Een vijfde bedrijven actief in zakelijke dienstverlening

20 november 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het aantal bedrijven in de zakelijke dienstverlening is in het afgelopen jaar met 3% gegroeid naar bijna 300.000. Daarmee is de branche goed voor een vijfde (21%) van het totaal aantal bedrijven in ons land, respectievelijk 40% en 113% groter dan de sectoren handel en bouw. De markt voor zakelijke diensten wordt geschat op €88 miljard, en biedt hoogwaardig werk aan circa 815.000 professionals. Dit blijkt uit onderzoek van de research afdeling van platform Consultancy.nl.

Nederland telt net iets meer dan 1,4 miljoen bedrijven, een stijging van 2,9% ten opzichte van 2013, en bijna een derde (32%) meer dan in 2007, net voor de uitbraak van de financiële crisis. De forse groei in bedrijvigheid is voor een groot deel te verklaren door een explosie in het aantal zakelijke adviesbedrijven – 127.000 bedrijven zijn erbij gekomen in de afgelopen zeven jaar – waardoor zakelijke dienstverlening anno 2014 goed is voor 21% van het totaal aantal bedrijven in Nederland.

Development of Professional Services Firms

De gezamenlijke omzet van zakelijke dienstverleners bedraagt €88 miljard. Organisatieadviseurs nemen het grootste gedeelte voor hun rekening (17%), gevolgd door ingenieurs (14%), accountants (11%) en ICT-consultants (9%). Samen zijn deze vier sectoren goed voor zo’n 450.000 banen, wat neerkomt op meer dan de helft van de in totaal circa 817.700 professionals werkzaam binnen de zakelijke dienstverlening.

Organisatieadvies en IT consultancy meer dan verdubbeld
De grootste groei binnen zakelijke dienstverlening is gerealiseerd in organisatieadvies en IT-consultancy. Het aantal bedrijven is in beide sectoren meer dan verdubbeld, met groeipercentages van +110% en +108%. Ook de sectoren architectuur (+83%) en advocatuur (+71%) behoren tot de snelst groeiende marktsegmenten. De minste groei is geboekt in de notaris- en onderzoeksbranche, sectoren die ‘slechts’ 3% van de totale industrie vertegenwoordigen.

Groei per Sector

Over het onderzoek
Het ‘Professional Services Market Study 2014’ rapport is een grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening. Het rapport geeft een schets van de stand van zaken van de volledige sector, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkelingen van 11 kernsegmenten voor de jaren 2007 tot en met 2014.