Thaesis start de Strategiekamer: omgeving voor strategiecreatie

27 januari 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Thaesis heeft 10 jaar ervaring in het opstellen van strategieën ondergebracht in de Strategiekamer. Dat is een grote set van methodieken en aanpakken die volgens de bedenkers ondernemers helpt met het scheppen van een ideale omgeving voor strategiecreatie. Bij deze aanpak worden sleutelfiguren uit de organisatie uitgedaagd om vanaf het allereerste moment bij te dragen. Zo ontwikkelen zij de strategische routekaart en worden daarmee ambassadeurs van de strategie-executie. Consultancy.nl nam samen met Theo Huibers, managing partner bij het bureau, het initiatief onder de loep.

Strategiebepaling is een essentieel onderdeel van goede bedrijfsvoering. Met een goede strategie kunnen bedrijven businessmodellen ontwikkelen en – met het oog op de alsmaar sneller veranderende markt en toenemende concurrentie – ook onderscheidend en duurzaam zijn. De waarde van strategie wordt al jaren onderzocht; zo laat een recent onderzoek van A.T. Kearney bijvoorbeeld zien dat bedrijven met een solide lange termijn strategie (> 5 jaar) een succespercentage hebben van 85%, terwijl bedrijven met een korte termijn strategie (< 5 jaar) en bedrijven die ad hoc strategische beslissingen nemen minder vaak succesvol zijn – respectievelijk met 53% en 46%.

Als gevolg van de veranderende markt, waarin veranderingen en nieuwe innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, is het formuleren van visie en bijbehorende strategie steeds moeilijker geworden. 62% van CEO’s gelooft dat het ontwikkelen van een strategie voor de lange termijn in de laatste tien jaar een stuk moeilijker is geworden, voor een groot deel het gevolg van toegenomen complexiteit, terwijl bestuurders ook stellen dat het tijdskader voor strategieën korter is geworden. Dat komt volgens hen door de snelheid van nieuwe innovaties en in sommige gevallen door de marktverstoring die deze veranderingen tot gevolg hebben. Dit geldt voor grote organisaties, maar de trend is ook zichtbaar binnen het MKB – waar DGA’s en ondernemers vergelijkbare meningen erop nahouden.

Om bestuurders en ondernemers te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën, heeft Thaesis – een strategisch advieskantoor uit Hilversum – ‘Strategiekamer’ gelanceerd, een ruimte die volgens Theo Huibers, managing partner bij het bureau, een omgeving biedt voor het samen ontwikkelen van strategie. De aanpak, die is gebaseerd op co-creatie, ervaring en volgens Huibers “bewezen methodieken en interventies” biedt klanten de mogelijkheid om zelf hun eigen strategie te bepalen. De deelnemers aan het strategietraject worden bedreven in strategisch denken en doen. In de Strategiekamer creëren zij gezamenlijk inzichten, nemen zij strategische beslissingen en – belangrijker nog – krijgen zij de handvatten om de strategie te vertalen naar concrete actieplannen waarbij draagvlak ontstaat, aldus de partner.

Om meer te weten te komen over de Strategiekamer stelde Consultancy.nl vier vragen aan Huibers:

Gefeliciteerd met de lancering van de Strategiekamer. Hoe is het initiatief ontstaan?
“Het maken van strategieën heeft te maken met de toekomst. En het nadenken over de toekomst geeft positieve energie. Deze energie kan direct worden ingezet om binnen de organisatie een beweging in gang te zetten. Dat moet in de huidige tijdsgeest steeds sneller en steeds vaker. Het is daarom voor organisaties essentieel, dat zij een gezamenlijke strategische taal ontwikkelen. Zo ontstaat een strategisch handelingsrepertoire binnen meerdere lagen van de organisatie en worden organisaties licht, vlug en precies. Deze behoefte ligt ten grondslag aan de Strategiekamer.”

Wat zijn concreet de voordelen van deelname aan de Strategiekamer?
“De belangrijkste drie voordelen zijn draagvlak, gemeenschappelijke taal en inzichten van buiten.”

In hoeverre verschilt de Strategiekamer van een traditioneel strategisch adviestraject?
“In een traditioneel strategisch adviestraject doen bureaus het denkwerk en dat gebeurt vaak op afstand van de klant. De opdrachtgever is het executive management en is vaak – omdat het anders teveel tijd kost – in beperkte mate betrokken. In de Strategiekamer bestaat geen hiërarchie en krijgt een dwarsdoorsnede van de organisatie het mandaat van het executive management. Dit mandaat omvat het voorbereiden van de strategische koers, die vervolgens ter besluitvorming wordt voorgelegd. De adviesmarkt is volwassen geworden, de top van het bedrijfsleven is zelf bedreven in strategievorming en uitvoering van een strategie is vaak de grootste uitdaging. Dat vraagt om meer gelijkwaardigheid tussen de strategen en de uitvoerders binnen een organisatie.”

Jullie hebben al een aantal trajecten achter de rug, onder meer voor klanten uit de mediabranche, de retailsector,  het onderwijs en de zorg. Kun je wat meer vertellen over hoe de Strategiekamer hen vooruit heeft geholpen?
“Daar kan ik eindeloos over uitweiden. Maar misschien zegt het nog wel veel meer dat het eerder regel dan uitzondering is, dat onze opdrachtgevers na een aantal jaar vragen om een volgend strategietraject.”