B&A Groep vijfde consultancypartner van Platform31

03 februari 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

B&A Groep heeft onlangs een partnership afgesloten met kennis- en netwerkorganisatie Platform31. Met het partnership treedt het adviesbureau toe tot het netwerk van Platform31 en zal bijdragen aan zijn initiatieven. Voor Platform31 is het de vijfde grote partner binnen de advieswereld. Onder meer AT Osborne, Ecorys, Royal HaskoninDHV en Twynstra Gudde verbonden zich eerder al aan het netwerk.

Platform31
Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling, die professionals en organisaties en relevante netwerken ondersteunt bij sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken. Het platform kent drie focusgebieden. Allereerst begeleidt en ondersteunt Platform31 experimenten. Bijvoorbeeld het experiment ‘Economie in de wijk: mét en voor ondernemers, waarbij gekeken wordt hoe in aandachtswijken of probleem-/krimpgebieden het economische potentieel van ondernemers beter kan worden benut. Of het experiment ‘Pensioen in natura’, een verkenning naar een nieuw woonzorgconcept, waarin het opbouwende vermogen uit pensioen en eigen woning (deels) wordt uitgekeerd in de vorm van onder meer wonen, zorg en service.

Platform31

Verder heeft Platform31 een eigen onderzoeksprogramma waarmee nieuwe kennis wordt gegenereerd. Dit wordt gedaan met externa onderzoekpartners, zowel binnen de wetenschap als het bedrijfsleven. Vanaf 2008 zijn ruim 50 onderzoeken van start gegaan binnen de thema’s bestuur, economie & innovatie, onderwijs & arbeidsmarkt, veiligheid, welzijn & integratie en wonen. Tenslotte verbindt het platform allerlei andere initiatieven van bedrijven met elkaar, variërend van kennisactiviteiten tot het runnen van grote programma’s.  

Platform31 werkt samen met zo’n 150 organisaties die bij elkaar meer dan 30.000 bestuurders en professionals tellen. Het betreft overheidsinstanties, woningcorporaties, marktpartijen, steden en adviesbureaus. Onder meer AT Osborne, Ecorys, Royal HaskoningDHV en Twynstra Gudde, en nog diverse andere kleinere bureaus hebben zich als netwerkpartner aan de organisatie verbonden.

B&A Groep
En daar komt nu B&A Groep bij, een bureau uit Den Haag dat zich met name richt op maatschappelijke vraagstukken, met een focus op het sociale domein (welzijn, zorg, jeugd en werk). Als onderdeel van de samenwerking zal B&A Groep bijdragen aan de diverse initiatieven van Platform31 en als partner opgenomen worden binnen het netwerk.

AT Osborne - Ecorys - Royal HaskoningDHV - BA Groep en Twynstra Gudde

Platform31 uitgelicht
Recentelijk schreef Consultancy.nl al over twee samenwerkingsverbanden tussen Platform31 en adviesbureaus. Zo organiseerde het samen met p2 een masterclass ‘Verbindend Onderhandelen’ en bracht het samen met Squarewise het Woonlastenexperiment in kaart, een experiment binnen vijf gemeenten met als doel de woon- en huurlasten te beperken.