Fors meer overnames in OV-sector, verwacht KPMG

07 januari 2015 Consultancy.nl

De komende jaren zullen wereldwijd fors meer fusies tussen openbaarvervoer bedrijven plaatsvinden, verwacht accountants en advieskantoor KPMG. De toenemende liberalisering van het openbaar vervoer en de expansiedrift van private OV-sector partijen worden als de belangrijkste drijfveren gezien.

KPMG constateert dat op dit moment twee belangrijke trends in het internationale openbaar vervoer zichtbaar zijn. “In de eerste plaats worden deregulering en privatisering van het bestaande openbaar vervoer en de infrastructuur in toenemende mate gemeengoed. Veel nationale overheden richten immers als gevolg van budgettaire beperkingen hun vizier op de publieke sector om kosten te besparen en hun prestatie te verbeteren,” aldus Herman van Meel, partner bij KPMG en gespecialiseerd in transport & logistiek.

Openbaar Vervoer

“Daarnaast zorgt de enorme verstedelijking, met name in de opkomende markten, voor een ongekende vraag naar investeringen in nieuw stedelijk, openbaar vervoer. Veel van de noodzakelijke investeringen in nieuwe transportsystemen zullen worden aanbesteed aan de private sector, dan wel via het principe van ontwerp, bouw, financiering, uitvoering en onderhoud (DBFOM), dan wel door het afzonderlijk aanbesteden van uitvoering en onderhoud."

Verschillende strategieën
De markt blijkt op dit moment totaal verschillende strategieën te hanteren als het om deze twee trends gaat. Zo kiest het Duitse Deutsche Bahn er bijvoorbeeld voor om zich juist te richten op de Europese markt. In tegenstelling tot de Franse spelers, stelt Van Meel: “In Frankrijk bijvoorbeeld hebben de drie grootste spelers gekozen voor een wereldwijde aanpak. Om te komen tot een internationale portefeuille met voldoende balans tussen volwassen markten en opkomende markten met veel groeipotentieel hebben zij zich teruggetrokken uit een aantal Europese landen die in haar ogen te weinig groei vertonen en zijn de activiteiten in met name Azië, Noord-Amerika en Australië uitgebreid. Om deze markten te kunnen betreden zullen veel bedrijven gedwongen worden om te fuseren met buitenlandse spelers, zeker als zij hun intrede willen doen in de opkomende markten, zoals China, India en Brazilië.”

KPMG Fors meer M&A verwacht in openbaarvervoersector

Tegelijkertijd blijkt uit de praktijk dat het betreden van de OV-markt geen eenvoudige taak is, vooral het gevolg van de bijzondere kenmerken van de transportsector en de huidige druk op de nationale overheden, aldus Van Meel. “Afgezien van het feit dat 'value for money', innovatie en kwaliteit van dienstverlening erg belangrijk zijn, kiezen veel overheden er daarom voor hun 'kindje' alleen toe te vertrouwen aan gerenommeerde bedrijven waardoor de risico’s op mislukken tot een minimum worden beperkt."

Nieuws