Aantal organisatieadviesbureaus stijgt naar 91.200

24 november 2014 Consultancy.nl

Het afgelopen jaar is het aantal organisatieadviesbureaus met 5% toegenomen tot 91.200 bedrijven. De groei, die voornamelijk het gevolg is van een forse toename in het aantal freelancers (+126%), kan opmerkelijk worden genoemd aangezien de adviesmarkt al jaren onderhevig is aan dalende omzetten en toenemende concurrentie. Dit blijkt uit de onlangs uitgebrachte ‘Professional Services Market Study 2014’ van Consultancy.nl.

Het aantal bedrijven binnen management consultancy is de afgelopen zeven jaar fors gestegen. In 2007 waren er nog 43.460 bedrijven actief binnen management consultancy, dat aantal is anno 2014 meer dan verdubbeld (+110%). Het laatste jaar is het aantal organisatieadviesbureaus met 5,0% gestegen tot 91.200*. De groei lijkt te stagneren, na jaarlijkse groeipercentages tussen de 12% en 23% tussen 2007 en 2009.

Ontwikkeling van Management Adviesbureaus

Tussen 2009 en 2012 is het aantal werkzame personen binnen de organisatieadviesbranche gestegen met een CAGR van 4,1%, naar bijna 160.000 professionals. Hiermee is management consultancy in termen van omvang het grootste segment binnen de zakelijke dienstverlening, gevolgd door de ingenieurs- (~114.000) en accountancybranche (~112.000)*. Van het totaal aantal medewerkers werden in 2012 relatief meer medewerkers ingehuurd dan in 2009, het gevolg van de opkomst van flexibelere businessmodellen en nieuwe en innovatieve manieren van werken (technologieën, Het Nieuwe Werken, enz).

Ontwikkeling Adviesbureaus in Nederland

Zowel in de groei in het aantal bedrijven als de groei in het aantal medewerkers behoort de organisatieadviesbranche tot een van de koplopers binnen de zakelijke dienstverlening. Zo is het aantal bedrijven alleen sterker gegroeid in de architectuur, terwijl de groei in management consultancy gepaard ging met een beduidend hogere winstgevendheid (~6% hoger).

Ontwikkeling Zakelijke Dienstverlening

De sterke groei in het aantal bedrijven binnen de branche staat in contrast met de huidige marktontwikkelingen daarbinnen. De markt kampt al jaren met dalende omzetten, met name door de toenemende druk bij opdrachtgevers om te snijden in de uitgaven aan externe inhuur, en de prijsdruk op tarieven door de opkomst van ‘lean & mean’ netwerk- en freelancemodellen. Een recent onderzoek van zakenblad Management Team onder meer dan 650 managers toont aan dat in bijna de helft van de gevallen de diensten van consultants in vergelijking met drie jaar geleden minder worden aangevraagd. De meeste bedrijven die minder consultants inschakelen, huren ze 25 tot 50 procent minder in.

Ontwikkeling Inhuur van Adviesbureaus

* De data van het CBS dient wel met een korreltje zout genomen te worden. Uit een analyse van Consultancy.nl blijkt namelijk dat er veel bedrijven zijn die zich een organisatieadviesbureau noemen, maar het in feite niet zijn. Consultancy.nl beoordeelde 998 bedrijven, en concludeert hieruit dat een groot gedeelte van de onderzochte organisatieadviesbureaus niet daadwerkelijk aan management consultancy doet. 12% valt helemaal buiten de zakelijke dienstverlening, voorbeelden hiervan zijn hotels, hogescholen, fitnessbedrijven, catering, etc. 39% valt binnen de zakelijke dienstverlening, voor deze bedrijven kan het zijn dat door een multidisciplinair bedrijfsmodel de meest relevante categorie niet helemaal duidelijk is.

** Voor de jaren na 2012 zijn nog geen data beschikbaar, daar de gegevens uit de jaarverslagen komen, en niet alle bedrijven de jaarcijfers voor 2013 en 2014 al beschikbaar gesteld hebben.

Nieuws