BCG: Robots goed voor kwart industrieel werk in 2025

13 oktober 2015 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

De installatie en het bedienen van industriële robots wordt ieder jaar goedkoper. Als gevolg daarvan zal volgens The Boston Consulting Group het aantal geïnstalleerde robots per jaar met 10% toenemen, wat ervoor zal zorgen dat tegen 2025 25% van alle industriële taken door robots uitgevoerd zal worden. De machine- en computerindustrie zullen samen met de producenten van elektronische en transportuitrusting de meeste robots ‘in dienst’ nemen. Wereldwijd zullen naar verwachting de grootste investeringen worden gedaan in China, de VS, Duitsland, Japan en Zuid-Korea.

Industry 4.0 is een trend in industriële sectoren wereldwijd, waarin bedrijven steeds meer gaan werken met Internet of Things technologieën, en waarin zij verdere automatisering en digitalisering van hun industriële processen doorvoeren in hun productielijnen. Een van de onderdelen van ‘Industry 4.0’ is het vervangen van menselijke werknemers door robots, die op efficiëntere en goedkopere wijze hun taken kunnen overnemen. Robots zijn al meer dan tien jaar onderdeel van industriële productieprocessen, maar door hun hoge aanschaf en installatiekosten en hun beperkingen tot simpele repetitieve taken, heeft de eerste generatie robots nooit eerder een aanzienlijk deel van het industrieel werk voor zijn rekening kunnen nemen.

Technologische voortuitgang, met name op het vlak van sensoren en kunstmatige intelligentie, zal naar verwachting de capaciteiten van robots vergroten. Bovendien dalen de prijzen voor aanschaf en installatie in een rap tempo, waardoor robots een steeds belangrijkere plek zullen gaan innemen in de industriële maakprocessen wereldwijd. Volgens The Boston Consulting Group (BCG) zal tot 2025 het aantal geïnstalleerde robots stijgen met zo’n 10% per jaar, tot een totaal van 4 miljoen stuks. Nu wordt het aantal mondiale in gebruik genomen industriële robots geschat op zo’n 1,4 miljoen.

Global robotic installation by 2025

In zijn recent gepubliceerde onderzoeksrapport ‘The Robotics Revolution: The Next Great Leap in Manufacturing’, besteedt het strategie adviesbureau aandacht aan het huidige kostenprofiel van de technologie, evenals de vooruitzichten voor de prijzen die in de toekomst zullen worden gevraagd voor robots. De dalende kosten worden vervolgens in verband gebracht met de mate van adoptie van de technologie in verschillende landen wereldwijd, evenals het verwachte concurrentievoordeel dat de implementatie van gerobotiseerde productieprocessen de industriële sectoren zal opleveren. Voor het onderzoek heeft BCG in 25 van de belangrijkste economieën – gekeken naar industriële export – een uitgebreide analyse uitgevoerd binnen 21 industriële sectoren – samen goed voor meer dan 90% van de wereldwijde goederenhandel.

Robotic inflection point

Daling van de kosten
Het omarmen van robots ten koste van menselijke arbeid wordt voornamelijk gedreven door verbeteringen in het kostenprofiel van de technologie. Naarmate de kosten van de technologie verder dalen ten opzichte van de kosten van personeelsvergoedingen, zal het adopteren van robots en soortgelijke geautomatiseerde apparaten steeds aantrekkelijker worden voor bedrijven. In de automotive industrie is bijvoorbeeld al een groot aantal robots actief aangezien de kosten voor het gebruikmaken van robots veel lager liggen dan de kosten voor het aanhouden van personeel. In het elektronische apparaten segment moet dit keerpunt nog worden bereikt (2018), maar de adoptie van de technologie is reeds op gang aan het komen. In de meubelindustrie worden nog maar weinig robots verkocht, aangezien de personeelskosten daar nog tot 2023 lager blijven dan het kostenniveau van robots.

Falling installation costs and improving performance of robots

Naast de gebruikskosten voor robots zijn ook de implementatiekosten snel aan het dalen. Zowel de kosten voor de aanschaf, als de installatie en projectmanagement kosten zullen naar verwachting blijven dalen, terwijl de technologie verder wordt ontwikkeld en de prijzen voor belangrijke onderdelen steeds lager worden. De totale kosten voor een robot die kan puntlassen zijn sinds 2005 gedaald van $182.000 (~€161.000) naar $133.000 (~€118.000) nu. In de komende tien jaar zal naar verwachting de prijs van het apparaat nog verder dalen – terwijl het prestatievermogen van robots steeds verder wordt vergroot – naar zo’n $103.000 (~€75.900).

Als gevolg van de kostendaling zal het aandeel van industrieel werk dat door robots wordt uitgevoerd stijgen van gemiddeld 10% nu, naar gemiddeld 25% in 2025. De jaarlijkse stijging van het invoeren van de technologie zal volgens de analyse van BCG ongeveer 10% per jaar zijn. Dat zorgt – in het basis-scenario – voor een jaarlijkse stijging van het aantal verkochte robots van 200.000 stuks in 2014 naar meer dan 500.000 in 2025. In een nog vooruitstrevender scenario is dat zelfs 700.000, in het geval van nog sterkere omarming van de technologie.

Four industries account for overlarge share of robots

Robots invoeren
Volgens het onderzoeksrapport is niet iedere industrie even gereed om direct in te spelen op de ontwikkeling van robotisering. Uit de analyse komen vier industrieën naar voren die de meeste robots zullen installeren, namelijk de machine- en computerindustrie samen met producenten van elektronische apparatuur en transportuitrusting. Samen waren deze industrieën goed voor meer dan 70% van de omarming van robots in 2013. Tegen 2025 zal het adoptieniveau relatief gelijk blijven, met een verwachte stijging van 5%. In de voedsel- en chemische industrie worden grootschalige implementaties van robots het minst verwacht.

Global robotic adoption

Hoewel de kosten van robots steeds concurrerender worden ten opzichte van de kosten van menselijke arbeid, zijn niet alle landen van plan om veel te investeren in robotisering. Volgens de analyse van BCG zijn er slechts vijf landen verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de totale stijging van het aantal robots wereldwijd. China zal de meeste robots importeren, waarmee zijn aandeel in de wereldwijde adoptie zal stijgen, van net iets onder de 20% naar net iets erboven. De VS zal naar verwachting in de komende tien jaar veel gaan investeren in de technologie, waardoor zijn aandeel tot bijna 20% zal stijgen. Japan en Duitsland zullen beide in 2025 meer dan 10% van de robots ‘in dienst’ hebben, terwijl Zuid-Korea op de vijfde plek komt met bijna 5% van de totale wereldwijde ‘robot populatie’.