Boer & Croon CF: M&A activiteit zorgmarkt stijgt sterk

16 februari 2015 Consultancy.nl

Het aantal fusies en overnames in de zorg is afgelopen jaar significant toegenomen. 2014 kende het grootste aantal transacties sinds 2008. Het aantal private equity-transacties bleef vorig jaar nagenoeg gelijk, wat betekent dat het aandeel van private equity-gefinancierde transacties een sterke afname vertoont; van 49 naar 35 procent. Dat blijkt uit een marktanalyse van Boer & Croon Corporate Finance.

Zorgmarkt verandert
De zorgmarkt ondergaat momenteel grote veranderingen. In 2015 vinden een aantal ingrijpende ontwikkelingen plaats waaronder de decentralisatie van jeugd- en langdurige zorg naar gemeentelijk niveau, geplande overheidsbezuinigingen van €1,3 miljard, en de afbouw van intramurale zorg (onafgebroken zorg in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen).

M&A activiteit zorgsector stijgt
Ook binnen de zorgsector is een vergelijkbaar beeld ontstaan. Zo blijkt uit recent onderzoek van het Amsterdamse corporate finance kantoor Boer & Croon Corporate Finance dat door de sectorspecifieke ontwikkelingen binnen de zorg, de M&A-activiteit significant is toegenomen. Voor het onderzoek* voerde Boer & Croon Corporate Finance een marktanalyse van de Nederlandse zorgsector uit, en bracht als onderdeel daarvan de fusie- en overnameaantallen in kaart. 

Overnames in de zorg

In 2014 hebben in totaal 63 transacties plaatsgevonden, 22 meer (+54%) dan in 2013, toen waren het er 41. Naar schatting ligt de totale waarde van de M&A-deals in de zorgsector uit 2014 rond de €1,5 - €2 miljard. Opvallend is de terugloop van het aandeel van private equity partijen (PE) in overnames en fusies in de kern van de zorg. Het PE-aandeel is gedaald naar 10 procent in 2014, tegenover 19 procent in 2013. “Private equity-partijen lijken als gevolg van de extra onzekerheid in de markt zich voornamelijk te richten op de randen van de sector (zoals medische toeleveranciers)”, vertelt Dagmar Enklaar, healthcare specialist en partner bij Boer & Croon Corporate Finance. Het absolute aantal PE-transacties (22) bleef nagenoeg gelijk.

Transacties per sector
In de marktanalyse van Boer & Croon Corporate Finance werd ook gekeken in welke sectoren van de zorgmarkt de transacties plaatsvonden. Vooral in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en de ziekenhuissector zijn de M&A activiteiten toegenomen. De GGZ zag de grootste stijging in activiteit, van 5% in 2013 naar 17% in 2014. Net als in 2013 vonden de meeste transacties in 2014 plaats in de toelevering-sector, goed voor respectievelijk 38% en 29% (2014) van het totale aantal.

Transacties per sector

Opvallende transacties
2014 kende ook een aantal opvallende fusies en overnames, zowel in formaat als in betrokken partijen. Zo was GGZ-instelling Parnassia betrokken bij maar liefst drie transacties in 2014. Zij kochten Riagg Rijnmond en Reakten en fuseerden in de loop van het jaar met sectorgenoot Antes. Een ander voorbeeld: de beursgenoteerde private equity speler Value8 nam een belang in Kersten Revalidatie Techniek. Tot slot kocht Medtronic voor €152 miljoen Sapiens SBS, actief op het gebied van hersenstimulaties. 

Fusies en overnames
Niet alleen de zorgsector is onderhevig aan grote veranderingen, tal van overige sectoren heeft momenteel te maken met een veranderende markt door uiteenlopende factoren als toenemende concurrentie, digitalisering, of bijvoorbeeld veranderende businessmodellen als gevolg van een hogere druk op prijzen en marges. In veel markten hebben dergelijke marktontwikkelingen geleid tot een toename in het aantal fusies en overnames. Een goed voorbeeld is de toename van M&A deals in de olie- en gassector als gevolg van de lage olieprijs, een trend die zich volgens consultancybureau A.T. Kearney in 2015 zal doorzetten. En binnen de OV-sector bijvoorbeeld, wordt een toename aan fusie en overname activiteit verwacht als gevolg van toenemende liberalisering, meldde accountants en advieskantoor KPMG recentelijk.

* Boer & Croon Corporate Finance doet sinds 2008 jaarlijks onderzoek naar het aantal fusies en overnames in de Nederlandse Gezondheidszorg.

Nieuws