Voormalig VKA adviseur Montenarie GEU directeur

04 juli 2014 Consultancy.nl

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) heeft René Montenarie, voormalig adviseur van Verdonck, Klooster & Associates, benoemd tot directeur. Montenarie werkte tussen 2001 en 2010 voor het consultancybureau uit Zoetermeer. 

De Groep Educatieve Uitgeverijen is de branchevereniging van de educatieve uitgeverijen en heeft als doel de belangen van de 34 aan de GEU verbonden uitgevers - die leermiddelen maken voor primair en voortgezet onderwijs, maar ook beroeps- en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs - te behartigen. Met de benoeming wil de GEU de brancheorganisatie tot een breder platform ontwikkelen. Hierbij staan digitalisering en innovatie hoog op de agenda. 

Het is de eerste keer dat de GEU een directeur benoemt. Montenarie, die al sinds februari 2010 secretaris was van de GEU, krijgt nu de mogelijkheid om de uitdagingen waar het onderwijs mee kampt vanuit een sterkere positie te bespreken. De veranderingen in het onderwijs, zoals het implementeren van digitale leermiddelen en de steeds hogere verwachtingen van alle betrokken partijen – waaronder ouders en kinderen, maar ook scholen en de overheid – vragen om een representatieve woordvoerder. 

Rene Montenarie - Nederlands Uitgeversverbond

Montenaries eerdere werkzaamheden als adviseur voor het onderwijs bij Verdonck, Klooster & Associates, Kennisnet en de VO-Raad gecombineerd met enkele jaren ervaring als secretaris bij de GEU maken dat hij ruime ervaring heeft wat educatie en digitalisering betreft om deze taak op zich te nemen.

René Montenarie, over het belang van zijn nieuwe functie: “De GEU is vertegenwoordigd in vele samenwerkingsverbanden en ketenprojecten binnen het onderwijs. We hebben de ambitie die rol verder uit te bouwen en het gesprek met bestuurders en hun organisaties verder te versterken.”

Nieuws

Meer nieuws over