstbestendige business modellen. De economische voordelen van dergelijke technologieën zijn onderwerp van discussie, maar er lijkt een consensus te zijn bereikt over het feit dat het economische potentieel gigantisch is. Volgens A.T. Kearney zal tegen 2020 zo’n 6% van de wereldeconomie gerelateerd zijn aan IoT-technologie, terwijl een andere schatting, van McKinsey & Company, voorspelt dat IoT mogelijk wereldwijd $11 biljoen aan economische waarde kan toevoegen in 2025. Blockchain, volgens velen een technologie met grote impact binnen en buiten de financiële sector, verstoort de financiële wereld terwijl in alle industriële sectoren de komst van robots zorgt voor grote bedreigingen (bijv. banenverlies), evenals grote kansen (bijv. efficiencywinst).      

Aan het hart van deze technologische revolutie staan processen die IT-geleide vooruitgang aandrijven, met als belangrijkste voorbeeld innovatieprocessen – de top 1.000 grootbedrijven alleen spenderen als $680 miljard per jaar aan innovatie. Op de tweede plek volgt uitvoering als belangrijkste drijfveer voor IT-vooruitgang. Voor lange tijd werd technologische ontwikkeling als zeer uitdagende taak gezien, en volgens velen is dit nog steeds zo en zal dit altijd zo blijven. Maar het feit blijft dat over de afgelopen jaren ervaring met technologische ontwikkeling ervoor heeft gezorgd dat er aanzienlijke vooruitgang geboekt is op het gebied van benaderingen en tools die gebruikt kunnen worden voor het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen.

Een van de populairste aanpakken voor het ontwikkelen van nieuwe software is ‘The Scaled Agile Framework’ (SAFe), een model dat is ontwikkeld door Dean Leffingwell, een Amerikaanse softwarebranche veteraan met ruim veertig jaar ervaring. Met de SAFe aanpak kunnen organisatie lean-agile processen op ondernemingsniveau implementeren, die zorgen voor een versnelling van ontwikkelprojecten en risico’s op falen verminderen. Het model is gebaseerd op het idee dat technologische (software) ontwikkelingen kunnen worden opgebroken in kleinere deeltjes, die in korte cycli (‘bursts’) uitgewerkt kunnen worden. Deze serie van cycli wordt in een end-to-end manier doorlopen (vereisten, codering, testen en uitvoering), ook wel ‘release trains’ genoemd. SAFe wordt wijdverspreid toegepast door zowel kleine als grote IT-teams, maar heeft volgens velen als voordeel ten opzichte van andere agile raamwerken zoals scrum, Large Scale Scrum (LeSS), de waterval-aanpak of Kanban, dat de aanpak ook goed bruikbaar is om software ontwikkelingen en transities* op grotere schaal toe te passen.

Met de opkomst van SAFe volgde er een geheel ecosysteem aan IT-deskundigen, consultants en technologieleveranciers die zich op dit gebied hebben gespecialiseerd. Om het kaf van het koren te kunnen scheiden heeft Leffingwell’s Scaled Agile Framework instelling een aantal jaren geleden een Partner programma opgezet, met bureaus die zich via dit programma kunnen kwalificeren als ‘gecertificeerd’ top-of-the-bill experts. “Onze samenwerking met best-in-class partners geeft aan hoeveel waarde wij eraan hechten om ondernemingen, die afhankelijk zijn van software en systemen, te helpen bij het verbeteren van hun time-to-market, het verhogen van kwaliteit en het vergroten van betrokkenheid onder medewerkers”, aldus Leffingwell. Hij vervolgt: “Scaled Agile Partners zijn bedrijven die geloven in wendbaarheid op grote schaal en de kracht van SAFe om organisaties succesvol te transformeren. Deze partners hebben ruime ervaring opgedaan in het ondersteunen van grote bedrijven en overheidsinstellingen tijdens iedere fase van een lean-agile transformatie.”

Anno 2016 bestaat het SAFe Partner programma uit net meer dan 100 bedrijven, verdeeld over vier verschillende niveaus (SPCT-Gold, Gold, Silver, en Bronze). Onder deze partners bevinden zich ook meerdere consultancybureaus, waaronder grote namen als Accenture, Booz Allen Hamilton, CGI, Deloitte, IBM, TCS en Unisys. Het meest recente consultancybureau dat zich bij de lijst van Partners heeft mogen aansluiten is PA Consulting Group, met meer dan 2.600 professionals een van de grotere management en IT consultancybureaus ter wereld. PA Consulting Group is benoemd tot Gold partner, op basis van de meer dan 10 jaar ervaring die het bureau heeft met agile en IT advisering, waaronder ook een bijdrage aan wat het bureau zelf “een van de grootste toepassingen van Scaled Agile ter wereld” noemt – de toepassing van het raamwerk bij een van de grootste farmaceutisch bedrijven ter wereld.

“Door SAFe in hun portfolio op te nemen, leert PA Consulting grote organisaties wereldwijd om hun markten Agile te benaderen en zo hun concurrentiepositie te vergroten”, aldus Leffingwell.

Jaap Büchli, Managing Partner van PA Consulting in Nederland en samen met Adam Hughes uit de UK de lead partner van PA’s wereldwijde agile praktijk, is erg “verheugd” door de benoeming. “Agile is onderhand niet meer weg te denken bij grootschalige verandertrajecten en IT-projecten. Met de toepassing van SAFe kunnen we organisatie breed werken en samenwerken met alle betrokkenen in een bedrijf: de IT-teams, het bestuur en de business verantwoordelijken. Zo kunnen we de verwachtingen en realisatie van projectresultaten veel beter op elkaar laten aansluiten.”

Meer lezen over SAFe, scrum of vergelijkbare methodieken? Zie ook het artikel Agile, Scrum, LeSS, SAFe, Spotify of een hybride vorm?

* SAFe onderscheidt drie niveaus in de organisatie: portfolio, programma, en team, terwijl scrum en Kanban alleen op teamniveau worden gebruikt.

Nieuws