Bonus in zakelijke dienstverlening gemiddeld 5.000 euro

16 maart 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Een gemiddelde professional in de zakelijke dienstverlening kreeg in 2013 een bonus van €5.000 uitgekeerd. Het gaat hierbij om onder meer accountants, advocaten, onderzoekers, consultants, notarissen en PR-adviseurs. Hiermee verdienden zakelijke professionals meer dan twee keer zo veel als het landelijke gemiddelde van €2.260, en tien keer zo veel als hun collega’s in de horeca.

Loon in Nederland

Jaarlijks doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoek naar de ontwikkeling van lonen en bonussen in meer dan 50 sectoren. Inmiddels is de data voor 2013 compleet, en hieruit blijkt dat er in dat jaar voor €13 miljard aan bonussen werd uitgekeerd in Nederland, een stijging van 14% ten opzichte van een jaar eerder. Als het totale bonusbedrag van €13 miljard wordt losgelaten op de totale loonsom in ons land, zo’n €255 miljard, dan blijkt dat over de hele linie 5% van het loon van werknemers afhankelijk is van hun prestaties. Het totaalbedrag aan bijzondere beloningen (vakantiegeld en een eventuele dertiende maand die zijn vastgelegd in arbeidscontracten) kwam exclusief bonussen uit op €21 miljard.

In alle branches werden hogere bonussen betaald ten opzichte van 2012, op de horeca na. Gemiddeld werd in de horeca ook het minst uitgekeerd, circa €500. In de gas- en oliesector kregen werknemers de hoogste beloning, gemiddeld €13.200, gevolgd door de energiesector en de financiële dienstverlening (€8.200). In 480.000 banen, ongeveer 6% van alle banen, werd een prestatiebeloning van €5.000 of meer betaald.

Gemiddelde prestatiebeloningen per branche

Prestatiebeloning
De data van het CBS toont verder aan dat werknemers met een hoger jaarloon vaker een beloning krijgen die op prestaties gebaseerd is. Het betreft in de meeste gevallen een koppeling met de prestatie van de onderneming, maar ook persoonlijke- en/of team- prestaties zijn populair. Ruim de helft van de werknemers die een vast salaris hadden van meer dan 1 ton kregen een prestatiebeloning van €5.000 of meer. 60% van de werknemers die meer dan 2 ton verdienden ontvingen een beloning van €20.000 of meer.

Een vijfde bedrijven in zakelijke dienstverlening
Met zo’n 300.000 bedrijven is de zakelijke dienstverlening goed voor 21% van het totaal aantal bedrijven in ons land. Ter vergelijking, net voor het uitbreken van de crisis geleden vertegenwoordigde de sector nog 17% van alle ondernemingen. Zie het rapport ‘Professional Services Market Study 2014’ voor meer informatie over de trends en ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening.

Aantal bedrijven in Zakelijke Dienstverlening